Kategoriju arhīvs: Zīmes

Saules, Laimas, Uguns un Pērkona krustiem Latvijā būt!

Masu apstulbinošās ziņas atnesa kaunu sensāciju no Eiropas Savienības, kur kādas grupas, Padomes vai citas sabiedriski – politiskās struktūrvienības spriedīšot, ka jāaizliedz izmantot svastikas. Jā, te nu mēs redzam, ka esam iestājušies tikpat aprobežotā Savienībā, ja šis lēmums būs pieņemts. Jau pati kādu seno zīmju apspriešanas ideja un tās reklamēšana rāda – tajās ES komisijās, komitejās ir savākušies ļoti aprobežoti „spriedēji”! Turpiniet lasīt

Senā un noslēpumainā zīme, tās izziņas ceļš

Pēdējā laikā nācies lasīt rakstus par dažādām, it kā latvju senām, svētām zīmēm. Bieži tās gan ir redzētas dažādos vēstures materiālos arī citās tautās, piemēram, astoņstūru zvaigzni (saukts par “ausekli”) esmu redzējis seno krievu karavīru kaujas vairogā (ejot pret tatāriem), rakstos no nogrimušā kontinenta Mū (Lemūrija), Latiņamerikā, seno ukraiņu izšuvumos, skandināvu tautu izšuvumos. Seno ģermāņu un Ziemeļamerikas indiaņu mistērijās astoņstūru koordinatēm ir svarīga loma, pie kam seno ģermāņu mistērijās redzam klasisko ausekļa zīmējumu. Tātad, varam par “ausekli” teikt, ka tā ir sena zīme, kura pazīstama daudzās tautās, bet nevaram apgalvot, ka ausekļa zīme ir tikai latviešu tautas zīme, vai svētzīme. Šis piemērs liecina, ka katras zīmes vēsture nav nemaz tik skaidra, kā dažiem rakstītājiem, stāstītājiem gribētos.

Turpiniet lasīt