Kategoriju arhīvs: Āderes

Svētvietu enerģiju struktūras Latvijā

la_001_xxxx_nba04_13633_0_1_png_600x375_watermark-zl_watermark-r20xb20_q85Mans studiju biedrs Ziedonis Kārkliņš daudz ir darījis lai tautas dziednieki un zintnieki apgūtu pēc iespējas vairāk citu jomu zināšanas. Tā pēc Ziedoņa uzaicinājuma nonācu dziednieku vidē kā lektors „Cīrulīšos” organizētās vasaras skolās – semināros. Aptuveni 1998.,1999. Gadu lekcijās stāstīju par Latvijas zinātnieku- fiziķu un saviem pētījumiem Zemes enerģiju pētījumos, kas kā neredzams spēks nepārtraukti iedarbojas uz visu dzīvo , piemēram, Hartmana starojums, ko Latvijā daudzi sauc par „āderu” tīklu un par Zemes Spēka vietām – apļveida enerģiju struktūrām zīmīgās vietās. Toreiz daži rīkstnieki nevēlējās pieņemt šīs zināšanas un runāja par kādām neregulārām „uguns āderēm” (sk. „Āderes, mūsu priekšstati un Pasaules zināšanas par Zemes enerģijām”) Turpiniet lasīt

Maldi un lozungi

Nesen Limbažu novada laikrakstā „Auseklis” izlasīju stāstījumu par to, ka mūsu pašvaldībā celšot jaunu Baznīcu Igatē. Jau agrāk biju ievērojis šeit gatavoto būvlaukumu un tā sagadījās, ka vienlaicīgi uzzināju – tur būvēšot jauno Dievnamu un saņēmu jautājumu par dīvainām parādībām uz šosejas tuvu upei.

Mērot konkrēto šosejas vietu izrādījās, ka to šķērso spēcīga enerģētiskā zona, kas ir spējīga ietekmēt cilvēka psihi. Viens šīs energijas zonas (to sauc „uguns ādere”- Latvijā, „dievu enerģija” – Vācijā) gals sazemojas netālu esošā avotā (iņ” enerģijas vieta), bet otrs gals tiek izstarots no pakalniņa netālu no jaunās Baznīcas būvvietas („ jaņ” vai ugunīgā enerģija). Turpiniet lasīt

Āderes, mūsu priekšstati un Pasaules zināšanas par Zemes enerģijām

Lasot Latvijas laikrakstus un paskatoties grāmatu plauktos, ievērojams, ka arvien vairāk parādās publikāciju par rīkstniecību un tās praktisko izmantošanu „āderu” noteikšanā. Ir lasītas atsauces uz „sertificētiem rīkstniekiem”, kuru sertifikācijas programmas nav atrodamas, turklāt Latvijas valsts ”Profesiju klasifikatorā” arī šāda profesija vēl nav. Pirmskara Latvijas laikā esot šāda profesija bijusi, bet kāpēc šodienas Latvijai tāda nav vajadzīga? Pasaules publikācijās esmu lasījis kā lauku apstākļos notiek rīkstnieku pārbaude, jo viņiem ir jāatrod Dabā reāli esoši dažādu enerģiju lauki, to gradienti (magnētiskie, elektriskie, gravitācijas, materiālu), ieskaitot pat mākslīgi radītās enerģijas elementus, to struktūras. Vairākās valstīs pirms lielu objektu celtniecības ir jābūt enerģētiskiem un informatīviem izmeklējumiem. ASV Sietlas pilsēta pirmā Pasaulē apzinājās tās teritorijā esošās augstu enerģiju nesošās „Lei” līnijas (Leylines, Ley lines – angl., oriģinālā rakstība turpmāk būs šādi) jau 20. g.s. beigās. Zināms, ka Rīgā politiķi grasās celt „Gaismas pili”, bet vai tā vieta vispār ir intelekta attīstību veicinoša? Attiecīgi zinātnieku priekšlikumi par nepieciešamo mūsdienu līmeņa izpēti bija iesniegti iepriekšējai un pašreizējai Rīgas Domei, bet tie neradīja sapratni un atsaucību, kas liecina par vecās komunistiskā materiālisma mācības iesakņošanos valdītājos.

Turpiniet lasīt