Par mani

Curriculum Vitae

821493_BIG_1248201401

Autors: Kristaps Kalns, Diena


Andris Ansis Špats

tehnisko zinātņu doktors

tālr: 26128457

andris.spats@gmail.com

Mācības, studijas

1958. g. – 1962. g. Smiltenes lauksaimniecības tehnikums. Diploms: veterinārais feldšeris.

1964. g. Ļvovas vakara vidusskola. Atestāts par vidusskolas pabeigšanu.

1965. g. – 1970. g. Rīgas politehniskais institūts. Diploms: inženieris tehnologs ar specializāciju plazmas tehnoloģijā.

1972. g. – 1975. g. Zinātņu akadēmijas aspirantūra neklātienē.

1978. g. Zinātņu kandidāta disertācijas aizstāvēšana – jaunu materiālu tehnoloģijā.

1992. g. Zinātņu doktora darba aizstāvēšana. Elektroķīmisko šķīdumu tehnoloģija Latvijā ( “dzīvais” un “mirušais” ūdens ) – Dr. sc. ing..

1977. g. līdz šim Jauno zināšanu jomu apguve pašmācības ceļā. Enioloģijas – enerģijas un informācijas apmaiņa, jaunas tehnoloģijas.

Darba pieredze

1967. g. – 1990. g. Latvijas Zinātņu Akadēmija:

1967 – 1970 Inženieris

1970 – 1977 Zinātniskais līdzstrādnieks

1977 – 1990 Nodaļas vadītājs, vadošais tehnologs, tehnoloģiju izstrādē.

1990. g. – pašlaik Pētnieciskās jaunsaimniecības īpašnieks. Reģistrētā nodarbošanās: pētniecība, jaunu tehnoloģiju ieviešana, jaunas dārzkopības kultūras, lauku attīstībai.

1997.g., pašlaik Lauku izmēģinājumu Projekta vadīšana Latvijā – lielogu dzērveņu nozares attīstībai.

Starpvalstu projektu izstrāde

1992. g. Starpvalstu asociācijas “Baltic ECO” (Zviedrijā) projektu konkursa uzvarētājs (No iesniegtiem 225 institūtu projektiem tikai 12 – uzvarētāji).

1993. g. – 1997. g. Latvijas dzērveņu audzēšanas projekta izstrāde. Aprobācija Pasaules bankā 1996.g. Ziņojums ASV konferencē par Latvijas projektu 1997.g. Latvija saņēma no PB 25milj. $, kas tagad saucās “Lauku atbalsta kredīts”.

1994. g. un līdz šim Zemes enerģētisko un informatīvo lauku, sistēmu izpēte un to izmantošanas iespējas.

2001. g. un līdz šim Inovācijas projektu izstrāde iesniegšanai Eiropas Savienībā.

2002.g. Ziņojums “Euragri” konferencē.