Dziesmu Svētku slepenie spēki

 download (2)„Skatoties uz dalībnieku gājienu asaras ritēja un ne tikai man vien. Paejot nostāk tas „kakla žņaudējs” norima. Tas nozīmē, ka tieši ap gājiena dalībnieku kolonnām kādus simtus metrus virmoja savdabīgs enerģiju apkopojums”. To man ziņoja Andris M. – cilvēks, kas ir zinošssmalkās enerģijās un ekstrasensorikā. Arī mani novērojumi liecināja, ka Dziesmu svētku dalībniekus šogad izteiktāk iedvesmoja kāda Ideja, iespējams, agrāk mazāk ievērota. Andris M. domā, ka tā ir kopīga apziņa par iespējamo tautas samazinājumu nākotnē, bet es domāju, ka tā ir jaunā – Radošās Enerģijas  spēka apziņa, kas veidojas sabiedrībā un ko Gājienā rīdziniekiem nesa dziedātāji.

 Radošā Enerģija sastāv no 3 enerģiju summas – Garu Pasaules sūtītā enerģija plus cilvēka psihiskā enerģija, plus Zemes Spēka vietu, piramīdu, stupu u.c. enerģijas centru koncentrētā Zemes enerģija.

   Atgādinu „Lielvārdes jostu tulkojumu”:

-„Šeit teikts, ka jūs spējat grozīt likteni ar gaismām (krāsām- A.Š.) un skaņām (dziesmām – A.Š.)

-„Jūs neesat zaudējuši nedz savu Dievu, nedz savus eņģeļues, nedz savas zināšanas.”

Jums toreiz bija visspēcīgākais enerģiju režģis uz zemes. Šis ir ļoti, ļoti augsts enerģiju tīkls! Jūs varējāt tikties ne tikai ar dieviem un eņģeļiem, bet jūsu zemē bija arī enerģijas vietas, kurās atradās stupas, obeliski, tempļi, ar ko jūs varējāt pievilkt kosmiskos spēkus.”

„ Jums ir bijis ārkārtīgi spēcīgs enerģiju režģis! Un tas arī vēl šodien eksistē jūsu zemē.”

„ Zināšanu un svētie centri arī vēl šodien atrodas jūsu zemē, arī ja jūs to vairs nezināt.”

„Jau Lemūrijas, Mū laikmeta beigās jūs jau bijāt tauta, tātad bezgala sena tauta.”

 Šis ir Vācijas mistiķes – ekstrasenses lasījums no Lielvārdes jostas – Rasmas Rozītes tulkojumā.

  Pasaulē izcilākais Garu Pasaules pētnieks Roberts Monro, kurš tūkstošiem

reižu ir ceļojis astrālā Pasaulē un sarakstījis 3 ļoti nozīmīgas grāmatas, uzsver, ka arī no Garu Pasaules skatoties Zemi pārklāj spožs enerģētiski spēcīgu vietu tīkls, ap kurām grupējas cilvēci apmācošie spilgtākie Gari un to kolektīvi.

Transkomunikācijas (sakari ar tehniskiem līdzekļiem pāri materiālās – Garu Pasaules robežām) pamatlicēja – Konstantīna Raudives tautai jau sen vajadzēja prast izmantot  no Garu Pasaules nākošo palīdzību, bet mūsdienu zināšanu vietā joprojām vadāmies pēc kādiem iedomu stāstiem jeb domu klišejām.

 Pēdējos gados vairākās Pasaules tautās jauno mākslinieku, mūziķu talantu attīstības vasaras skolas notiek senajās Svētvietās, kur viņiem palīdz neredzamie Garu Pasaules spēki. Turklāt šeit katra cilvēka ķermenī esošie enerģiju centri – čakras tiek harmonizētas ar Zemē esošo cilvēka etalonu – Mātes Zemes paraugu. Tas atbilst pilnīga vesela cilvēka enerģiju „kartei” un nozīmē to, ka cilvēks šeit saņem savdabīgu „atveseļošanas programmu jeb karti”.

  Rietumeiropā Zemes Spēku vietu centri ir apzināti jau 2 līmeņos – Pasaules tīkls un tajā „iezīmētais” kontinentālā līmeņa tīkls, kurā atrodas visas ievērojamākās senās pilsētas, baznīcas, tempļi, senās Svētvietas, jo pirms inkvizīcijas laikiem senās kristiešu baznīcas cēla tautu Svētvietu centros, tos neizjaucot.

  Latvijas senās Svētvietas parasti atrodas Zilajos kalnos vai Jāņkalnos. Mēģinot noteikt šeit esošo Zemes Spēka vietas „izveides” senumu, vairāki zinātnieki no Latvijas un Anglijas – rīkstnieki un ekstrasensi ir neatkarīgi novērtējuši izveides senumu kā vairāk par 30 000 gadiem, t.i. pirms Ledus laikmeta un Lemūrijas, Atlantīdas beigu periodā.  Šis periods ir zināms arī no dažādām citām pētniecības metodēm, piemēram regresijas hipnozes, kontaktieru, Garu Pasaules ziņojumi u.c.. Tas ir atlantiešu priesteru izceļošanas laiks uz dažādam zemēm, nesot līdzi viņu slepenās zināšanas piramīdu būvē, zemes enerģiju koncentrēšanā, kosmosa enerģijas un informācijas piesaistē, melodiju un kolektīvās dziedāšanas enerģijas vadīšanā lai atbrīvotu cilvēku no verdziskās pakļautības.

   Zemes Spēka vietu starojums ir līdzvērtīgs siltuma Celsijas grāda desmitdaļām, bet tas ir pietiekami lai vietēji ledājā izveidotos izkusums un piltuves veidā savāktu nestos iežus, tādejādi uzberot teiksmu apvītos pakalnus. Savukārt jūtīgie cilvēki Zemes Spēku vietās sen novēroja atvieglotus kontaktus ar saviem senčiem, izciliem Pasaules dižo cilvēku Gariem, kurus par Dievmātēm vai Dieviem nosauca. Faktiski tas bija kontakts ar Garu Pasauli, kuras būtnes parastam cilvēciņam sūtīja vēstījumus personificētā un viņam vien izprotamā veidā.

  Latvijas vēsturē ir zināmi aprakstīti „kolektīvas psihozes” gadījumi kā kontakti ar Garu Pasauli kādās brāļu draudžu sadziedāšanās laikā, ja tās notika Zemes Spēka vietās vai pie Svētozoliem.

 Savukārt jau pirms daudziem gadsimtiem zintnieki prata izmantot Zemes Spēka vietu informatīvo spēju, par ko liecinā U. Ģermaņa rakstītais par Brēmenes Adama ceļojumu:

„Baznīcas vēsturnieks Bremenes Adams ap 1070. ga­du raksta par kuršiem: ,,. .. Tie ir pārāk nodevušies elku dievībai. Tur ir ļoti daudz zelta un sudraba un vislabākie zirgi. .. No visas pasaules dodas ļaudis pra­sīt viņu dievu pareģojumus, sevišķi no Spānijas un Grieķijas.” (Šais apgalvojumos, protams, ir daudz par­spīlējumu).”

Latvijas talantu pienesums

  Jau vismaz gadus 20 esmu dažādi pētījis Zemes Spēku vietas, analizējis kā iedarbojas uz apkārtni šeit runātais, domas un dziesmas, kā šo ietekmi iepējams pastiprināt un stabilizēt. Man tas ir skaidrs, ka ne jau šos eksperimentus es „izdomāju”, bet to Ideja tika man noraidīta uz intuitīvo smadzeņu daļu (90%), bet Saprāta kontrolētā daļa (10%) tomēr bija tik „saprātīga”, ka šīs „trakās idejas” nenoraidīja, bet pieņēma zināšanai un vairākkārtējām pārbaudēm dabā.

 Latvijas zinātņu doktori Jānis Dolacis, Tālivaldis Kalniņš, Jānis Valdmanis 1991.gadā publicēja pirmo zinātnisko darbu latviešu valodā „Rīkstniecība tuvplānā”, bet tās nestās pamatzināšanas joprojām ir svešas lielai daļai sabiedrības. Šie pētījumi bija manu meklējumu pamats.

 Jau vairākus gadus interesentu laukos atrodu vietas, kur var izveidot lielāku vai mazāku Zemes Spēka vietu, kas kalpo ģimenei un apkārtējiem kā Svētvieta, kur sanākt Jāņos vai Svētkos … „ziņot Mātei Zemei par sava talanta attīstību, par veikumu Dabas labā…”. Piezīmēju, ka šajā „ziņojumā” arī pats Cilvēks tiek uztverts no Garu Pasaules kā dzīvās Dabas daļa un tautas dzīvā spēka iznīcība tomēr ir bēdīga ziņojums daļa.

  Protams, jaunās – „iezīmētās” Zemes Spēka vietas tiek piesaistītas jau mūsu zemītē esošo Spēka vietu tīklam – gan kontinenta līmenī, valsts līmenī un vietējā zintnieku līmenī veidotam, t.i. vairākpakāpju tīkla mezglu punktiem. Līdzīgi arī mūsu mobīlo telefonu raidītāji ir sasaistīti savstarpēji tā, ka no jebkura punkta mēs caur šo raidītāju tīklu spējam saistīties visai tālu.

 Diemžēl, mums nav zināms visā Latvijas teritorijā esošo Spēka vietu tīkls (Carl Munck net) valsts līmenis, reģionu līmenī un vietējā. Tas varētu būt līdzīgs kā citās Eiropas Savienības valstīs, bet man šķiet, ka vietējās Zemes Spēka vietas mums varētu būt pat smalkākā tīkla veidā, jo savulaik šeit ir dzīvojuši daudzi ievērojami zintnieki, kuru iezīmētās Svētvietas daudzviet atrodam.

Der mums atcerēties šo Spēka vietu nozīmi pēc Manka teorijas (Carl Munk, 1997.g. The Code) :

„… šie seno zintnieku būvējumi (akmens apļi) atrodas Zemes enerģiju tīkla krustpunktos un tie…”darbojas kā Enerģiju režģa fluktuāciju regulatori”. „Enerģiju fluktuācijas rada iedzīvotāju kopuma apziņa.”… „Senās civilizācijas kaitīgās Enerģiju fluktuācijas novērsa, pārvedot tās augstāku līmeņa enerģiju struktūrās par esošo primāro situāciju (vai tā nav apziņas līmeņa ietekmēšana ar melodiju?

 Nākošais lielais solis Pasaules un Zemes enerģiju tīkla izziņā bija 2000.gadā publicētais Jaunzelandes pētnieka Bruces Kathie atklājums pēc NLO lidojumu maršrutiem, ka zemi pārklāj neredzams sieta veida režģis ar konstanti 144 000 „loka minūtes” kā konstante (maijiem 144 000 dienas ir 1 baktuns, gaismas ‘frekvenču skaitlis” ir 144, skaņu harmonijas arī ir 144, Bībelē rakstīts par 144 000 pamata dvēselēm).

   Tāpēc, nezinot precīzi visu situāciju pa valsts teritoriju, izmantoju jaunās Spēka vietas piesaisti pie vairāk vai mazāk zināmām Zemes Spēka vietām, senām Svētvietām, neraugoties uz to „līmeni” kādā no tīkliem. Tas nozīmē vien to, ka enerģiju pārraide un Zemes Spēka vietu aktivācija varētu notikt vairāk pa kādiem reģioniem (optimisms, dzīvesprieks, dziesmu, labestības un mīlestības spēku vara – uz attīstību vedoša). Savukārt, citviet varētu būt jauno radošo enerģiju tukšums, attiecīgi arī cilvēki tur būs drūmāki, pesimistiskāki un tur augstāks būs vispārējā ļaunuma spēka līmenis (naudas kāre, varas vēlmes, kāre uz svešu īpašumu un labumu…).

 Savulaik Amerikā slavenais Indijas jogs, filozofs un zintnieks Mahariši Mahešs Jogi (Maharishi Mahesh Jogi) pierādīja, ka zināma cilvēku grupa veicot transcendentalo meditāciju (stresa novēršanas metode ar mantru daudzkārtīgu atkārtošanu)  pie pilsētas, ievērojami var tur samazināt vispārējo noziedzības līmeni.  Pirmajā eksperimentālā pārbaudē 11 pilsētās konstatēja ietekmi uz noziedzības līmeņa pazemināšanu par 16%. Vēlāk pārbaudi veica jau 48 pilsētās un atkal rezultāts – pozitīva ietekme uz noziedzības līmeņa pazemināšanu. Tāpēc pēc vairākām pārbaudēm Mahariši M.J. 1975.gadā pasludināja par „Apgaismības laikmeta sākumu”, jo meditējot transcendentāli nelielam skaitam, viņu ietekme ir iespaidīga.  Pilsētai nozīmīgs ir kolektīvs – kvadrātsakne no 1% iedzīvotāju, kas nozīmē 10 000 iedzīvotājus var ietekmēt vien 10 meditējošo, bet 100 meditējošo ietekmēs jau 1 000 000 pilsētu!

  Šķiet, ka Mahariši  nezināja Zemes Spēka vietu ietekmi uz plašu teritoriju (tā ir vairāk rietumnieciska un no Atlantīdas laikiem nākusī ziņa), ko pierādīja zinātnieku eksperimenti pēc 1995.gada ar dzeju, melodijām, senām mantrām speciālās  Zemes Spēka vietās – dažādās valstīs. Izrādījās, ka ne tikai mērāmās apkārtnes vides enerģijas kļuva harmoniskākas, bet arī ūdens struktūra izmainījās (Masaro Emoto pētījumi ar ledus kristalu veidošanos vārdu, emociju u.c. enerģiju ietekmēs), pat dzīvnieki un putni pievērsa savu uzmanību tur notiekošajam.

 Man no Garu Pasaules nesta Ideja, ka mūsdienu cilvēki visi esam ārkārtīgi augstas enerģijas nesēji, kas gandrīz līdzinās kādreizējā Jēzus (Kristus) enerģijas līmenim, tāpēc mūsdienu cilvēks varētu kļūt par harmonisko Zemes enerģiju pārneses objektu tālākā apvidū, kur vēl nebūtu atrastas senās līgošanas vietas.

 Dikļos, senajā Dziesmu vietā ir Zemes Spēka vietas centrs – Svētvieta,  kas atrodas pļaviņas vidū, kur parasti nostājas arī jūtīgs diriģents, savukārt dziedātāji izvietojušies vienmērīgā attālumā no šī centra, veidojot apļa daļu uz neliela pakalniņa. Raksturīgi, ka šogad koru sadziedāšanās 19. maijā notika precīzi uz Dziesmu kalniņa un daudzi dziedātāji ievēroja, ka dziesmas skan labāk, vieglāk un tās vairāk apgarotākas šeit nevis kā kādreizējā smagnējā būvētā estrādē – kādus 300 m nostāk no šī centra. Šis Dikļu novērojums man bija pēdējais arguments tam, ka arī Rīgā, Dziesmu Svētku estrādē ir jābūt līdzīgai Zemes Spēka vietu Sistēmas punktam. Ar tā palīdzību mēs varētu ietekmēt daudzās un dažādās kaitīgās enerģiju („melno” spēku  ideju) fluktuācijas, izmantojot latviešu talantīgo dzejnieku un komponistu nestās idejas. Domu sinhronizācijas proces, iespējams, ietekmēja arī dažus man nepieciešamos atbalstītājus, jo apsolīju – šīs jaunās enerģijas nekādi nekaitēs, bet tikai palīdzēs Svētku dalībniekiem (par organizatoriem tad nedomāju).

 Gandrīz kopējot Neikena Dziesmu Svētvietas izveides shēmu, pirms Saulstāves vakara – 20.jūnijā  iezīmēju Dziesmu svētku laukuma amfiteātra vidū jaunu Zemes Spēka vietu, kuru piesaistīju daudzām jau esošām Zemes Spēka vietām Latvijas teritorijā.

 

Šo Zemes Spēka vietu katrs rīkstnieks, zintnieks var atrast un pārbaudīt pēc sekojošām koordinātēm:

–          Svētvietas centrs ir 19,40 m attālumā no orķestra bedres malas – tieši uz tribīņu centrālās ass.

–          Centra – Baltā stara diametrs ir 3,2m ( r 1,6 m, +- 0,2m ir iespējamās svārstības);

–          Pirmā gredzena ārējais diametrs ir 7,0m (r 3,5m +- 0,2m);

–          Otrā gredzena ārējais diametrs ir 11m ( r 5,5m +-0,2m);

–          Trešā gredzena ārējais diametrs ir 16 m ( r 8,0 m +- 0,2 m);

–          Ceturtā gredzena ārējais diametrs ir 21,6 m ( r 10,8 m +-02 m);

–          Piektā gredzena ārējais diametrs ir 27,2 m (r 13,6 m +- 0,2 m);

–          Sestā gredzena ārējais diametrs ir 32,8 m ( r 16,4 m +- 0,2m);

–          Septītā gredzena ārējais diametrs ir >38,8 m ( r >19,40 m).

 Piezīmēju, ka sākotnēji šo Spēka vietu varēja vieglāk „iezīmēt” tikai dažus metrus sāņus – uz tribīņu labo pusi, bet tas nebūtu pieņemams diriģentiem. Tāpēc pēc vairākiem paņēmieniem izdevās radīt šādu Zemes Spēka vietu, kas salīdzinot ar Pasaules tīkliem ir vietējas nozīmes skalā.

  Atvieglotāka bija šīs Spēka vietas piesaiste vispirms pie tuvākām man zināmām Svētvietām ap Rīgu un pēc tam – pa visu Latvijas teritoriju.

 Nākošā Zemes Spēka vietas aktivācijas etapā šeit tika „ieskaņotas” Saules rotācijas enerģijas, kas veido it kā plaknē rotējošu meandra krustu jeb svastiku – pa Saulei  labiskā kā negatīvo enerģiju savācēju un nosūtītāju to harmonizēšanai un kreiso (pret saules kustību vērsto) – kā labo un mieru nesošo enerģiju virpuli, izplatot mīlestības un pozitīvās attīstības enerģiju spēku, domāju arī dziesmu vārdu un melodiju nesto harmonizējošo enerģiju.

 Šī enerģiju virpuļa centrā esošā „baltais stars” ne visiem ir viegli izturams, tāpēc vēroju, ka diriģentu tribīne atrodas Pirmā enerģiju gredzena joslā – atbilstoši violetā čakras krāsā,  kur ir pastiprināta sasaiste ar kosmosa enerģijām un mūsu tautas egregorā esošām talantu Būtnēm. Protams, Saulstāvē, saulgriežu brīžos arī senie priesteri, zintnieki daudzi atradās Pirmajā gredzenā, jo caur centrālo apli plūstošā enerģija var daudziem šķist pārāk „karsta”, pat sāpīga. Šeit – centrālā aplī parasti atradās ugunskuri, piramīdas, vieta svētiem rituāliem, jo Garu Pasaule izmanto tieši šo – centrālo enerģiju staru. Ap šo staru pulcējas mūsu tautas talanti – Garu Pasaules padomes un vienkāršie dziesmu mīlētāji, jo viņi pa šo staru uzņem mūsdienu cilvēku emociju veidotos enerģiju viļņus. Attiecīgi mūsu jūtīgie diriģenti varēja saņemt atbildes impulsus no Garu Pasaules komponistu Gariem.

  Diemžēl, 2013.g. Dziesmu Svētku režisors simbolisko Jāņu ugunskuru bija novietojis pārāk tālu no pareizās vietas, bet… tā jau tagad gandrīz visi „jāņo” – kur pagadās. Tādejādi šī simboliskā uguns nekalpoja dziesmā nestai mantras veida Idejai – „līgo”…

 Viena no šīs Zemes Spēka vietas pārbaudēm bija iespējama izmantojot pēdējā – Septītā enerģijas gredzena iedarbību, jo šajā gredzenā vairākos mēģinājumos bija jāatrodas daļai no sieviešu un vīru koriem. Aptaujājot uzticamus dziedātājus, tik tiešām šajās dienās viņi sajuta pamata čakras un seksuālās enerģijas pieplūdumu. Jāpiezīmē, ka šī pamata čakras enerģija veicina arī dzīvesprieku, aktīvāku darbošanos un attiecīgi arī ienākumu palielināšanos. Zināms, ka Septītās – pamata čakras enerģija izplatās horizontāli un tādejādi pamata čakra un seksuālā enerģija tika aktivēta visam kopkorim (!). To varētu pārbaudīt pēc dzimstības pieauguma pēc zināma laika starp koristu ģimenēm – 2014. gada  martā – aprilī.

  Nelielā lietus šalts Svētku estrādē bija pieļaujama, jo tā atnesa vēsu gaisu, kamēr pa labi un kreisi – pirms un aiz Svētku lauka Rīgas pilsētu pludināja pamatīgs lietus, nepažēlojot pat deju svētku dalībniekus. Tā parasti „darbojas” Svētvietas – uztverot cilvēku gribu un to palīdzot realizēt.

 Enerģiju gredzeni Zemes Spēka vietās – Svētvietās veido 7 pamata krāsām  līdzīgas  enerģiju plūsmas, kuras sniedzas visai augstu un tāpēc šo enerģiju vizualizēšanu Pasaulē dēvē par Gaismas Pili, par ko koris izteiksmīgi dzied:

„...augšup cēlās Gaismas pils, Gaismas pils”.

Te nu atkal Svētku režisori raksturīgi bija ieplānojuši Melniem jeb tumsas spēkiem raksturīgo sēru saturošo dūmu izpūšanu, kas spēja nomākt visu Gaismas spēku izsaukšanas efektu. Savukārt zinošiem tas pierādīja jau sen zināmo – „vēl Gaismas spēku cīņa nav galā…”. Cik nu iespējams Zemes Spēka vietas rotācijas tika uzturētas arī gāzu trieciena laikā.

 

  Taču mani mērījumi rāda, ka ar šiem dūmiem viņi spēja ietekmēt vien vājākos dalībniekus (aptuveni ½), piesaistoties pie viņu drēbēm, tāpēc svarīgi ir visiem Svētku dalībniekiem šīs svētku  drēbes pamatīgi izmazgāt vai izvējot saulē līdz neko no sēra vai amonjaka nejūt.

 

 Otrs ieteikums Svētku dalībniekiem – atrodoties savās mājās, mēģiniet reizēm vizualizēt diriģentu tribīni un vietu pirms tās, pamēģiniet tur esošās rotējošās enerģijas staru (pa saulei, pret saulei) piesaistīt sev un ar to kā ar Gaismas plīvuru sevi apņemt, aptinot sevi vispirms „pa saulei”, tad „pret sauli”. Protams, visefektīgāka šī meditācija būs dungojot vai atceroties kādu melodiju pirms kodīgo dūmu trieciena saņemšanas (piemēram – „Saule, Pērkons, Daugava”!).

 Tādejādi brīnišķā „Dvēseles dziesma” tika pamatīgi sagandēta ar dūmu indēm ne tikai dziedātājos, bet pat līdz pēdējam skatītājam, jo tie bija smagie dūmi, kuri klājas gar zemi.

  Mani vada pārliecība, ka „Apgaismības laikmeta” vēsmas ienāks arvien lielākā sabiedrību vadošo personu lokā un drīz šeit esošās Dziesmu Svētvietas  enerģijas tiks iezīmētas krāsās un inženieri radīs patiesās un Dabā jau esošās Gaismas Pils vizualizācijas efektu.

Tiksimies nākošos Dziesmu Svētkos!

2013. gada 8. jūlijs              Andris Ansis Špats, korists vīru korī „Vecie draugi”,

                                                                          tehnisko  zinātņu doktors

4 komentāru par “Dziesmu Svētku slepenie spēki

 1. Aivars Legzdiņš

  Paldies, Andri, par izsmeļošo rakstu. Dziesmu svētku Spēka vektors ir iekustinājis blakus esošās Spēka vietas visā Latvijā, līdzīgi kā ūdenī iemests akmens. Sajutu to arī Gaiziņā. Ļoti spēcīga, gaiša un mīlestības piepildīta enerģija. Iepriekš Tu biji rakstījis par iedarbības efekta laiku pēc koru dziedāšanas Spēka vietās. Cik ilgi Latvijā saglabāsies Dziesmu svētku enerģētiskais spēks? Priecāšos par komentāru.

 2. Autors interesentiem

  Aivar, labi zinu,ka Enerģiju tīklā ienestās psihiskās enerģijas kopā ar Zemes enerģijām ilgāk spēj noturēties, ja ir aptverts plašāks tīkls. Šoreiz aiz Gaiziņa esošās Svētvietas tika iesaistītas, tāpēc arī Gaiziņā varēja ko izjust.
  Man šķiet, ka šīs svārstības spēs noturēt kaitīgās fluktuācijas vismaz līdz nākošā gada Līgdienai – Saulgriežiem – 21. jūnijā.
  Ceru, ka uzzināšu – kā šo pozitīvo spēku uzturēt ilgāk, iespējams, pietiks ar 1 kora Saulgriežu dziedājumu vai zintnieku meandru (svastiku) iegriešanu…

 3. Daugavpils Jezyps

  beidzot par enerģētisko centru izveidi un vadību. Dzimtas svētvieta sargā ne tikai to dzimtu kura to izveidojusi, bet arī paralēlās 3 paaudzēs uz priekšu, tas ir nākamo mazmazbērnu vīrus vai sievas.
  Deju svētki aizgāja tādā kā pūķa zīmē, smagnēji, ļoti daudz enerģijas ņēma nost, knapi varēja kājas cilāt. Kaut kam pamatīgi uzlādējām akumulatorus.

 4. Autors Jezupam

  Ziniet, Jezup, jūs neesat vienīgais dejotājs, kurš atnācis uz Lielo estrādi atzina, ka “šeit ir pavisam citādas izjūtas – gaišas, pacilājošas un uzlādējošas…”
  Man šķiet, ka izveidotā Zemes Spēka vieta un tās piesaiste pie senās Sistēmas Latvijā savu ieguldījumu deva, kaut Dziesmu svētku dalībnieki neko par to nezināja, BET… dažas dziedātājas tomēr nojauta, jo sievietēm izjūtas tomēr ir smalkākas…

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.