Ar Dziesmu pret krīzi

(Harmonizēsim apkārtni ar dziesmu)

Ideju „Ar Dziesmu pret krīzi” mūsu vīru koris „Vecie draugi” ir nesis vairākos sadziedāšanās pasākumos un rezultāti ir visai interesanti. Pārdomājot un analizējot jau zināmo par kolektīvo sadziedāšanos  tālā senatnē un mūsdienu zinātnes atklājumos radās šis raksts.

Atcerēsimies, ka cilvēka galvenais Uzdevums uz Zemes ir izzināt Pasauli, bet pašreizējā cilvēces posmā ļoti svarīgi ir apgūt jauna veida enerģiju veidus, ka svarīga ir visu veidu dzīvības enerģijas attīstība, ka mums ir jāsaprot reālās Pasaules pretrunas ar kļūdainiem civilizācijas (reliģijas, kultūras, zinātnes) radītiem priekšstatiem, jo tie bremzē attīstību.

Atcerēsimies ap 70-iem gadiem Amerikā populāro Indijas fiziķi, guru Mahariši Maheš Joga, kurš eksperimentāli pamatoja ideju, ka zināmam skaitam cilvēku (kvadrātsakne no 0,1% iedzīvotāju) meditējot, var ietekmēt pat lielpilsētu sabiedrību uz labestību, samazināt ļaunus darbus (slepkavības, huligānismu).. Mahariši un viņa piekritēji esot pat samazinājuši konfliktu ap Izraēlu. Domāju, ka šo paņēmienu vajadzētu mums prast izmantot, pastiprinot dzejas un melodijas nesto ideju radošo enerģiju  ar Zemes Spēka vietu enerģijām, izplatot attīstības idejas Pasaules Apziņas tīklā. Pirms 2500 gadiem līdzīgas harmoniskās attīstības idejas izplatīja Pitagors un viņa skolnieki, par ko izpelnījās tādu kādas pilsētas naidu, ka pilsētnieki šos jaunu ideju nesējus nogalināja. Vairākos rakstos “Zintniekā” esmu parādījis sevišķo lomu mūsu Līgo svētkiem, to saistību ar Atlantīdas laika 4 gadalaiku svētkiem un paaugstināto Zemes enerģiju. Zīmīgi, ka  “Igaunijas Prezidents Arnolds Rītels 2003.g.,tiekoties ar ANO ģenerālsekretāru, ierosināja izmantot dziesmu kā ieroci cīņā par mieru Pasaulē” (“Diena”, 26.sept., 2003.g.). Nav brīnums, ka politizētā un zināšanās aprobežotā vide šo ārkārtīgi tālredzīgo un svarīgo ierosinājumu nesaprata.

Zināms, ka ar dziesmu palīdzību var paveikt šķietami neiespējamo – vergam iedvest ideju par brīvību, attīstīt cilvēkam nepieciešamo Brīvo Gribu, ko realizēja atlantiešu Priesteri senajā Ēģiptē 10000 –12 000 gadus atpakaļ, bet šodien to dažreiz uzskata par aizmirstu maģiju. Taču dīvainu un neizskaidrojamu dvēseles pacēlumu novēro visi koru dziedātāji un katros Dziesmu svētkos redzam, ka dziedātāju enerģija ir daudzkārt lielāka kā skatītājiem un šo enerģiju Latvijas Kopkoris dāsni dala klausītājiem un videi. Tikpat devīgi ir koru it kā vietējie saieti Gaujienā, Ērgļos un citur. Pamatojums šķietami pārdabiskām dziesmas spējām ir rodams mūsdienu pētījumos. Pierādīts ka kopīga doma iegūst daudzkārt lielāku spēku par indivīdu domu spēku  summu, jo piesaistās arī astrālo pasauļu – arhetipu enerģijas. Tā ir arī mūsu tālo senču dvēseļu vēlme palīdzēt, uzmundrināt, kas kā harmonizējošā enerģija apvidū saglabājas pat vairākus gadus

Daži mūsdienu fizikas un medicīnas zinātnes atklājumi

Prūšu zinātnieks Heinrich Wilhelm Dove jau 1839.gadā strādādams Keningsbergas universitātē aprakstīja binaurālas (tulk. – divi skaņas kanāli) skaņu ritmus. Ja katrā ausī mēs dzirdam nedaudz atšķirīgas skaņas, piemēram 500 Hz un 510Hz, kuras mūsu dzirdes sistēma nespēj atšķirt, tad galvaskausa kaulu sistēmā rezonē uz starpību 510 – 500= 10Hz un pastiprinās to kā skaņas pulsācijas. Pamata gammas diapazons ir no 262 Hz (f1) līdz 524 Hz (2xf1), starpība starp toņiem ir no30 Hz līdz 50Hz. Dažādu frekvenču (tā ir svārstības biežums un tās skaitu 1 sekundē sauc par herciem Hz) summēšanos katrs ir ievērojis kino, kad ratu spieķi vispirms it kā griežas atpakaļ, tad apstājas rotācija (šeit sakrīt to izgaismošanas un rotācijas frekvences) un tad ratu spieķi sāk rotēt pareizi – uz priekšu.. otrs piemērs – ņemam divas dažāda biezuma ķemmes un savietojam. Skatoties caur tām, ievērosim caurspīdīgas zonas un tumšas vietas.

Divdesmitā gadsimta piecdesmitos gados ārsts Hanss Bergers konstatēja smadzenēs elektriskos ritmus aptuveni 10 reizes sekundē (10Hz) un tos nosauca par alfa – ritmi. Vēlāk 1968 gadā amerikāņu ārsts D.Koenu konstatēja ap galvu magnētiskā lauka svārstības, kas sakrīt ar elektriskiem ritmiem un tā radās zināšanas par elektromagnētiskiem galvas smadzeņu svārstībām, kuras vēlāk atklāja dažādās frekvenču zonās un to nosaukumiem grieķu burti tika piešķirti atklāšanas secībā. Pavisam nesen Dr. Robert Becker izmērīja  smadzeņu starojumu dažādu tautību un dažādu reliģiju piederīgiem dziedniekiem – ekstrasensiem un visiem intensīvs starojums ir 7-8 Hz zonā, kad zināms, ka dzīvniekiem un arī pērtiķiem nav  alfa zonas starojuma..

Mūsdienās zinātnieki raksta, ka alfa ritmi smadzenēs ir saistīti ar abstrakto domāšanu, domu kontroli un vadību, kas kopumā ir saprotams kā gribas spēks. Pašlaik binaurāli uzdotās svārstības caur austiņām zinātnieki Pasaulē pēta ļoti daudz. Mūsdienās viens no pirmajiem bija patents Robertam Monro 1975.g par binaurālās skaņas izmantošanu abu smadzeņu pusložu sinhronizācijai („HemySinh” – hemisfere sinhronisation), iegūstot jaunas transkomunikācijas spējas (informācijas apmaiņa ar Garu Pasauli) un spēju doties „ārpusķermeņa ceļojumos” (out of body experence, OBE). Pasaulē ir radīti daudzi un dažādi aparāti, datoru programmas slimību ārstniecībai un pat garīgo spēju, intelekta attīstībai, izmantojot skaņas modulācijas.

Mediķi smadzeņu svārstību diapazonus atbilstoši mūsdienu zināšanām iedala:

 1. Viszemāko svārstības – zem 3,9 Hz (t.i. 3,9 svārstības sekundē) atbilst delta stāvoklim miegā. Šajā brīdī veidojas apziņas saite ar zemapziņu un cilvēks iegūst spēju saņemt informāciju no zemapziņas, ārpus cilvēka esošām Informācijas laukiem un sistēmām (tautas egregors, Zemes Informācijas lauks, Garu Pasaules padomdevēji u.c.). Šīs spējas demonstrē ekstrasensi un čenelinga (kanālēšanas veida informācija) pratēji.
 2. Teta svārstību 4 -7,9 Hz laikā cilvēkā notiek jaunu uzskatu veidošanās, attīstība radošā un garīgā sfērā, bet šīm frekvencēm ir jākombinējas ar citām.
 3. Alfa zona ir no 8 līdz 13,9 Hz un tai ir raksturīgi spilgti sapņi, atslābums saprāta darbībā, dziļš miers (dvēseles miers). Pierādīts, ka ja šādas svārstības  encefalogrammā nenovēro, tad cilvēku pārņem stress, nemiers un depresija. Nesen ir pierādīts, ka pulsācijas ar 8-9 Hz frekvenci pastiprina hormonu darbību un varam cerēt, ka dāmas kļūs sievišķīgākas, bet kungi – vīrišķīgāki.
 4. Beta zonai atbilst svārstības 14 -30 Hz.

Kur Dabā ir cilvēkam līdzīgi ritmi un svārstības?

Ģeniālais fiziķis Nikoli Tesla domāja, ka zibens izlādei vajadzētu radīt elektromagnētisko vilni, kas apskrien zemeslodi. Šo ideju pierādīja Winfried Otto Schumann 1952.gadā. Vēlāk izrādījās, ka starp zemi un atstarojošo jonosfēru 100 km augstumā izveidojas rezonanses telpa, kurā ievērojami ir elektromagnētiskie viļņi 7,8-8 Hz (mūsdienās pierādīts diapazons 7 -11 Hz), 14,1 Hz, 20,3 Hz (cietās Zemes  garozas rezonanse), 24,6 Hz.

Dr. Barbara Brown pierādīja, ka Šūmana rezonansei Dabā pirmam maksimumam atbilstošie alfa ritmi (7 – 11 Hz) sevišķi efektīgi ietekmē cilvēka atveseļošanos  un uz šo pierādījumu pamata Pasaulē ir izgatavoti jauna principa aparāti, kas izstaro neredzamu un nedzirdamas elektromagnētiskās svārstības.  Pirmie tos izmantoja kosmonauti lai atgūtu normālu dzīves ritmu.

Interesanti ir tas, ka Šūmana rezonanses pirmais maksimums – alfa zona mainās pa gada laikiem un diennakti, jo atstarojošās jonosfēras attālums virs Zemes mainās – naktī tas ir tālāk, tāpēc nakts svārstības ir ar zemāku frekvenci, bet dienā – augstāka un svārstības biežākas (salīdziniet ar svārstu, kuram maināms garums). Taču arī pa pēdējiem gadiem alfa zonai atbilstošās Zemes frekvence paaugstinās nezināmu iemeslu dēļ. Tas rada sekas visā cilvēcē, jo cilvēkos attīstās jaunas spējas, kuras agrāk sauca par fenomenālām ekstrasensorām spējām, mazāk mums ir nepieciešams atpūtas laiks miegam. Šūmaņa rezonanses spektra amplitūda (svārstību stiprums) nav vienāda ap zemi. Sevišķi stipri un izteikti maksimumi  Šūmana viļņiem ir specifiskās Zemes Spēka vietās, kuras agrāk sauca par Svētvietām. Tur pirmie kristieši cēla savas Baznīcas, pat saglabājot seno tautu akmeņu krāvumus ap tām, kā to mācīja sv. Augustīns. Anglijā un Īrijā šo tradīciju vēl var novērot, bet Latvijā, šķiet, tikai Vecpiebalgas baznīcai apkārt vēl ir kas līdzīgs senam akmens krāvumam. Savukārt Senās Ēģiptes, Senās Grieķijas un vecās Eiropas kultūras zemēs kulta celtnes visas ir celtas Zemes Spēka vietās, kas veido specifiskus zīmējumus uz Zemes, sauktus no pētniekiem par enerģiju stīgām (leylines). To paveica brīvmūrnieki un senie rožkrustiešu mācību nesēji.

Mūsdienu cilvēku un viņa veselību negatīvi ietekmē dažādi neredzami starojumi:

 1. Zemes ģeopatogēnās zonas (parasti tās ir virs dziļumā esošām plaisām).
 2. Kosmiskais starojums, kura izmaiņas rada palielinātais ozona deficīts un izvirdumi uz Saules, sevišķi tās aktivitātes gados (nākošais  būs – 2012.gadā!).
 3. Sociālais patogēnais starojums, ko novēro kā cilvēku grupu mijiedarbību – mīlestības trūkums, bez garīguma, bez prāta skaidrības, dažādas kroplas materiālās iedzīvošanās idejas  – uz citu rēķina, ko jau senie grieķu domātāji nosauca par ļaunuma izplatību sabiedrībā.
 4. Tehniskais starojums, jo elektrolīnijas staro līdz 800 m tālu, transformators – līdz 150 m, krāsu televizors – 15 m, dators – pat līdz 7 m.

Patīk mums vai nepatīk, bet tas nu ir jāatzīst, ka sociālais patogēnais starojums mūsdienās ir viens no svarīgākiem tādu slimīgu stāvokļu cēloņiem kā stress, depresija, zema griba, vispārējs vājums, kam kā sekas jau ir konkrētu slimību parādīšanās, ko izcili ir pierādījis stresa teorijas izstrādātājs kanādietis Hans Seljē 1936 gadā. H. Seljē līdz 1946 gadam pabeidza pierādījumus, ka stress ir nespecifisks cēlonis daudzām slimībām. Manuprāt, mūsdienu sabiedrības patogēnais starojums ir pamats daudzu kaitēm, pieaugušai pāragrai mirstībai,  lielam skaitam pašnāvību. Šāda atziņa nepatiks pašreizējās partokrātijas pārstāvjiem, jo tas ir smags pārmetums un atziņa par kroplo politikāņu izveidoto sabiedrību Latvijā. Pirms vairākiem gadiem neatkarīgie ES pētnieki publicēja pētījumu par pastiprinātas mirstības cēloņiem bijušās sociālisma valstīs. Izrādījās, ka izteikti zemāka saslimstība un mirstība ir tajās tautās, kur spēcīgākas ir ģimeniskās un reliģiskās kopīguma un kopuma tradīcijas. Šeit daudz zemāka ir sociālā patogēnā starojuma fona ietekme un tāpēc zemāks ir vispārējais stresa līmenis un attiecīgi tautas sevi apzinās par laimīgākām.

Lūk, izmantojot senās kultūras tradīcijas – kolektīvo dziedāšanu un salīdzinot to ar mūsdienu zinātnieku pētījumiem varam pamatot domu, ka daudziem cilvēkiem dziedot unisonā katrs sajūt skaņas pulsācijas smadzeņu darbības elektromagnētiskā starojuma diapazonā, kas tādejādi pozitīvi ietekmē cilvēka emocijas un enerģētisko stāvokli. Koristi sen jau ir ievērojuši, ka Dziesmu svētku estrādes nestais emocionālais lādiņš saglabājas gadiem, jo tur katrā balsu grupā ir simtiem dziedātāju un faktiski katrs dzied ar pārējiem unisonā. Mazos koros un arī klausoties daudzbalsīga kora priekšnesumus šis nepieciešamais un efektīgais cilvēka spēcinošais paņēmiens nestrādā, jo trūkst binaurālam efektam nepieciešamais nosacījums – nedaudz atšķirīgais tonis katrā ausī.

Lūk, te ir pamatojums secinājumam, ka koru pašreizējais Uzdevums ir atjaunot piemirsto dziedāšanu unisonā kopā ar klausītāju, turklāt pareizais izkārtojums ir aplī nevis tradicionālais priekšnesuma variants. Vēl pareizāk ir veidot dziedātāju apli ap Zemes Spēka vietu vai dziedāt telpā, kurā jau atrodas  Zemes Svētvieta – Baznīcās.

Ļoti svarīgi ir izvēlēties melodijas toņkārtu un pašreizējā Pasaules krīzes situācijā vissvarīgākās varētu būt: Fa mažors – saprāta attīstībai; Fa bemol mažora melodijas kas tieši rezonē ar sirds čakru (sirds čakras frekvences Svētvietās ir 4. spēka gredzenā), jo veicina dvēseles attīstību  un informācijas uztveršanas spēju (varam teikt – Gara jeb mūsu Sargeņģeļa piesaisti cilvēka saprātam – sirdsapziņas attīstība). Zināms, ka arī Mi mažora dziesmas attīstīs saprātu, bet Si bemola mažorā – attīstīs mūsu augstāko Garu (sk. Makss Hendelis, “Muzikālā gamma un evolūcijas shēma”, krievu val., izd. 1999.g.). No mūsdienu zināšanu viedokļa šo mažoru spēku varam pamatot ar to, ka mūzikas harmoniskās svārstības rezonē ar cilvēka smalko enerģiju uztvērēju – kontūru: sirds čakra  – mugurkauls un attiecīgi signāls no smalko enerģiju Pasaules vieglāk nokļūst cilvēka zemapziņā. Savukārt rezonanses procesā pietiek ar mazu ierosmes enerģiju, bet rezultāts būs ārkārtīgi spēcīgs. Piemēram, taures pūtēja lūpu skaņa ir niecīga , salīdzinot ar rezonansē radīto taures skaņu. Sevišķi efektīgi šim melodiju rezonanses procesam vajadzētu noritēt enerģētiski spēcīgā vietā, kuras agrāk sauca par Svētvietām.

Padomāsim par dziedāšanas vietām.

Rožkrustiešu mācībās ir shēma, kā cilvēka saprāts var “saslēgties” ar Zemes Saprātu un šo shēmu esam konstatējuši kādās zemes enerģētiskās vietās. Enerģētiski apļi ar 7 radiāliem stariem parasti ir ozoliem, bet ir atrasti ozoli ar 3 apļiem un 9 stariem (trejdeviņi) un tie ir saistīti ar citiem ozoliem pat tūkstošiem kilometru attālumā. Katrs ozols savam saimniekam ir labs padomdevējs, bet trejdeviņu ozoli ir Svēti lielai apkārtnei un viņu padomdevēju spēku neizmantoja senatnē Vadoņu apspriedēs. Ja Zemes Spēka vietās pievienosim pareizas melodijas, ar pareizu domu – vārdiem, tad varam sagaidīt īstenu  brīnumu.

Atgādinu citātus no “Lielvārdes jostu tulkojuma”, “Zintnieks”, No 19, 2001.g. (tulkojusi Rasma Rozīte pēc vācu mistiķes Dinas Rīsas zīmju atšifrējuma) … ”Jūsu zemē bija arī enerģijas vietas, kurās atradās stupas, obeliski, tempļi ar ko jūs varējāt pievilkt kosmiskos spēkus.”… ”Jums bija ārkārtīgi spēcīgs enerģiju režģis! Un tas arī šodien eksistē jūsu zemē.”

Savukārt pētījumi no satelītiem rāda, ka Latvijas teritorijā kopumā ir spēcīgāka enerģiju struktūra (Dr. ģeol. R. Griškjāns) kā citās kaimiņvalstīs. Svarīgi ir prast jau šodien iemācīties piesaistīties lokālām enerģiju vietām, agrāk sauktas – Svētvietas un šajā procesā ir vajadzīgas dažādas idejas no mūzikas pazinējiem, koru programmu sastādītājiem, seno tradīciju kopējiem. Latvijas zintnieki varētu palīdzēt labot nezinošo celtnieku kļūdas, jo kultūras namus cēla kur pagadījās, ne jau Zemes Spēka vietās. Ir zināma metodika, lai šos kultūras celtnes piesaistītu tuvumā esošām Zemes Spēka vietām, ierosināt Saulei raksturīgās rotācijas enerģijas. Kolektīvās dziesmas šeit spēs harmonizēt (t.i. pārvērst negatīvās enerģijas un patogēno sociālā starojuma efektus) visai plašu apkārtni.

Pārlasīsim čenelingā saņemto ziņojumu no Klāva Klaudija(K.K.) – Romas imperatora 41.-54.g., kurš dzīvoja no 10.g. p.m.ē. līdz 54. gadam pēc Kristus (saņemts Franča Šneidera mēdiju grupā Babenhauzenā, Darmštadtē, Vācijā , sk. H.Šeferes grāmatu: „Dialogs ar Klaudiju”, 2002.g.- kr.val.).

K.K. Ziņojuma mērķis – katram atrast savu Ceļu un apzināties Mīlestību, kas ir visapkārt, lai pārejot Dzīves Upi būtu apziņa – esmu laimīgs, ka varēju dzīvot!

„1. Jūsu Zemē stingri noteiktās vietās ir enerģētisku starojumu vietas, kurās ir visas dzīvo būtņu starojumu frekvences, kas atbilst cilvēka organismā esošiem, to uzturošiem svārstību kanāliem – jūs tās saucat par čakrām. Šajās vietās katrs var saņemt nepieciešamo palīdzību. Šīs vietas zinošie ar rīkstniecības metodēm var atrast un šeit iekārtot rezonanses vietas (pārdomām, meditācijai) – līdzīgi kā senās Svētvietas, Tempļus, Pagodas, Baznīcas un Katedrāles. Ne katrā vietā visiem būs labi, jo dažādas ir cilvēku spējas, to nesošā starojuma frekvences tīrība un spēka līmenis (amplitūda), bet pat pats mazākais aplis ir globālā Spēka Vietu Sistēmā (Tīklā), tāpēc caur to katrs var saņemt palīdzību caur Mīlestības spēku. Varat pieņemt, ka Spēka lauki un to struktūra radās reizē ar planētu un ir saistībā ar tās Saprātu.”

Mūsdienu zinātnieku pētījumi rāda, ka senie akmeņu likumi pagaidām pilnībā neizprotamā veidā ietekmē visai plašu apkārtni, to padarot labestīgāku un harmoniskāku. Protams, seno akmeņu labirintu, apļu un citādu veidojumu vietās konstatē spēcīgu Zemes starojumu, ko parasti sauc par Zemes Spēka vietām, senāk sauca arī par Ugunīgās Enerģijas vietām, drakonu spēka vietām un līdzīgi. Eksperimentos zinātnieki pierādīja, ja šajās vietās norunā senās indiešu gudro saglabātās garamantas – mantras, ja nodzied senās melodijas, tad plašā apkārtnē var nomērīt haosu raksturojošo enerģiju samazināšanos un harmonisko enerģiju palielināšanos. Rezultātā, ne tikai cilvēki kļūst labestīgāki, optimismu nesoši, bet arī dzīvnieku uzvedība izmainās. Raksturīgi, ka šādās Zemes Spēka vietās bija Svētvietas visām zināmām kultūras tautām.

Apļveida enerģētiskā centrā (sk. zīmējumu) parasti ir apmēram 3 m plats vertikāls enerģiju stars, kas var būt konstatējams desmitiem kilometru augstu, bet pa diametru nākošās gredzenveida joslas ir ar zemāku enerģiju un sakārtotas atbilstoši krāsu gammai, sākot ar pirmo apli – violeto, pieres čakrai atbilstošo.  Ja mēs skatītu tikai šo enerģiju veidoto “zīmējumu” no attāluma, tad tā šķistu kā gaismas staru veidota daudzkrāsaina pils vai templis. Dažās valstīs Zemes enerģiju pētnieki ierosina dēvēt par Gaismas Pilīm, kas mums brīnišķīgi asociējas ar  Ausekļa dzeju par Gaismas pili. Šādas vietas mēdz saukt arī par uguns āderi, iespējams, tāpēc, ka senāk tieši sādās vietās dedzināja svētos ugunskurus, šeit bija Svētvietas, bet Austrumos saka – te ir Drakona  ugunīgā enerģija.

Kolektīvās sadziedāšanās loma un nozīme

Šogad daži partijnieki sāk runāt un pat rakstīt, ka Dziesmu svētki nav vajadzīgi, ka pašvaldības nevarot atbalstīt korus, kas ir aprobežotu un nezinošo cilvēku produkts.

Mūsu tautā ir labi saglabājušās senās vienu domu veidojošas tradīcijas – dziedāšana, kas bez kolektīvās domas, idejas dzejā satur arī harmonizējošās enerģijas melodijā. Ja lielāks cilvēku kolektīvs dziedātu dziesmas Zemes Spēka vietā, tās augstākajā enerģiju līmenī, kas ir apmēram 5 līdz 7 dienas ap vasaras un ziemas Saulgriežiem, pavasara un rudens līgdienām, tad, iespējams, ne tikai dziedošie šeit novērotu dažādas enerģētiskās un informatīvās parādības, jo tiktu ietekmēta plaša teritorija caur šo Spēka vietu enerģiju stīgām – saitēm.

Pirmā šāda mērķtiecīga sadziedāšanās tika veikta 20. jūnijā 2003.gadā Lēdurgā. Aptuveni 35 000 gadus sena Zemes Spēka vieta šeit ir pie Lēdurgas ciemata. Pakalniņš ir apaudzis ar raksturīgiem zemiem ozoliem, šeit aug ļoti daudz ārstniecisku augu. Šīs Spēka vietas enerģētiskās saites ir ar Vidrižiem – 10 km, Saulkrastiem – 20 km, Inciemu – 10 km, bet tuvākās saites sasaista pakalnus, Merķeļa Baznīcu, ezeru un purvu krastos zīmīgas,  enerģētiski aktīvas vietas. Raksturīgi šajā apvidū, ka Zemes Spēka vietas bieži ir pakalnu austrumu nogāzē vai virsotņu austrumu pusē.

Zemes spēka vietas projekcija plaknē

Dažāds ir izejošo staru skaits, kas ir saistāms ar vietas esamību Sistēmā, Tīklā, bet Lēdurgā ir nomērīti 12 enerģiju stari, bet kopējais apļa kopējais diametrs ir 94 m, kas ir pat lielāks par Pasaulē slavenās Stounheindžas akmens apli.

Ielīgošanas nomērāmais harmonizācijas efekts ar dziesmām un dzeju  tika novērtēts kā augsts, bet sabiedrībā tā ietekmi raksturoja ar veikalu gada novērojumu par alkohola kopējā patēriņa samazināšanos, togad  sabiedrībā pieauga interese par sabiedriskiem pasākumiem klubā.

Domājot par Dabas atmodas un harmonizējošiem Dziesmu Svētkiem, der atcerēties “Lielvārdes jostu tulkojumā” teikto: …”jūs spējat grozīt likteni ar Gaismām un skaņām”…”Jūs esat mātes tauta. Tam jābūt jūsu dziesmās”… . ”Sfēru dziesmas, spēki, dziedāšanas spējas un zināšanas, viss ir jūsu tautā”.

Gribu dziedošai sabiedrības daļai teikt, ka dziesmu fantastiski lielās spējas pārveidot Pasauli, ietekmēt attīstības procesus mēs vēl  mērķtiecīgi un pilnībā neizmantojam, jo dziedam tikai priekšnesumos. Sevišķi svarīgi būtu atjaunot sadziedāšanās tradīcijas mazos un lielos kolektīvos, turklāt izmantot Zemes Spēka vietās celtās celtnes – Baznīcas, jo tās taču cēla par visas tautas līdzekļiem un tāpēc ne tikai šaurai ļaužu kopas izmantošanai tās var derēt.

Zīmīgi ir sludinājumi citās valstīs, kur lielās Katedrālēs jau notiek koncerti seno tautu Svētās dienās – Saulgriežu svētkos…

Mūsu kora pieredze rāda, ka mūsdienu Mācītāji spēj iet līdzi mūsdienu zināšanām .

zsv-ledurga

2010-03-13. Andris Ansis Špats, Dr.sc.ing., koris „Vecie draugi”

2 komentāru par “Ar Dziesmu pret krīzi

 1. Otto

  Malacis Špata k-gs !

  Visu cieņu viņam par šo un citiem rakstiem.

  Mūsu senči mācēja ar skaņām:

  pacelt loti smagus priekšmetus,
  sadaliit ūdeni un nav šaubu, ka ar skaņām var harmonizēt visu dzīvo,nedzīvo, visu redzamo un neredzamo….

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.