Paldies zemei Baltai!

Ziemas Saulgrieži pēc iepriekšējās zinošās civilizācijas – Atlantīdas priekšstatiem (pirms vairāk par 12 000 gadiem) bija tikpat svarīgi un svināmi kā Vasaras saulgrieži un svarīgākais šajos svētkos bija – ziņojums Mātei Zemei par tās doto talantu veikumu. Svinētāji izmantoja Zemes Spēka vietu paaugstināto enerģiju un desmitiem tūkstošus gadus cilvēki sanāca zināmās vietās pakalnu virsotnēs, kur bija drakonu enerģijas (mūsdienās sakām – uguns āderes). Šis palielinātais Zemes Spēks bija 7-8 dienas pirms un pēc Saulgriežiem, tāpēc svinēšana varēja sākties jau 16.-17. decembrī, kas ir zīmīgi svarīgi datumi arī seno baltu tautu (atlantiešu pēcteči) aizmirstajā kalendārā.

“Zintnieks” Nr15, 2003.g. publicēja manu ziņojumu – atskaiti par kolektīvu Jāņu iedziedāšanu 20. jūnijā Lēdurgā, kādā Zemes Spēka vietā. Toreiz konstatējām, ka pēc dziedāšanas (tautas dziesmas un mūsu komponistu mīļākās dziesmas, dzejas lasīšanas) vismaz 20 km rādiusa apvidū ir paaugstinājies dzīvības enerģijas līmenis. Tagad, pēc 6 mēnešiem varam konstatēt kā tas izpaužas sabiedrībā. Vispirms daudziem pārsteigums bija Valsts svētkos līdzīgi kā Tautas Frontes laikā pārpildītā Lēdurgas kluba zāle. Pašdarbnieku kolektīvos šeit nāk arvien vairāk interesentu, kas nebija vērojams daudzus gadus. Lēdurgas – Vidrižu koris jau kļuvis par kuplāko Limbažu rajonā. Tālākos pagastos tāda kustība un aktivitāte nav novērota. Veikalnieki pārsteigti, ka Lēdurgā strauji krities alkohola patēriņš, bet kandžas ražotāji nav parādījušies. Šie rādītāji nav nekas pārdabisks, jo nelielā dziedātāju kolektīvā doma Vasaras Saulgriežos tika pastiprināta ar Zemes enerģiju un toreiz tika “iedarbināts” process lai apkārtnes haosa enerģiju (tās izsauc arī tieksmi uz alkoholu, jo lieko adrenalīnu cilvēks sadedzina ar alkoholu) pārveidotu harmonijās. Katrs priecājās par varavīksni, kur 7 krāsas ir dabīgā harmonijā. Mums patīk skaistas talantu komponētās dziesmas, kur arī ir tikai 7 notis, kas sakārtotas pēc harmonijas likumiem. Mēs Latvijā bijām pionieri – jaunatklājēji, kad sasaistījām mūsdienu zinātnieku mērījumus un jaunās zināšanas par Zemes Spēka vietām (daudzas agrāk tika izmantotas kā Svētvietas) ar mūsu zināšanām (aptuvenām) par Zemes dotu talantu komponētās dziesmās esošo harmoniju un vārdu spēku pastiprināšanu ar pareizi izvēlētu laiku, Zemes Spēka vietu. Pēdējos gados Pasaules zinātnieki ir konstatējuši, ka cilvēka dabīgais starojums ir 5-8 mm viļņu diapazonā, bet Zemes, Kosmosa enerģijas ir šajā pašā joslā un vēl īsāki viļņi. Mikroviļņu zonā cilvēka informatīvās sistēmas (to bieži sauc par zemapziņu, kam “strādā” 90 % smadzenes, bet prātam “ strādā” tikai 10 % smadzeņu) var mijiedarboties, tādejādi cilvēks spēj uztvert ziņas no Mātes – Zemes, pat no zvaigznēm Kosmosā, bet cilvēka dabīgais informatīvais starojums spēj sasniegt pat kosmosa tāles, atdodot dzīvības enerģiju. Mūsdienu zinātne ir nonākusi pie atziņas, ka cilvēks ir kā atvērta uztvērējkontūra vistālākām ziņām, atklāsmēm, ko reliģijas tulko kā Dieva ziņas. Patiesībā šīs zināšanas jau sen bija uz Zemes, bet retais zilacainais, blondais, 2. asins grupas nesējs iedomājas, ka viņš ģenētiski ir tiešais atlantiešu pēctecis, bet tikai pilnīgi aizmirsis toreizējās civilizācijas zināšanas, to saņemšanas iespējas pāri laiku lokiem, tumsonības laikmetiem.

Toreiz vasarā mums visiem bija pārsteigums, ka visu dienu apnicīgi līstošais lietus 1 stundu pirms ieplānotās dziedāšanas Zemes Spēka vietā pēkšņi pārstāja līt un atsākās atkal 1 stundu pēc svētku norises. Leģendārais Aleksandrs Balodis (“Kosmosofijas” autors) jau 30-os gados rakstīja, ka nākotnes sabiedrībai ir atkal jāiemācās vadīt laika apstākļus. Pieņemot, ka ielīgošanas pasākumā mēs vadījām nokrišņus, eksperiments tika atkārtots pilnīgā bezlietus periodā ar kādu baltu mākoni virs Līgatnes. Eksperimenta laikā acīmredzami tā virsotne sabruka, kad apkārtējie gubu mākoņi palika tādi paši kā bijuši. Pēc1/2 stundas vējš atdzina pie mums to irstošo mākoni un mums uzlija viegls lietutiņš “no skaidrām debesīm”. Nākošā dienā kāda Līgatnes iedzīvotāja, pilnīgi “nejauši” satikta, stāstīja par pieredzēto brīnumu, kad pēkšņi no balta mākoņa esot sācis līt lietus. Šie eksperimenti ir svarīgi, bet tie ir tikai kautri seno zināšanu apgūšanas mēģinājumi.

Kādreiz pirms 8 gadiem “Lauku Avīzē” lauksaimniekus brīdināju rakstā “Pēc 7-9 gadiem gaidāmi lieli plūdi”, vēlāk “Zintnieks” publicēja daudz pilnīgāku prognozi saturošu rakstu “2003.gads.TĒVS”, kurā pastāstīju par savu Uzdevumu – “sagatavot tautu un Zemi draudošam 2003.gadam”, jo šo Uzdevumu līdzīgi kā Antropozofijas zinātnes pamatlicējs Rūdolfs Šteiners biju saņēmis caur Lielo 7 Garu Padomi no Zemes Kopējā Informatīvā Lauka (mūsdienu zinātnieku termīns). Jau 1935.gadā Aleksandrs Balodis brīdināja par toreiz gaidāmo Pasaules karu, jo Melnie spēki – daimoni bija sagatavojušies plašiem cilvēku iznīcības procesam – karam. Iespējamo pagājušā gadsimta beigās atomkaru zinošie zinātnieki novērsa 1981-1985.g. iesniedzot ASV,PSRS vadītājiem patiesu informāciju par procesiem, kas tad novedīs Pasauli pie vispārējās iznīcības. Vadošie Pasaules politiķi saprata Pasaulei draudošās briesmas, panāca šī kara iespēju iznīcināšanu. Līdzīgs, svarīgs lūzuma gads bija šis – 2003.gads. Diemžēl, Pasaulē vēl trako dažu cilvēku radīts neprāts un varas, mantkārības diktētie meli, nevainīgu cilvēku un bērnu, dzīvojamo ēku, ražošanas, valsts iestāžu ēku iznīcība karu veidā, kas neko labu nenesīs cilvēcei turpmākos 20 gados. Zinātnieki konstatējuši, ka Zeme saņem no Kosmosa Balto, spēcinošo starojumu, bet Dienvidpolā Zeme izstaro pārstrādātu negatīvo, iznīcību nesošo cilvēku domu starojumu. Daudzviet Pasaulē ir pierādījies, ja Zeme vairs nespēj pārstrādāt lielu cilvēku masu izstaroto ļaunumu, tad-+* notiek zemestrīces, pastiprinās vulkānu izvirdumi, zemes virsma pat nogrimst jūrā, okeānā. Tā faktiski ir Zemes kā dzīva, grandioza organisma (Senā ēģiptiešu dieva – atlantieša Tota mācību tagad apstiprina mūsdienu zinātne) atbildes reakcija uz nesaprātīgās cilvēces nepareizo ceļu. Lūk – zīmīgi, ka Irākas kara sekas maksās 60 000 000 000 $, bet tieši tikpat vērti ir dabas stihiju šogad nestie zaudējumi. Nešaubos, ka Mātes Zemes mācības nesaprātīgai cilvēcei būs vēl smagākas, līdz nāks pār cilvēci atklāsme par karu nesto naida un nāvju bezjēdzību kādu dažu tautu īslaicīgas labklājības nodrošināšanai.

Visus iepriekšējos padomijas gadus filozofijā, Pasaules uzbūvē mēs tikām mācīti aplamās zināšanās, kuru pirmsākums ir meklējams nepareizi pielietotā Aristoteļa loģikā, noraidot Heraklīta pasaules uzskatu veselumu pirms 2500 gadiem. Vēl ilgi daudzi burtiski kliegs, ka materiālās intereses viņiem ir primāras, ka tikai acīmredzamais un loģiskais ir ticams, ka vecās skolās mācītais ir zināšanu kalngals, bet patiesībā tas ir Saprāta analfabētu līmenis. Jau pasen uz Zemes ir “iedarbināti procesi” lai garīgi attīstīti cilvēki spētu saņemt zināšanas tieši caur sirds čakru (sirdsapziņa) kā A PRIORI (latīņu val. – pirms sajūtām) saņemamās ziņas, atklāsmes. Uz Zemes kopš astoņdesmitiem gadiem pastiprināti dzimst bērni, kuru aurā dominē zili violētie (indigo krāsa) stari, kas liecina par pilnīgām zināšanām jau kopš dzimšanas (Indigo bērni). Šie bērni, diemžēl, bieži ir nesaprasti vecā sabiedrībā (atcerēsimies “neļķu pērienu” Princim Čarlzam, kurš pēc tam tomēr uzlaboja Anglijā attieksmi pret musulmaņiem) jo šo bērnu zināšanas tālu pārsniedz vecās skolās mācīto, šie bērni iezvana jauno – harmonisko spēku laikmetu. Mums – vecajiem ir jābūt priecīgiem, ka mēs ar savu Pasaules izpratni vismaz spējam tuvoties jauno talantu zināšanu līmenim un protam šīs jaunās zināšanas pielietot praksē, kas parasti trūkst šiem jaunajiem talantiem. Daudzās Pasaules valstīs ir garīgās attīstības skolas, kurās talantīgi cilvēki var iemācīties gaišredzību, tālredzību, izmantot savu biokompjuteru u.c. spējas, kas patiesībā ir saistāms ar līdz šim nobremzētās cilvēku labās smadzeņu puslodes darbības apzinātu paplašināšanu. Tātad, tagad protam izmantot Dabas dotas, bet pašu neattīstītās spējas – talantus.

Pirms gada saņēmu no Francijā dzīvojošā mūsu tautieša Jēkaba Daiža vēstījumu, ka mums jāspēj veikt neticamo – pagriezt tautu un valstu gaitu Pasaulē uz harmoniju un sapratni, uz attīstības Gaismu. Toreiz nodomāju – tas nu ir par daudz prasīts. Šogad ANO šokēja Igaunijas Prezidents A.Rītels, ierosinot izmantot Baltijas tautu pozitīvo pieredzi – ar Dziesmoto revolūciju. Pasaulē vēl valda vecie mantkārības, iznīcības, naida un karu atbalsis, kur retais spēj izprast šīs mūsu Baltijas tautu Balto Spēku sniegto, cilvēku realizēto pieredzi. Tāpēc A. Rītela ierosmi ANO nesaprata, bet Igaunijas avīzēs par šo ideju pat paņirgājās daži analfabēti. Šodien es Jēkabam Daizim ziņoju, ka mēs varēsim, mēs to darīsim, bet mums vēl daudzi Spēka punkti katrā pagastā ir jāatrod, tie pareizi ir jāsasaista, vēl daudzi dziedošie ir jāiesaista, lai pārmainītu pat priekšstatus kā izvēlēties mūsu tautas vadītājus atbilstoši senām un jaunām zināšanām. Zinātnieki raksta, ka pašlaik Melnie spēki (daimoni pēc A. Baloža termina) zombē atsevišķus indivīdus, kuri ar skaļiem lozungiem aktīvi uzbrūk jaunā ceļa gājējiem. Šo Melno spēku pārstāvju aprobežotais saprāts neļauj izprast patiesi notiekošās pārmaiņas Pasaulē, jo darbojas t.s. Dieva pirmais sods – saprāta atņemšana, bet nākošais viņiem būs brīdinājums – slimība pārdomām un saprašanai. Zīmīgi, ka Latvijā vairāki valstsvīri – Irākas kara aģitatori jau izjuta Zemes Spēku, kāds pat pilnīgi mainīja dzīves veidu… . Zīmīgi, ka militāru agresiju pret neesošām Irākas atombumbām atbalstīja tikai daži desmiti valstu (1/5 no Pasaules valstīm), tautu mazākums arī šajās valstīs. Tagad agresors divas reizes Pasaules acu priekšā ar superprecīzām raķetēm saspridzināja bērnu bariņus, izsaucot sašutumu visā Pasaulē. Tā bija zīmīga sakritība, ka tiek publicēti agresora aizstāvju raksti un lūk – notiek kas šausmīgs, parādot patiesību. Tikpat zīmīgas šogad bija Latvijas talantu – sportistu, mākslinieku neveiksmes Pasaulē, jo tur vismaz 6 mēnešus valdīja vairākuma doma – Latvijas nosodījums par aicinājumu uz karu Irākā. Tikai ar laiku Pasaulē saprata, ka šeit Latvijā tautas vairākums ir pret karu un neatbalsta savu valdību. Mēs panācām nepieciešamo Balto domu spēku “kritisko masu” un drīz vien nāca ilgi gaidītās sportistu veiksmes, kas faktiski sakrita ar Zemes Informatīvā Laukā esošo informāciju par iespējamiem rezultātiem.

Esmu kādreiz jau aprakstījis Zemes Kopējā Informācijas laukā esošo Informāciju (Akāšas hronika), ka daļa Latvijas tautas izpirka mūsu tautas pārstāvju karmisko grēku par asiņaino revolūciju Krievijā, tur veikto saimniecības iznīcināšanu, zemnieku izlaupīšanu priekš nestrādājošā revolucionārā proletariāta pabarošanas, izsaucot bada nāves plašos Krievijas, Ukrainas reģionos (līdzīgi mūsu Valsts arī vispirms iznīcināja vietējo zemniecību, lai šeit lēti ievestu pilsētniekiem sliktu pārtiku). Līdz šim mūsu tauta, Valsts nav atvainojusies Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas tautām par tur mūsu vectēvu veiktajiem asiņainiem darbiem revolūcijas un Pilsoņu kara laikā. Tagad zinām, ka Pilsoņu karā nezinošo proletariātu, nabadzīgo zemniecību apmānīja un uzrīdīja tautu inteliģencei, attīstības ideju nesējiem. Mūsu tautas represētiem un par “tautas ienaidniekiem” nodēvētiem vietējās sibīriešu tautas piedeva, kas bija arī mūsu tautas karmas izpirkuma akts. Zināmu pozitīvu nozīmi deva sibīriešu atmiņā esošā latviešu strēlnieku palīdzība sibīriešu pulkam vācu gāzes uzbrukumā Ziemassvētku kaujās. Padomājiet, kāda būtu mūsu tautas daļas attieksme, ja šeit izmitinātu kādus atsūtītus citu tautu pārstāvjus, kurus vietējā vara par mūsu tautas ienaidniekiem nodēvētu! Daži toreiz represētie savu vispārējo ļaunumu dvēselē ir vēl saglabājuši, bet mēs to neprotam harmonizēt, tāpēc tagad tas skaidri izpaužas pret visiem apkārtējiem. Šo ļaunumu cilvēku dvēselē mums ir jāatpazīst un ar sapratni jāsadedzina, jāpārveido radošā enerģijā. Suņi pret dvēselē ļaunu cilvēku vai dusmīgu domu domājošu cilvēku rej un tiem kož, jo ļaunums ir bīstams visam dzīvajam – pat puķes vīst ļaunu cilvēku klātbūtnē, bet dzīvnieki kļūst nemierīgi!

Iespējams, laiks mums atcerēties pašiem un atgādināt Pasaulei, ka savulaik ne sliktu Carieni Krievijai mūsu Latvijas zeme dāvāja. Dzimtbūšanas likumu atcelšanas un brīvās zemniecības rašanās idejas tika izstrādātas šeit Latvijā, Bīriņos. Daudzas tautu un cilvēku vienlīdzības idejas Latvijā savulaik tika izstrādātas, bet to realizācija pārvērtās par neattīstītu cilvēku un kādu ļaužu grupu (partiju) diktātu, varas piesavināšanu ar visām tālākām ļaunuma saknēm.

Šajos Saulgriežos savās domās palūgsim daudzām tautām piedošanu par mūsu senču naida kuršanas un cilvēku iznīcības nedarbiem, par nodarīto pārestību Cilvēcei naidu nesošo Melno spēku attīstībā! Ja katrs kaut reizēm par to padomāsim, sevišķi Zemes Spēka vietās, tad spēsim izdarīt to, ko nesaprot un nespēj pašreizējā Valsts vara.

“Zintnieks”, 2004. Nr 1

2003-12-16Andris Ansis Špats, inženierzinātņu doktors, enioloģijas zinātnes speciālists, Bīriņos

0 komentārs par “Paldies zemei Baltai!

 1. anita p.

  Sveicinati!Dzili cienu jusu paustos uzskatus,to savdabibu,kas mudina uz notikumiem un lietam paskatities pilnigi no cita skatu lenka.Par talredzigu cilveks varetu klut ar vispusigu/ne tikai ar skola/iegutu zina$anu bagazu, bet gaisredziba,intelekts un intuicija-ta jau ir dabas velte.Zel tikai,ka lielaka sab.dala $o cilveku domas un izteikumos nemaz neiedzilinas.Savas dzives pedejos gados esmu redzejusi daudz viedu sapnu,kas piepildiju$ies.Jauniba,atmostoties,tos jau biju aizmirsusi,nepiegriezu veribu,nemaceju tulkot.Pec jusu publikacijam konstateju,ka ari es esmu Atlantas pectece-zilam acim,dzimusi blondine un 2.asins grupu.Tas ir fantastiski!
  Bet gribu jums dot uzdevumu ka zinatniekam cina par musu jaundzimu$o nakotni-latvie$u tautas neiznicina$anu.Man tam nav vairak nervu.
  Gadu atpakal Anglijas avize’The Daly Ekspress’izlasiju rakstu par vinu zinatnieku petijumiem sakara ar jaundzimu$ajiem.Tika uzstadits milzigs jautajums,kapec dzemdibu pienemeji tik loti steidzas ar jaundzimu$a nabas saites noklipse$anu vai pilnigu tas atvieno$anu.Nabas saite,ka zinams,uztur mazuli dzivibu,piegada skabekli,kamer vin$ pirmoreiz dzive vel nav sacis darbinat savas plau$inas/tas vinam nemaz nav viegls uzdevums/.Anglijas zurnalisti nekautrejas nosaukt $adus arstus par noziedzniekiem,kuri pirms laika vardarbigi partrauc skabekla piegadi/varbut,daudzi musu arsti doma,ka caur nabas saiti pec piedzim$anas uzreiz sak plust inde?/.Domaju,ka ne viena vien mate ir redzejusi,aiz kajinam paceltam jaundzimu$am,plikejot pa dibentinu,lai berns saktu brekt,cinoties pec savas 1.ieelpas.Izradas,$ie bezskabekla mirkli berna trauslajam smadzenitem ir ari liktenigie-tikai velak paradas autisms,daunisms,cereberala trieka,diemzel,visu $o baiso uzskaitijumu klastu neatceros.Pec $o faktu konstatacijas visi plata rokas-bet berns tacu piedzima vesels!
  Prombraucot,2008.g.novembri,BBC1 zinas dzirdeju,ka vietejos lauksaimniekus aicina pieversties cukurbie$u audze$anai!Nu ko tur komentet!
  Dzivoju blakus pagasta.Nebut neesmu vienaldziga pret patreizejam norisem politika,bet jus esat 1.’zinatniski apkalts’,2.esam kaiminos un jums uzticos.
  Ka mainit vele$anu likumu satversme?

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.