Saulgriežu vēstījums dižiem cilvēkiem 2.daļa

2012.gads, 22. decembris maiju zintnieku vēstījumos

Šis datums man personīgi ir labi pazīstams jau no bērnības – kā paša dzimšanas diena. Zīmīgi, ka arī maniem bērniem un mazbērniem vajadzēja dzimt tieši Saulgriežos (pavasara, vasara un ziemas) un ar dažu dienu nobīdēm tā arī ir noticis, bet jaunākais dēls gan „trāpīja” precīzi, piedzimdams „speciāli” pat 2 mēnešus pirms laika, bet tieši Pavasara līgdienā un tāpēc varot kļūt labs „intuitīvists”- ar attīstītu intuīciju …

Interneta informācijas vidē 2012.gada Ziemas Saulgrieži kļūst arvien populārāki, kad pēc senā Maiju tautas kalendāra beidzas 5. civilizācijas laiks.

Maiju senie kalendāri bija cirsti akmeņos un tāpēc tie ir saglabājušies arī pēc daudziem gadsimtiem un dažādām lielām izmaiņām uz Zemes. Mani šis senais kalendārs vērību piesaistīja pēc dažām zīmīgām piktogrammām labības laukos Anglijā, kurās bija norādīts šīs informatīvās tēmas ( jeb – kanāla) svarīgums.

Atbilstoši senām zīmēm maiju lielie Laika cikli ir bijuši jau četri:

1. cikls ilga 4008 gadus un tas beidzās ar zemestrīcēm, kurās „jaguāri aprija” Zemi;

2. cikls ilga 4010 gadus, kura beigās Vējš un Cikloni Zemi iznīcināja;

3. cikls ilga 4081 gadu, kas beidzās ar „uguns lietu” un vulkāniem;

4. cikls ilga 5026 gadu, kas beidzās ar Lieliem ūdens Plūdiem (tas sakrīt ar Bībeles stāstiem par plūdu periodu);

5. cikls ir pašlaik, kura nosaukums ir „kustības Saule”, kura beigās notiks Lielā Zemes Kustība. Šis – mūsdienu Laiks sākās 3114g. p.m.ē. 12. augustā un beigsies 2012.g. 22. decembrī un tā ilgums ir 5126 gadu.

Par senā maiju kalendāra apbrīnojamo struktūru un precizitāti zinātnieki ir daudz rakstījuši, bet svarīgi mums zināt, ka maiju kalendāra precizitāti raksturo viņu izmantotais gada ilgums 365,2420 dienas, kad mūsdienu novērojumos izmanto 365,2422 dienas. Tātad, nobīde ir nieka 2/10000 diena. Šādu precizitāti varot iegūt tikai daudzu gadu ilgos un precīzo zvaigzņu kustības novērojumos. Piemēram, 5000 gadu ilgā periodā „nobīde” kā starpība starp mūsdienu laika skaitīšanu un maiju datiem varētu būt vien 1 diennakts. Savukārt mēs paši labi redzam, ka pašreizējā kalendārā Saulgriežu nobīdes ir jau 2 dienas, jo Jāņus svinam 2 dienas pēc sentēvu Svētās – īsākās gada nakts. Pašlaik tikai 2 zīmes aiz komata mēs kompensējam ik 4. – „garajā gadā” pievienojot vienu dienu, bet nekoriģēts paliek laiks – simtdaļas un tūkstošdaļas no diennakts, t.i. aptuveni 4 minūtes. Ir vērts padomāt – kāpēc visās kultūras tautās zintnieki vēroja Sauli un zvaigznes lai precīzi noteiktu Laiku un Zemes vietu dažādos kosmosa ciklos. Mūsdienu precīza laika ritmu neievērošana rada arī seno kultūras tradīciju nobīdi un tāpēc arī senie Svētie Saulgrieži ir pārvērtušies par kādiem veikalnieciskiem vai vienas senas tautas reliģijas ceremonijām, jo tajos nav galvenā komponente – SVĒTĪBA.

Zīmīgi, ka maiju Saules cikli, jeb bijušie kalendāri nav vienādi ilgi, kā tas varētu būt pie dabiskiem cikliem. Otra īpatnība – maiju kalendāru cikli vienmēr beigušies ar lielām kataklizmām, par ko Dienvidamerikā liecina arī kalnu nogāzēs atrodamās jūras būtņu paliekas, ar smiltīm apbērtās senās piramīdas un tautu teiksmas par zemju nogrimšanu jūrā. Tāpēc pašlaik ļoti daudzi aprakstītāji raksta par 2012. gada ziemas Saulgriežiem arī kā par Bībeles apokalipsi – visa dzīvā beigām. Noderīgi ir atcerēties precīzāk maiju pareģojumus par 5. Saules (kustību Saule) Laika beigām:

būs zemestrīces un kataklizmas;

būs Zemei smagi;

cilvēki pazaudēs savas saknes (!);

radīsies uz Zemes „Baltā jaguāra” bērni ar dažādu ādas krāsu;

atjaunosies Zemes līdzsvars;

atgriezīsies cilvēkiem saknes (!).

Šo pareģojumu interpretācijā un izskaidrošanā vēlos nedaudz palīdzēt tieši dižajiem un stipriem cilvēkiem, kuri bailēs no grūtībām nezaudē spēkus, bet stiprinās pirms smagiem darba gadiem.

Atgādinu nesen cilvēkus satraucošais Nostradama pareģojumu par 1999.g. Saules aptumsuma laikā iespējamo krusta zīmi virs Parīzes un lielu izmaiņu vēstnesi. Toreiz daudzi rakstīja par iespējamu lielu katastrofu un kad šis datums un aptumsums pagāja, visi atviegloti uzelpoja un nosodīja neprecīzo Nostradama interpretāciju. Tikai kosmosa pētījumos informēti zinātnieki zina, ka tajā laikā pirmo reizi konstatēja ievērojamu Zemes magnētisko polu nobīdi, bet magnētisko Ziemeļpolu zinātnieku publikācijās redzam rotējot ap Kanādas piekrasti. To sliktu prognozi nesošo „krustu” veidoja vairākas planētas ap Zemi. Pēdējos gados Zemes polu nobīdes un svārstības ir arvien lielākas un arvien vairāk astronomijas un Zemes ģeoloģijas speciālistu sliecas noticēt varbūtībai, ka Lielas planētu masu struktūras – rinda, krusts kopā ar mūsu Galaktikas asi spēs ietekmēt Zemes magnētisko lauku un tas var mainīt atrašanās vietas. Astronomi zina, ka Zeme uz Galaktikas ass atrodas vairākus gadus. Piemēram, John Major Jenkin uzskata, ka Zeme caur Galaktikas ekvatoru ceļos 36 gadus – no 1980. gada līdz 2016. gadam. Taču 2012.gada Ziemas Saulgriežos būs arī Saules sistēmas planētu „parāde” kā to izvietojums rindā, kas varētu summēties ar Galaktikas ass ietekmi un radīt zinātnei vēl nezināmu gravitācijas lauka ietekmi pat uz Zemes rotāciju vai tās magnētiskā lauka struktūru.

Jau aptuveni pagājušā gadsimta 80-os gados tika veikti pētījumi par magnētiskā lauka izmaiņu ietekmi uz cilvēku, dzīvniekiem, putniem. Tika pierādīts, ka pietiekami lielas magnētiskā lauka izmaiņas izsauc atmiņas zudumus kā īslaicīgu vai paliekošu anamnēzi. Pēdējos gados visā Pasaulē atrod daudz cilvēku ar daļēju vai pilnīgu atmiņas zudumu un to saista arī ar Zemes magnētiskā lauka impulsa veida izmaiņām. Tuvāk zemes poliem esošie magnētiskā pola svārstības izjūt spēcīgāk un tāpēc Dienvidamerikas TV seriālos katrā ir anamnēzes radītie psiholoģiskie un sadzīviskie sarežģījumi. Tomēr arī mūsu platuma grādos esošajā Krievijā ir aprakstīti vairāki gadījumi, kad sevišķi talantīgus cilvēkus atrod pilnīgi zaudējušus atmiņu. Tur gan šos gadījumus bieži saista ar noziedzīgās pasaules izmantoto mikroviļņu tehniku pret citiem cilvēkiem un ir apraksti par aparatūru, ar kuras palīdzību var ietekmēt plašu teritorijā esošo cilvēku domāšanu – t.i. piespiež cilvēkus „aizmirst savas saknes”.

Ir zināma ezotērijas teorija, ka Zemes magnētisko polu izmaiņas notiks vairākas dienas un tāpēc svarīgi ir sevi saglabāt, ko varam saistīt ar maiju prognozi – „nezaudēt cilvēka saknes”. Viena no iespējām savu atmiņu saglabāt ir dzīvot šīs dienas „mīlestības enerģijā” un neiekrist naidā, ļaunumā, kas momentā varētu novest pie atmiņas iznīcināšanas. Jāizvairās no braukšanas transporta līdzeklī, jo jau tagad vietās, kur ir Zemes magnētiskās anomālijas, bieži notiek neizskaidrojamas avārijas, bet šoferi stāsta par dīvainām vīzijām vai pēkšņām sajūtām šajās vietās. Lūk, pašlaik novērotā pāragrā alkoholiķu miršana, vai arī tas neliecina par jau esošo mērķtiecīgo cilvēces attīrīšanu?

Tautu „saknes” parasti ir rodamas lauksaimniecībā, jo tas ir arī visu iztikas pamats. Iespējams, ka maiju senie pareģi bija domājuši iztikas zaudēšanu plašos apvidos. Tāpēc tikai pēc daudzu tautu tālas pārvietošanās, tās „atradīs savas saknes”.

Šodien lielākā daļa cilvēku domā un uzskata, ka viņi ir šīs pašreizējās sabiedrības produkts un rezultāts, jo retais zina par reinkarnāciju – atkārtotu atnākšanu Saprāta un Dvēseles veidā lai izdzīvotu kārtējo Zemes dzīvi. Visai reti mēs kā Dvēsele turpinām tieši tajā pašā tautā bijušo dzīvi, jo attīstības mērķa labad mums ir jānāk uz Zemi pārmaiņus gan kā iekarotājam un pakļautam, kā vīrietim un sievietei, kā vergturim un vergam utt.. Pašreizējā valdošā reliģija jau ilgstoši ir noliegusi reinkarnāciju kā dzīvības pamata procesu, jo tai pazūd sava „teorija” par Paradīzi un Elli. Tikpat nevajadzīga reinkarnācija ir valdošiem partijniekiem, jo tad varētu katrs redzēt Patiesību par šim varaskārajām un aprobežotajām Dvēselēm. Tādejādi seno maiju zinošo formulējums par cilvēces „zaudētām saknēm” ir tiešā pašreizējā realitāte.

Zināms, ka Zemes magnētiskie poli ir daudzreiz mainījušies vietām un to cikliskums ir aptuveni 26 000 gadu, tāpēc ar senvēstures analīzi tiek pamatota varbūtība, ka tuvākajos 100 gados magnētisko polu maiņa varētu notikt, bet daudzi astronomi piekrīt, ka tieši Galaktikas ass šķērsošana ik pēc 26 000 gadiem varētu izsaukt šo grandiozo notikumuZemes magnētisko polu maiņu 2012-2013 gados. Fiziķiem ir zināms, ka vispirms varētu būt magnētisko polu svārstveida „lēkāšana”, kas arvien palielinās amplitūdu, izsaucot arvien spēcīgāku ietekmi. Šīs svārstības spēs iznīcināt pat daudzas un dažādas elektroniskās iekārtas, sakaru sistēmas. Pēc magnētisko polu pārvietošanās beidzot iestāsies Zemes miera stāvoklis (vai 2013. gadā?), bet tad kompass ziemeļus mums rādīs pretējā pusē pašreizējiem ziemeļiem.

Zinātnei zināms, ka 2012.gadā Saules aktivitāte būs maksimumā un tā būs daudz spēcīgāka par iepriekšējiem, tāpēc ir iespējama arī Saules magnētisko polu maiņa. Kādi izvirdumi būs iespējami tajā brīdī uz Saules, par to pat zinātniekiem pašlaik nav teoriju, bet viņu lielākā daļa domā, ka tad izvirdumi uz Saules var būt daudzkārt spēcīgāki kā iepriekšējos maksimumos – aktivitātes gados. Arī parasto Saules maksimuma gados (cikliskums 11,5 gadi) lielākā aktivitāte var ilgt 6 -12 mēnešus. Tāpēc maiju senais vēstījums par „Ugunīgu sauli” un tās nesto iznīcību 2012.gadā varētu būt pareizs. Iespējams, ka Saules izvirdumu ievērojama pastiprināšanās sāksies ar 2012.g. maiju, kad novēros Saules aptumsumu, jo tieši šo brīdi ir parādījis nezināmais Saprāts kādā labības piktogrammā Anglijas laukos jau 2005.gadā. Zīmīgi, ka nevienu citu Saules aptumsumu nav parādījis šis nezināmais Intelekts kādās citās piktogrammās.

Saules aktivitātes radīto imūnās sistēmas pavājināšanos un baktēriju aktivēšanos mēs varēsim kompensēt ar pēdējos gados zinātnieku pierādīto dižbrūkleņu spēju nostiprināt gļotādas tā, ka uz 10 stundām neviena baktērija mums nepielips. Tāpēc līdz 2012.gada sākumam mūsu zemniekiem – „purvu bridējiem” ir jāspēj tautu pilnīgāk apgādāt ar… Augstā Gara sūtīto palīdzības ogu, kas spējot stiprināt cilvēka miesu un Garu – pēc Ziemeļamerikas indiāņu teiksmām.

Pašreiz lielākā daļā Pasaules domas un vēlmes ir par materiāliem labumiem, bet nākošajā Laikā noteicošais būs Idejas un domas – tātad pilnīgu citādu cilvēku dzīves saturu noteiks jaunā Zemi apstarojošā Galaktikas enerģija.

Citas ticamas prognozes par 2012.g.

Indigo zēns Boriska

Par dīvainu zinību nesošu zēnu Borisku ziņas uz Maskavu atveda kāda ģeologu grupa jau pirms 6-7 gadiem, kurai šis zēns pie Volgogradas pārliecinoši bija stāstījis par civilizācijām citās zvaigžņu sistēmās, par iespējamo pārvietošanos daudzkārt virs gaismas ātrumu, par NLO aparātu uzbūvi, par seno kontinentu Mū, kura nogrimšanu viņš bija pieredzējis citā Zemes dzīves laikā, par Atlantīdas civilizāciju. Skaidrs, ka šīs detalizētās zināšanas zēns nevarēja nekur izlasīt, jo speciālās zinātnieku grāmatas nav nemaz tik plaši izplatītas.

Zīmīgs bija Boriskas teiktais par viņa dzīves Uzdevumu – viņš esot atnācis uz Zemes dzīvi, lai cilvēkiem palīdzētu un brīdinātu par 2008. gada kataklizmu kādā kojntinentā, kas būs vēl mazas.

Galvenais ir visai cilvēcei sagatavoties 2012.gada kataklizmām, kurās daudz cietīšot kāds Boriskas nenosaukts kontinents… Mēs labi atceramies, ka galvenais komunistu laikraksts „Pravda” rakstīja tikai daudzkārt saskaņotas un pārbaudītas ziņas, tāpēc intervija un apraksts par Borisku arī šajā Krievijas centrālā laikrakstā šķiet visai nozīmīgs fakts. Zīmīgi, ka Boriska regulāri uzturas Zemes Spēka vietās, kuru enerģiju parastie cilvēki nemaz nevar izturēt un arī tur pie Volgas tos sauc – Zilie kalni. „Zintnieka” lasītāji jau no maniem rakstiem zina, ka šajās vietās cilvēki viegli var uzņemt Informāciju no Zemes Kopējā Informatīvā lauka, gan par tālo pagātni, gan par iespējamo nākotni.

Čenelinga ziņojumi

„Čenelings” ir apzīmējums kanāla (channel – angl. kanāls, dabisks) veida informācijas saņemšanai parasti no viena informācijas avota, kuru Informators nemaina un tas līdzinās radio vai TV raidījumam pa kādu „kanālu”. Šo informāciju saņēmēji parasti atļauj saņemtās ziņas publicēt tikai pēc ilgāka laika vai pēc uztvērēja nāves. Daudzi „Zintnieka” lasītāji arī ir saņēmuši Informāciju no nezināmas, pat vizuāli sajustas būtnes (viedā sapnī vai nomodā), ko parasti nosauc par kādu Dievu vai Dieviņu, sekojot kādai pie mums ievestai citas tautas cilvēku izdomātai reliģijai.

Šādi novērojumi kļūs arvien biežāki un tas ir saistāms ar Zemes Spēka tīklojuma aktivēšanos un Zemes Spēka vietu enerģijas ietekmi uz cilvēku, kas veido t.s. radošo enerģiju.

Kasiopeja

„…Tas notiks pēc zemes laika 2013.gadā: vienlaicīgi un sinhroni sāksies jauns Zemes evolūcijas 26 000 gadu cikls…”

Komandieris X

Par nākotnes laiku saka: ”2012.gads, bet tālāk viss izplūdis.”

RA

2013.gadā sāksies jauns 26000 gadu Zemes cikls un līdz tam notiks sekojošais:

polu izmaiņas radīs jaunu Zemes novietojumu pret Sauli;

Saule savukārt izmainīs savu pozīciju pret Plejādēm un arī attiecīgi mainīs Saules polus;

Plejādes pabeigs spirāli, kas izmainīs attiecību pret Orionu;

Orions pārcietīs dziļas pārmaiņas un garīgo attīstību…

Redzams, ka vairākos čenelinga materiālos kopīgais ir fakts, ka 2012.gads ir definēta kā robeža, šķirtne, bet līdz jaunam laika ciklam, kas sāksies 2013.gadā, Zeme mainīs polus, domājams magnētiskos ne rotācijas.

Krajons

Rīgā darbojas „Urantijas fonds” un tā ietvaros aktīva ir indigo bērnu grupa un kontaktieru Aplis, kuru sniegtā informācija no kanāla „Krajons” ir jau publicēta Zintnieka 2008.gada Nr 8. un 9. Šajos ziņojumos esošai informācijai man nav ko piebilst, bet vienīgi ir jāatceras, ka jebkura informācija par iespējamo nākotni ir varbūtīga, jo joprojām darbojas šo notikumu Cēloņi. Tāpēc tālredzīga cilvēku rīcība spēj kādas nepatīkamākās Sekas mazināt vai no tām pat izvairīties, bet vismaz ir iespējams tām pārmaiņām tālredzīgi sagatavoties.

Mūsdienu gaišreģi

Skallions (Gordon – Michael Scallion)

Skallions darbojas Pasaulē zināmā pētniecības institūtā (Matrix Institute ASV New Hampshire), kas regulāri izdod Pasaules mēroga prognozēm domātu žurnālu „The Earth Changes Report” (Ziņojumi par Zemes izmaiņām).Skallions šeit strādā ar citu Pasaulē pazīstamu gaišreģi Sintiju Keijes (Cynthia Keyes). Katrs interesents par šiem datiem var atrast Internetā pieejamus bezmaksas datus un informāciju, kā arī abonēt šo žurnālu. Internetā ir publicētas visas Pasaules kontinentu izmaiņu kartes, kā arī pieejams ir šo izmaiņu pamatojums. Līdz šim Skalliona prognozētās zemestrīces un vulkānu izvirdumi dažādās Pasaules vietās ir bijuši samērā precīzi un nav piepildījušies tikai daži prognozējumi, kas jau sākotnēji vienmēr tiek sniegti kā varbūtīgi notikumi.

Interesanti, ka Skallionam Informāciju nenodod kāda būtne no Garu Pasaules vai citām Pasaulēm kā tas parasti ir „čenelinga” procesos, bet gan kāda sieviete no tālas nākotnes, kurā reiz būšot pats Skalliona Gars.

Pēc Skalliona ziņojumiem, grandiozais Zemes pārmaiņu process jau ir sācies un kopš 1990. gada arvien vairāk un spēcīgāk notiek Zemestrīces un vulkāni, taifūni un briesmīgas vētras.

Kā pamatojumu grandiozām Zemes virsmas izmaiņām Skallions ziņo ledāju izkušanu un Zemes rotācijas smaguma sadalījuma izmaiņu un tāpēc Zemes dzīlēs esošie magmas „burbuļi” mētāsies un izsauks visas Zemes rotācijas krasas izmaiņas un zemes garozas grimšanu un pacelšanos.

Skalliona publicētās kartes satur tik iespaidīgas Pasaules izmaiņas, ka nav iespēju šeit tās aprakstīt, vienīgi varu pieminēt, ka pašreizējā Latvijas teritorijā tālākā nākotnē būs tikai saliņa ap Gaiziņu bet okeāns pletīsies līdz Urāliem, kas veidos garu salu un tālāk ūdens klājiens ar daudzām salām ir līdz aptuveni Novosibirskai. Tātad, tikai 19.g.s. beigās izceļojušiem latviešiem ir tālākas perspektīvas Sibīrijā. Jā, arī nesenās tautiešu izsūtījumu vietās mūsu pēcteči, iespējams, atgriezīsies.

Edgars Keisijs (Edgar Cayce) bija Amerikas lielākais „guļošais pareģis”, kurš galvenokārt slimajiem palīdzēja aizejot hipnotiskā miegā un tur „izlasot Akašas hronikā esošo informāciju” to miegā nodiktēja. Tādejādi viņš palīdzēja daudziem tūkstošiem. Labi, ka Keisijam bija labi palīgi, kuri visus Keisija „lasījumus” ierakstīja un dokumentēja. Tagad ar šo informācijas materiālu strādā pētnieki un viņa dēls jau ir izdevis vairākas grāmatas.

Bieži pie Keisija griezās arī cilvēki, kuriem interesēja pašu tālā pagātne, jo tur varēja atrast cēloņus dažādiem konfliktiem ģimenēs, neveiksmēm pašreizējā dzīvē. Tādejādi ir dokumentēta netieši iegūtā informācija par Atlantīdas civilizāciju (ir izdota grāmata „Keisijs par Atlantīdu”) un arī informācija par tālo nākotni. Internetā ir rodama E.Keisija nākotnes kontinentu karte, kurā redzama Āfrikas kontinenta sašķelšanās, lielas daļas Amerikas applūšana un Eiropā lielas ziemeļdaļas zaudējums, applūšana „veco ES valstu” robežās un arī Latvijā jūra ir izpletusies aptuveni 30 – 50 km no krasta.

Zīmīgs ir kāds Keisija „ceļojums nākotnē”, kurā viņš ir atkal uz Zemes kā zēns, kas atceras savu dzīvi kā Edgars. Viņam nākotnes zinātnieki notic un ar ātrgaitas cigārveidīgu kuģi aizved nākotnes zēnu uz vietām, kur dzīvoja Edgars Keisijs. Viņam parāda, ka visi Keisija ziņojumi ir saglabāti un zinātnieku cienīti. Šis E.Keisija „ceļojums nākotnē” notiek aptuveni 200 gadus uz priekšu (nav īsti zināms ieraksta datums, domājams ap 1945.gadu). Tātad grandiozās Zemes virsmas izmaiņas notiks līdz aptuveni 2150.gadam, kad šodienas meteorologi prognozē līmeņa pacelšanos okeānā par 6 – 12 m.

Ir zināms konkrēts Keisija redzējums, ka Ziemeļeiropas zemju izmaiņas notiks vienā „acumirklī”.

Zināšanu spēks

Maiju civilizācijas vēsture joprojām vēsturniekiem nav skaidra, jo tā pēkšņi it kā ne no kurienes parādās aptuveni 1000 g p.m.ē un izzūd 13 g.s. atstājot gigantiskas pilsētas un daudzkārt vairāk piramīdu kā Ēģiptē. Kortesa laupītāji un vietējās kultūras iznīcinātāji sastop jau tikai izkliedētas ciltis un degradētu, māņu ticību pārņemtu tautu, kurā nekas vairs neliecina par seno dižo priesteru zināšanām, bet viņu atstātie rakstu krājumi tiek Eiropu pārņemtās reliģijas aptumšoto fanātiķu sadedzināti. Par senām zināšanām tagad vēsta tikai piramīdās kaltie simboliskie vēstījumi un kalendārie skaidrojumi. No maiju vēstures izriet dīvains vēstījumsmaiji ir nākuši uz Zemi lai cilvēkiem vēstītu par laiku.

Skatot maiju atstāto 5. Saules kalendāru, kas beidzas 2012.gada 22.decembrī ir jāatceras, ka maiju laika skaitīšana turpināsies, jo citādi nebūtu vajadzīgas laika vienības piktuns – 7885 gadi, kalabtuns – 158 000 gadi, kinčiltuns – 3 000 000 gadi un alautuns – 63 miljoni gadu. Atgādinu, ka mūsdienu skolās mācītā vēsture aprobežojas tikai ar dažiem tūkstošiem gadu.

No seniem maiju vēstījumiem izriet, ka pašlaik Zemi apstaro kāds Galaktikas centra stars, bet ar 2013. gadu mūs apstaros un ietekmēs (vai vadīs) cits Stars no Galaktikas, kas prasīs no cilvēka citādu attieksmi pret visu dzīvo dabā un jaunu apziņu par cilvēcību vispār.

Iespējamo Saules aktivitāti (maiju – Saules uguns) un tās sekas mēs spējam prognozēt samērā precīzi, jo 20.g.s. trīsdesmitos gados zinātnieks A.Čiževskis uzrakstīja plašu novērojumu grāmatu „Saules vētru atbalss uz zemes”, ko Krievijā un PSRS bija aizliegts publicēt līdz 80-iem gadiem, taču Pasaulē tā kļuva populāra starp zinošiem cilvēkiem. Čiževskis pierādīja, ka Saules aktivitāti raksturo Saules izvirdumu skaits un to spēks kā lādētu daļiņu plūsma kosmosā. Aktīvo daļiņu mākonis šķērso Zemes trajektoriju un tādejādi var precīzi aprēķināt kāds zemes apgabals tiks „bombardēts”. Izrādās, ka šajos saules izvirduma „apsvilinātos” apvidos cilvēku un dzīvnieku imunitāte strauji krītas, bet baktēriju un vīrusu aktivitāte ļoti pieaug. Rezultātā lokāli novēro sērgu uzliesmojumu konkrētos apvidos, bet Saules aktivitātes gados visur aktivizējas dažādas slimības un sērgas..

Dažos apvidos pie Saules izvirdumiem novēro pašaizdegšanās rezultātā radušos mežu ugunsgrēkus, munīciju noliktavu neizskaidrojamu uzsprāgšanu. Pirms 2.Pasaules kara kāds inženieris esot izgatavojis aparātu, kas izstaro tos pašus viļņus ko saule aktivitātē un pat no vairākām jūdzēm liela attāluma spējis uzspridzināt munīciju. Kādā neveiksmīgā eksperimentā šis inženieris esot gājis bojā ar vienīgo izstarotāju.

Diemžēl, bet Bībeles mācība ir par Apokalipsi – t.i. visa dzīvā bojā eja kādās Zemes kataklizmās un to dēvē arī par „Pasaules galu”. Patiesības labad ir jāatgādina kādi jau pārlaistie plaši sludinātie „Pasaules gali”. Pareizticīgie gaidīja „Pasaules galu” 1492. gadā Lieldienās, kad pēc grieķu – krievu kalendāru bija 8000. gadu mija. Tagad mūspusē kalendāra sākums ir definēts ar Kristus iespējamo dzimšanas gadu un „Pasaules gals” tika gaidīts tieši 1000. un arī 2000. gadā.

„Pasaules gala” mūsdienu prognožu saraksts ir garš un tajā sākot ar 2008. un beidzot ar 2020.gadu ir minēti vismaz 12 krīzes Pasaules mērogā, t.sk. vismaz 3 iespējamās sadursmes ar asteroīdiem (2008., 2014., 2019.). Skaidrs ir tas, ka ja cilvēks pats atrodas plūdu reģionā, tad viņam šķiet, ka visā Pasaulē ir plūdi, tādejādi šim reģionam ir „Pasaules gals” klāt. Lielais gaišreģis Edgars Keisi (Edgar Cayce) ir prognozējis 4 lielu ASV pilsētu applūšanu un pirmā – Nju Orleāna jau pirms pāris gadiem applūda, jo taifūna uzbrukumā neizturēja okeāna aizsargdambji. Vēl līdzīga iznīcināšana gaidāma 2 ASV pilsētām austrumu krastā un 1 lielai pilsētai rietumkrastā. Daudzi ASV štati paies zem okeāna līmeņa, savukārt senā Atlantīda pacelsies virs okeāna. Pēc tik iespaidīgiem zaudējumiem arī visbagātākā Pasaules valsts – ASV ekonomika neizturēs un tā līdzīgi kā kādreizēja PSRS „noies no vēstures skatuves”. Interesentiem derētu pārlasīt F. William Engdahl rakstu, kas publicēts žurnālā „Global Research”, kas ir pirmo reizi kā referāts nolasīts starptautiskā konferencē 2003.g. septembrī Austrijā.

Mūsu Valsts Bankā ir uzkrāti pārāk daudz US $ un tiem zaudējot savu tirgus vērtību, arī mūsu valsts attiecīgi zaudēs daudz miljonus pašu tuvredzības rezultātā. Interesanti, ka ASV ekonomiskā pagrimšana bija iespējama jau sākot ar 2001.gadu, bet tas varētu lavīnveidīgu katastrofu izsaukt daudzās Pasaules valstīs. Tāpēc pēc Sibīrijas gaišreģes Anastāsijas teiktā Pasaules Baltie spēki daudz darīs, lai toreizējo iespējamo krīzi mazinātu un attālinātu (manuprāt – vismaz 7 gadu vēlāk). Lūk, pagājušie 6 gadi daudzus Pasaulē pārliecināja pakāpeniski atteikties no „visvarenā dolāra” un par tā uzkrājumiem daudzas valstīs iepirka zeltu. Latvijā toreiz par 1 $ prasīja 70 sant., bet tagad jau 45 santīmu „vērts” ir tas pats dolārs. Tādejādi mēs visi redzam ASV ekonomikas norietu un dolāra „visvarenības” krišanu.

Objektīvi visiem novērojamie iespējamie Pasaules krīžu cēloņi

Jau kopš 1991.gada zinātnieki brīdina par iespējamām klimata izmaiņām „siltumnīcas efekta gāzu” (SEG) un ozona aizsargslāni iznīcinošo gāzu izdalīšanas rezultātā. Riodežaneiro 1991.gadā notika visu Pasaules valstu vadītāju apspriede, kur pirmo reizi politiķi uzklausīja zinātnieku brīdinājumus un sprieda ko un kā darīt situācijas labošanai. Tikai Kioto lēmums samazināt ogļskābes izmešus un sākt norēķinus par izmešiem reāli veicināja jaunas attieksmes rašanos pret Dabu. Pērn (2007.g.) Bali konference Indonēzijā rādīja, ka līdz visu valstu vienotībai ir vēl tālu, bet daudzie protesti pret Ķīnas un ASV nevērīgo politiku Dabas aizsardzībā jau rāda zināmas cerības par to, ka Pasaules sabiedrībai izdosies ar norēķiniem ietekmēt pat šīs valstis izturēties saudzīgi pret Dabu.

ANO 1995 g. organizētā klimatologu apspriede brīdināja cilvēci, ka sagaidāmas arvien spēcīgākas klimata izmaiņu parādības, ka kādas retas parādības, ko agrāk novēroja vien reizi 3 paaudzes – tās tagad var iestāties reizi 10 gados. Mēs jau esam pieredzējuši sniegu Āfrikā, neredzēti spēcīgas lietusgāzes mērenā joslā, neredzētu krusu – līdz apelsīnu lielumam Spānijā, arvien biežākus un spēcīgākus taifūnus. Tādejādi Pasaules klimata radītās mājokļu un ražas iznīcināšanas zaudējumi sāk tuvoties tiem, ko rada pašreizējais klusais kristiešu Pasaules karš ar musulmaņu valstīm. Krievijas pētnieki pērn ziņoja, ka lielas katastrofas klimata izmaiņu rezultātā tur notiek jau 3 reizes vairāk kā agrāk – pirms 1990. gada un gada vidējā temperatūra jau regulāri pārsniedz kādreiz maksimālos rādītājus.

Jau vairākus gadus zinātnieki konferencēs konstatē, ka globālā sasilšana un polāro ledus kušanas process attīstās ar paātrinājumu un vairs nav šaubu par visu ledāju izkušanu, ja nenotiks kāds pilnīgi jauns pagrieziens. Zinātnieku diskusijas notiek par to – kādu līmeni sasniegs okeāns un kad attiecīgie līmeņi būs reāli redzami. Diskusijas ir arī par to kāds būs galējais okeāna līmenis pēc visu ledāju izkušanas un tiek minēti skaitļi 60 m līdz pat 120 m. Tas nozīmē to, ka pirmās robežas gadījumā (130-150 gadu periodā) Latvija zaudēs vien daļu Zemgales un Rīgu, bet Vidzemē jūras krasts iestāsies gar kādreizējo pēdējo kāpu zonu Salaspils – Vangaži – Limbaži. Savukārt galējā okeāna līmeņa sasniegšana +120 m (vairāku simtu gadu laikā) radīs Latvijas vietā vien saliņu ap Gaiziņu un tad ticama būs Pasaulē populārā gaišreģa Skalliona karte. Zīmīgi, ka tad stabili virs okeāna līmeņa var būt tikai Sibīrija, kurp jau 19. g.s. izceļoja latvieši savu „apsolīto zemi” meklējot.

Šīs Pasaules klimata izmaiņas un arvien plašākie plūdi izraisa ievērojamus pārtikas zaudējumus un auglīgās augsnes virskārtas zudumus jau tuvākos gados. Pārtikas sadārdzināšanos Pasaulē novēro jau tagad (2007.-2008.g.) visā Pasaulē un ES vadošie politiķi nopietni jau apspriež radušos krīzi.

Plūdu cēloņi var būt dažādi, bet zinātnieki Vidusjūrā nesen konstatēja jaunu parādību ūdens pacelšanos mākoņos pateicoties elektriskā lādiņa starpībai. Iztvaikot siltuma ietekmē ūdens stundā var tikai dažus mm, bet pie liela elektriskā sprieguma ūdens līmenis esot pazeminājies pat par 20 cm stundā! Tas nozīmē, ka šis lielais ūdens daudzums veido vairāku stāvu augstos mākoņus, kas kaut kur nolīs dažās stundās veidojot desmitiem centimetru slāni un notekot zemākās vietās, tur būs jau metriem biezs ūdens slānis.

Tikai 2 valstis ir paziņojušas, ka tām ir lieli pārtikas rezervju krājumi – ASV un Krievija priekš 2 gadiem, bet pārējās paļaujas uz tirgus dalībnieku operatīvām rezervēm un tālā transporta neievainojamības hipotēzi, kas mūsdienas gan vairs nav pamatota.

Degvielas pieprasījuma straujais pieaugums apsteidz ražošanu un piegādes iespējas, turklāt jaunas atradnes vairs nav gaidāmas, tāpēc Pasaulē ap 2010. gadu sāksies ievērojams šķidrās degvielas trūkums. Tas ļoti sadārdzinās tālos pārvadājumus un daudzviet tie vairs neatmaksāsies. Degvielas cenu straujās izmaiņas apgrūtinās preču un izejvielu apmaiņas procesus. Tāpēc nāksies atjaunot daudzas ražotnes reģionu pašapgādei. Globalizācijas rožainās attīstības periodā daudzas valstīs iznīcināja vietējās mazās ražotnes, nedomājot par stratēģisku izdzīvošanas garantēšanu reģionam (valstij).

Degvielas trūkums jau bija kara cēloni Irākā, bet nākotnē mazāki vai plašāki konflikti dēļ degvielu Pasaulē būs vēl vairāk, bet pārtikas trūkums un cilvēku lavīnveida migrācija uz pārtikas un ūdens bagātiem reģioniem radīs pilnīgi jaunu situāciju Pasaulē.

Degvielas trūkums radīs tās sadārdzinājumu un sekojoši daudzas un varenās tehnikas vienības kļūs ekonomiski neattaisnojamas. Tad, iespējams, ka atkal laukos aktīvi sāks darboties mazjaudas tehnika un gandrīz aizmirstie zirdziņi.

Klimata pētnieki jau raksta, ka regulārie plūdi radīsies jūru un upju deltu apkārtnē, jo bez pastiprinātiem nokrišņiem arvien lielāku ietekmi radīs okeāna līmeņa paaugstināšanās un ap 2050 gadu tas jūtami var samazināt blīvi apdzīvojamo teritoriju Dienvidāzijā un Eiropas rietumos jūrai atkarotās platībās (okeāna līmenis var celties par 1-2 m), kur ir arī lielas pārtikas ražotnes ar divkārtēju ražu gadā.

Pastiprinātā vulkāniskā aktivitāte Pasaulē un iespējamās ģeoloģiskās pārmaiņas ir ģeologu diskusiju saturs, jo nenoliedzami, ka vulkāni aktivizējas, turklāt ledāju kušana arvien vairāk ietekmē Zemes rotācijas kustību. Ir atzītas vairākas ģeoloģisko plātņu saspringtās zonas – Vidusjūra, Ziemeļamerikas abos krastos.

Skatot senās kartes Latvijas teritorijā arī nav grūti ievērot, ka jūra kādreiz pārklāja lielu daļu pašreizējās sauszemes un lielo pārmaiņu laikā nebūs nekas pārdabisks, ja jūra atkal atgriezīsies senos krastos. Ja skatām Edgara Keisi prognozēto karti, tad redzam Baltijas jūras ievērojamu pavirzīšanos uz austrumiem, tāpat jūras atjaunošanos Āfrikas vidienē – pašreizējā Sahāras tuksnesī, daudzviet Amerikā krastu līnija attālināsies no pašreizējā okeāna. Nesen Pasauli pārsteidza fotogrāfijas, kurās redzama ievērojamas plaisas veidošanās Āfrikas ziemeļaustrumos, kas virzās arvien dziļāk kontinentā tieši tajā virzienā kur kādreiz tālā nākotnē Āfriku šķērsos jūra pēc Skalliona prognozes.

Roberta Monro tiešie nākotnes vērojumi

Roberts Monro (Robert A. Monroe) Pasaulē ir pazīstams ar zinātniski pamatotu izpēti savos „ceļojumos” astrālās Pasaulēs un Laikā. Viņš izveidoja speciālu Lietišķās pētniecības institūtu, kurā pielieto viņa patentētās metodes interesentu pārvešanai astrālā Pasaulē izmantojot binaurālās skaņas metodi. R.Monro 3 grāmatas daudzkārt plašāk un precīzāk pamato informāciju par citām – astrālām Pasaulēm, kuras viņš izpētīja personīgi daudzos gados. Pasaulē nav līdzīgu pētījumu un mūsdienu cilvēkam R.Monro grāmatas stāsta par patieso Pasaules uzbūvi.

Par pašreizējo Zemes periodu raksturo R.Monro astrālos ceļojumos konstatētā daudzu citu civilizāciju objektu klātbūtne starp Zemi un Mēnesi. Lielākie bāzes objekti ir cilindra veidā vairāku kilometru garumā, uz kura virsmas „bāzējas” daudzi pusapaļi ‘’šķīvīši”. Tādu objektu ap Zemi ir tūkstošiem un to mērķis – novērot iespējamo grandiozo notikumu. Šie objekti esot no mūsu Galaktikas, bet no citas Laika Sistēmas. Zinātnieki vairākās valstīs nopietni pēta nezināmos lidojošos objektus ( NLO) un viņi ir tālu tikuši sapratnē, ka tie tiešām ir citu civilizāciju veidojumi un tikai ārkārtas gadījumos tie kļūst mūsu acīm redzami. Izrādās, ka šo daudzo civilizāciju mērķis ir novērot gaidāmo ārkārtīgi reto notikumu Visumā – dažādu enerģētisko lauku, enerģiju veidu nonākšanu vienā visuma telpas un laika koordinātē. Zemes laika mērogā šāds notikums mūsu Galaktikā iespējams tikai reizi 87 000 000 gados. Šis rādītājs nav gaidāmā notikuma biežuma rādītājs, bet gan varbūtība, ka šajā laika sprīdi tas varētu notikt. Šobrīd ir zināms, ka šis notikums notiks un radīsies pilnīgi jauns enerģijas veids. Tā pārņems visu cilvēci un nākotnes cilvēkam dos pilnīgi jaunas spējas. Jauno cilvēku psihiskās enerģijas aptuveni varētu būt līdzīgas ar pašlaik uz Zemes dzimušiem „indigo” bērniem.

Skaidrs, ka šīs iespējamās grandiozās pārmaiņas pašreizējiem cilvēkiem nes galējas briesmas un arī potenciālas iespējas izdzīvot cilvēcei kā tādai.

Labvēlīgās iespējas varētu izskaidrot ar jaunām cilvēka iespējām saplūst ar jebkuru saprātīgu enerģētisku sistēmu, kas daudz plašāka par pašlaik zināmām ilūzijām telpā un laikā. Piemēram, cilvēks spēs ar savu saprātu un sajūtu sistēmu saplūst ar jebkuru dzīvnieku un putnu un tādejādi saņemt arī visu sajūtu gammu tieši un arī dzīvnieka sevišķo spēju līmenī, bez kāda stāstītāja starpniecības. Cilvēkam noderīgās radošās enerģijas kļūs pieejamas visaugstākā pakāpē, kļūstot radošās jomās kā agrākie ģēniji mākslās un zināšanās. Kontakti un informācijas apmaiņa ar citiem ārpus Zemes Saprātiem kļūs katram pieņemams un pieejams process. Šodienas cilvēkam ir grūti visu nākotnes cilvēku iespējas un spējas pat saprast, bet Monro tās eksperimentāli pārbaudīja kopā ar Pavadoņiem tālajā nākotnē.

Cilvēce šo Lielo Zemes Pārmaiņu nedrīkst palaist garām, jo tad Sekas varētu būt briesmīgākas – cilvēks pazaudēs valdošo lomu uz Zemes, degradēsies tik tālu, ka nevarēs runāt kā par apzinīgu un saprātīgu būtni.

R.Monro savos eksperimentos tieši apsekoja Zemi nedaudz pēc 3000. gada, kad Pasaule pat gadus vairs neuzskaita, jo neesot tam vajadzības. Izrādās, ka visa Zeme ir pārklāta ar dārziem, mežiem, kas izskatās kā skaisti parki, bet visur klejo zivis okeānā un dzīvnieki mežos, putni gaisā, kuri nemaz nebīstas cilvēka. Nekur uz Zemes neredz pašreizējo pilsētu un kādu nebūt tehnisku pārvietošanās līdzekli. Cilvēki brīvi pārvietojās lidojot astrālā līmenī, bet materiālos ķermeņus atstājot speciālā enerģijas kupolā mežā vai parkā. Cilvēka dzīvi Gars vairs neatkārto daudzas reizes reinkarnējoties, bet tikai 1 reizi – pēdējo. Tas nozīmē, ka cilvēki ir sasnieguši mūsdienu zinātnieku un skolotāju apziņas līmeni, jeb cilvēka Saprātam ir 7. garīgais līmenis, aiz kura pašlaik ir pāreja uz Gaismas (Skolotāju, Augstāko Saprātu) līmeni. Nepateikts un neatbildēts R.Monro eksperimentos ir – kas notika ar tām 3.,4.,5. un 6. līmeņa dvēselēm, kuras pašlaik vēl ir vairākumā mūsdienu materiālo interešu pārņemtos cilvēkos. Skaidrs, ka atgriezties ļoti lielā enerģijā uz Zemes šie zemākā līmeņa materiālisti nemaz nevarēs, jo tas viņiem būs nepanesami.

Personīgi man radās pozitīva pārliecība par pašreiz savu darāmo darbu – bijušo iznīcināto purvu atgriešana Dabai tiks atzīta par nozīmīgu cilvēka darbu pat līdz 3000.gadam, lai arī šodienas pilsētniekiem tā šķiet utopija. No otras puses skaidrs, ka visu pilsētu – monstru mūžs jau skaitāms gadu desmitos vai daži simti gadu, jo to vietās izpletīsies jūras.

R.Monro nekur neatšifrē to Lielo Notikuma realizācijas momentu, kad radīsies jaunā enerģija uz Zemes, bet ir zināmas aizdomas, ka tas varētu notikt 2012. gada tuvumā, kad objektīvi krustosies daudzi enerģiju veidi (mūsu Galaktikas „stars” + Saules sistēmas planētu rinda + Saules ārkārtēja aktivitāte + citu nezināmu enerģiju „stari”). Tāpēc ar lielu interesi skatīsim iespējamos notikumus, kurus gaida arī tūkstošiem dažādu civilizāciju pārstāvji sniedzot arī informāciju par sevi kodētā veidā dažās precīzās „labības piktogrammās”.

13 komentārs par “Saulgriežu vēstījums dižiem cilvēkiem 2.daļa

 1. Andris

  Paldies par rakstu!Rakstā ir minēts, ka ir pieejamas nākotnes kartes. Kur var atrast un aplūkot Edgara Keisija un Skalliona nākotnes pasaules kartes?

 2. brrr

  Skaidrs, ka šīs iespējamās grandiozās pārmaiņas pašreizējiem cilvēkiem nes galējas briesmas un arī potenciālas iespējas izdzīvot cilvēcei kā tādai.

  kaads prieks tagad dziivot un gaidiit to cherni!

 3. Ironija

  Ak kungs – nav jēgas vairs dzīvot!
  Tikai vairs divi gadi palikuši.
  Es piedzeršos un uzdzīvošu, lietošu narkotikas, uzbrukšu cilvēkiem un atņemšu naudu, nopirkšu ieroci un sākšu bliezt…..
  Paldies ka atvērāt man acis – a to būtu sagaidījis to 2012 gadu un neko nebūtu nobaudījis.
  Iedomājies – būtu apprecējies un saražojies bērnus kuri 2012 gadā visi nomirtu – phe – labi ka gredzenus nenopirku.
  He – par kredīta atdošanu vispār nevar būt ne runas – lai ieskrienas ar savu kredīta atmaksu viņi.
  Paldies!

 4. Gulis

  Kaut kā neiet kopā gali.
  Ja jau tie plūdi nāks,
  kur Tu, cienījamo gudriniek,audzēsi savas pasauli glābjošās lielogas?
  Un tā izmisīgā uzbāzība (reklāma)jau sāk kaitināt.
  Protams, tajās ogās ir gana daudz visādu labumu,bet tad kāpēc mūsu pašu vietējās necel godā? Švaks bizness laikam ar tām sanāk?
  Ja par tām publikācijām, tad teikšu tikai vienu – ja labi saņemtos, tad arī es būtu spējīgs to visu dabūt gatavu.Tāds referātiņš ar karstu kartupeli mutē…
  Daudz sagrābstītu fragmentu no visas pasaules sensāciju alkstošiem rakstnieķeļiem!
  Ir jau vietām arī kāda no mūžīgo vērtību frāzēm.
  Atvaino manu tiešumu! Mans mērķis nav Tevi kaut kā aizvainot! Varbūt no tā skatu punkta, kur stāvi, ir tāda vīzija. Tik vien kā žēl to ļautiņu, kuri atvērtām mutītēm kāri tver pēc katra vārda, kā vienīgās patiesības, ko raksti!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.