Caur Apziņu uz Svētvietām

.Simtā pērtiķa likums

Sabiedrībā kādreiz dzird atsauci uz “Simts pērtiķu likumu”, bet daži to pārprot, domājot ka runa ir par 100 deputātiem… .

Pasaulē ir zināma zinātnieka Kena Kaiza, juniora grāmata “Simtais pērtiķis” (Keyes, Ken, Jr., The Hundredth Monkey), kurā aprakstīti 30 gadu ilgi vietējo pērtiķu novērojumi Japānas salā Kosima. Viens no pētījumu mērķiem bija noskaidrot kā pērtiķi iemācās iepriekš nezināmu pieredzi, uzvedību, darba paņēmienus. “Simtā pērtiķa likumu” zinātnieki ievēroja eksperimentējot ar jaunu barību. Pērtiķiem I952.g. sāka dot saldos kartupeļus (batata), bet tie bija netīri. Pirmā izdomāja kartupeļus pirms ēšanas nomazgāt 18 mēnešus veca pērtiķiene Imo. Drīz jauno paņēmienu pārņēma Imo rotaļu biedrenes, tad tās mātes, kuras kopēja meitu, dēlu uzvedību (sekoja jauno “modei”), bet vecākie pērtiķi Imo un citus jaunos pat ieskaustīja.

Tā tas turpinājās 6 gadus no 1952. līdz 1958. gadam, tad pēkšņi kartupeļus sāka mazgāt visi salas pērtiķi. Izrādījās, ka šī pilnīgi jaunā uzvedība kā ar burvju mājienu tika pārņemta arī citās salās, kur pērtiķiem pat tiešo kontaktu ar Kosimo salu nebija. Tas zinātniekiem deva pamatojumu, ka pēc kādas “kritiskās masas” sasniegšanas pērtiķu sabiedrībā, pārējie veco konservatīvismu, vecās ieražas atmet un tā vietā bez cīņas ienāk jaunā pionieru (pirmatklājēji, iniciatori) pārliecība. Pilnīgi nosacīti tika pieņemts skaitlis 100 kā robeža. Zinātnieki izteica domu, ka apkārtējas salas apņem kāds strukturēts informāciju pārvadošs lauks, kas veicina kādas lielākas grupas pieredzes pārnesi uz citām salām.

Kopš deviņdesmito gadu sākuma zinošie ironizē par veco sabiedrību, ka tā nemainīs savus novecojušos viedokļus, kamēr nenostrādās “Simtā pērtiķa likums”. Piemēram, kādas kaismīgas runas par “latviešu valodas aizstāvēšanu” nebija lasāmas sakarā ar vēlēšanu likuma prasību Saeimas deputātiem zināt latviešu valodu, bet tās kā uz burvju mājienu beidzās, kad uzzinājām, ka nekur līdzīgas prasības nav. ka citu Eiropas valstu skatījumā esam visai dīvaini. Tad mūsu 100 deputāti jau kā pēdējie sabiedrībā šo likumu mainīja.

“Simtā pērtiķa likuma” pārbaude

Austrālijas un Anglijas zinātnieki esot veikuši pārbaudi vai līdzīgi zināšanas izplata cilvēki. Eksperiments sākās Austrālijā, kur daudziem cilvēkiem rādīja mākslinieka zīmētu kompozīciju ar simts cilvēku sejām (lielas un mazas). Cilvēku uzdevums bija konstatēt cik seju tajā bildē viņi redz- izšķir. Parasti eksperimenta dalībnieki ieraudzīja 6, 7 sejas, bet pēc ilgāka treniņa un apmācības viņi ieraudzīja pārējās. Pēc tam zinātnieki nolēma tālu esošā Anglijā kabeļu televīzijā parādīt šo pašu bildi un publiski apmācīt cilvēkus kā izšķirt tajā simtiem seju. Tā tika apmācīti vairāki tūkstoši cilvēku atpazīt šajā kompozīcijā daudzu cilvēku sejas. Tūlīt pēc dažām minūtēm Austrālijā zinātnieki atsāka pārbaudes un izrādījās, ka tagad tur visi cilvēki izšķir lielāko daļu no kompozīcijā esošām sejām. Tātad, visas pasaules cilvēkus saista ne tikai telefons, Internāts, satelītu TV, bet arī kaut kas cits – kāds domas, zināšanas, informācijas pārraidošs tīkls.

Bijušajā PSRS zinātnieki arī visai karsti diskutēja par to kā idejas izplatās Pasaulē, kāpēc viena un tā pati doma, ideja vienlaicīgi “ienāk prātā” vairākiem, bet vieni šo domu realizē, bet citi nē. ASV un PSRS pētījumus par domu pārraidi, par cilvēku psihes, sabiedrības psihisko ietekmēšanu klasificēja kā slepenus. Svarīgi ir zināt un saprast, ka pašlaik šīs zināšanas nāk uz Zemi neatkarīgi no Valstu finansētiem pētījumiem. Piemēram, nebija Valsts finansēti pētījumi par bijušās lielvalsts – PSRS transformāciju, lai gan jau ilgi pirms 1991. gada zinošie klusi sprieda kā tas viss notiks.

Kas ir Zemes Kopējais Informatīvais lauks?

Jau visai pierasts avīzes “Zintnieka” lasītājiem ir priekšstats par Zemes Kopējo Informatīvo lauku, caur kuru mēs varam saņemt vairumam nesaprotamā veidā ziņas, Informāciju.

Citēšu Amerikas pētnieku Drunvalo Melhisedeku (Drunvalo Melchizedek , “The Ancient Secret of The Flovver of Life”, 1998.: “Sofija”, kr.val.. 2002. g.): “Planētu apņem ēteriska kristāliskam režģim līdzīga struktūra, kas vieno vienas dzīvības veida apziņu”. …”Kādreiz ap Zemi bija 30 000 000 Apziņu režģu (tīklu, A.Š.), bet pašlaik” atlikuši no 13 līdz 15 miljoniem.”… “Kamēr uz Zemes būs kaut 2 vienāda veida vaboļu, viņiem nepieciešamais apziņas režģis saglabāsies un katra vabole zinās kas un kā jādara.”… “Cilvēku sabiedrībai ir vairāki apziņas līmeņa režģi. Kopš Atlantīdas laikiem ir zināms Kristus Apziņas režģis (Augstas morālās prasības cilvēkiem.A.Š.), kuru notur un uztur šajā apziņas līmenī esošie (šeit nav runa, tikai par ticības piekritējiem, A.Š.).” Ir konstatēti vairāki pašreizējas cilvēces Apziņas režģi, piemēram, pirmatnējo mūsdienu tehnoloģiskās civilizācijas neskarto cilvēku Apziņas režģis, tajā saistīti cilvēki, kuri ZINĀJA, ka šāda apziņas kopība eksistē (cilvēku starpā, dzīvnieku starpā, koku starpā, ka ir kontaktu iespēja starp cilvēku un kokiem, starp cilvēku un dzīvniekiem, utt, A.Š.).Piemēram, Melitas rakstā “Dieva likumus neviens nav atcēlis” – “Zintnieks”, Nr 13.,2003, Daila Rotbaha «Zintnieks» Nr.15.2003.

Šajā “Apziņas režģī”, ko varam saukt arī par tīklu, dzīvoja un to varēja izmantot mūsu senie senči, senču tiešie pēcnācēji, kuri nav sarāvuši apziņas saites, piemēram, Austrālijas aborigēni, Amerikas indiāņu cilšu zinošie, viedie ķeltu, skandināvu, Baltijas un citu tautu seno gara zinības uzturošie. Mūsdienu cilvēka Apziņas režģis, turpretī, visai ietekmēts no dažādām tehnokrātisma plūsmām, materiālās bagātināšanās idejām. Nākošās, topošās cilvēces Apziņas režģi varētu nosacīti nosaukt par Vienības Apziņu (tai esot 83 000 krustpunktu, centru virs Zemes), kura pilnā mērā sāks darboties, kad sapratīsim, ka cilvēcei nav cita ceļa kā vienotība, augstas morāles prasības vienam pret otru. Ja pieņem saprāta režģa vienmērīgu sadalījumu pa Zemes virsmu, Latvijā ir vismaz 10 Planetārā līmeņa mezglu (zilie Imantas kalni — svētvietas). Šī režģa ģeometrija nav zināma, tāpēc varam pieņemt vienmērīgu sadalījumu.

Man šķiet interesanta doma, ka Apziņas režģa mezglu vietas Pasaulē varētu būt saistītas ar Zemes Spēka vietām, Svētvietām – atrodas virs tām. Tas varētu kļūt saprotams, ja citēšu ārzemju pētniekus, kuri raksta, ka apļveida Zemes Spēka vietās, centrālo enerģiju stabu varot konstatēt pat 250 km augstu, bet no citiem pētījumiem izriet, ka cilvēces Apziņas režģi ir sākot no 110 km un augstāk, tātad Zemes Spēku vietu enerģiju struktūras var būt telpiski saistītas ar Apziņas režģi. Zinām, ka Zemes Spēka vietās senču zintnieki darbojās lai uzzinātu tālu nākotni, pagātni, kas pārējiem šķita nesaprotami. Šodien zinošā sabiedrība saprot, ka ir starp mums Zemes doti talanti, kuri spēj uzzināt ziņas no citas Pasaules, kuru dēvē dažādi – Garu pasaule, astrālā Pasaule, ziņas no Augstākiem plāniem, Augstākais Saprāts, Dievs -Tēvs, Dievs – Dēls, eņģeļi -ziņneši, sargeņģeļi, utt..

Gan jau ar laiku sapratīsim, ka daudzie mūsdienu zinātņu maldi, dažādās ticības ir jāatmet, ka Patiesība ir reālai Pasaulei, nevis mūsu nepareiziem priekšstatiem par Pasauli un tad uzzināsim arī tās personības, kas savulaik izdomāja un radīja esošo Saprāta Informācijas Sistēmu. Pašlaik prātīgāk mums saprast, ka telefona sakari ir iespējami tikai no konkrēta telefona un izmantojot elektroenerģiju, ar ko mūsu runu pārveido elektromagnētiskās svārstībās. Ļoti līdzīgi darbojas Zemes Spēka vietas, kuras senie zintnieki iekārtoja kā Globālās Apziņas līmeņa sakaru vietas.

Kā izmantot Svētvietas?

Daudzi nesaprot kāpēc svētvietās atrodas zīmīgi novietoti akmeņi. To nozīme ir dažāda, bet visiem iesaku padomāt par vijoli un uzdosim sev vienkāršu jautājumu – kāpēc tai ir vajadzīgs koka korpuss. Skaidrs – lai skaņa kļūtu stiprāka, dzidrāka, patīkamāka. Tas ir process, ko sauc par rezonansi. Pētījumi Svētvietās, mērījumi ar dažādiem mūsdienu aparātiem rāda, ka akmeņu sistēmas darbojas līdzīgi – kā rezonanses Sistēmas, kas pastiprina cilvēka domas un to ietekme izplatās tālu apkārtnē. Zinātnieku pētījumi pierādīja, ka Svētvietās esošās akmeņu struktūras it kā “uzsūc” no apkārtnes negatīvo haosu radošo enerģiju (1. faktors), rezultātā apkārtnē stabilizējas un izplatās Harmonija (2.faktors), līdzīgi kā haotisko trokšņu, kakofonijas vietā atskan liega, maiga melodija. Daudzās tautās cilvēki sajūt šo Svētvietu nesto, uzturēto labestību un tāpēc līdz šodienai tur akmens krāvumus cilvēki neaiztiek (Anglija, Īrija, Norvēģija, u.c.). Izrādās, ja šajās vietās norunā pat izmirušu tautu spēka vārdus, nodzied citu tautu melodijas, šīs Svētvietas atsaucas, t.i. rezonē un apkārtnē palielinās harmoniju nesošās svārstības, cilvēki un dzīvnieki kļūst labestīgi, miermīlīgi. Šeit var salidot putni no plašas apkārtnes, izmainīties laika apstākļi.

Zinātnieki eksperimentējot ar tīru ūdeni ir pierādījuši, ka harmoniskas svārstības (mūzika) nosaka augstāku simetrijas pakāpi ledus kristāliem, turpretī haosa enerģiju vietā (dusmas, lamas) simetriski kristāli neveidojas, jo tā ir ūdens “enerģiju atmiņa”. Iesakām papildinājumam Jura Petaja “Staigāt pa ūdens virsu?”, “Zintnieks, Nr 13., 2003. Virs enerģētiskām vietām ūdens sasalst vēlāk un savādāk, veidojas zīmējumi ledū, ļoti atšķirīgs šeit ir nomērāmais oksidācijas- redukcijas potenciāls un citi fizikālie raksturojumi.

Daudzi cilvēki, pašiem nezinot kāpēc, iet uz senajām Svētvietām, tām līdzīgām Enerģiju vietām, lai padomātu par dzīvi, saņemtu šeit padomus, ko paši saprot kā savu izdomājumu, ka šeit vienkārši viegli domas raisās… Patiesībā ir zināma Zemes Spēka vietu spēja sasaistīt mūsu realitāti ar citu dimensiju Pasauli, citām realitātēm (3. faktors) (Garu pasaule, Sargeņģeļi, Skolotāji, utt.). Mērot zemes Enerģijas un nosakot savām paziņām ugunskuriem pareizās vietas (t.s. uguns āderes, drakonu enerģijas), bieži uzzinu, ka tajā vietā senči jau ir dedzinājuši Jāņu ugunskurus, citi tieši tur ar dažu metru novirzi ir ierakuši karogu mastus, tātad zemnieki sajūt šo enerģiju svarīgumu, svētumu, lai arī formulēt savas izjūtas, tās pamatot nevar. Parasti sevišķi jūtīgas ir sievietes, kuras šīs Spēka vietas intuitīvi cenšas izdaiļot, iekopt puķu dobes, citādi sakārtot atbilstoši šīs vietas izstarotām harmonizējošām enerģijām. Tādejādi Zemes Spēka vieta mums sniedz Dzīvības enerģiju, dod iespēju saistīties ar ģimenes, tautas arhetipu (Garu pasaulē), bet mēs tai atdodam savu psihisko enerģiju priecājoties par harmoniju un skaistumu šajā vietā.

Atcerēsimies ap 70-iem gadiem Amerikā populāro Indijas fiziķi, guru Mahariši jogu, kurš eksperimentāli pamatoja ideju, ka zināmam skaitam cilvēku meditējot, var ietekmēt pat lielpilsētu sabiedrību uz labestību, samazināt ļaunus darbus (slepkavības, huligānismu). Pēc viņa idejas bija vajadzīgi – kvadrātsakne no l % iedzīvotāju un kopīgi meditējot viņi ietekmēja lielu pilsētu dzīvi. Mahariši un viņa piekritēji esot pat samazinājuši konfliktu ap Izraēlu. Domāju, ka šo Mahariši ideju vajadzētu mums prast izmantot, pastiprinot dzejas, dziesmas nesto ideju ar Zemes Spēka vietu enerģijām, izplatot attīstības idejas Pasaules Apziņas tīklā. Pirms 2500 gadiem līdzīgas harmoniskās attīstības idejas izplatīja Pitagors un viņa skolnieki, par ko izpelnījās tādu kādas pilsētas naidu, ka pilsētnieki šos jaunu ideju nesējus nogalināja. Vairākos rakstos “Zintniekā” esmu parādījis sevišķo lomu mūsu Līgo svētkiem, to saistību ar Atlantīdas laika 4 gadalaiku svētkiem un paaugstināto Zemes enerģiju. Zīmīgi, ka nesen “Igaunijas Prezidents Arnolds Rītels tiekoties ar ANO ģeneralsekretāru ierosināja izmantot dziesmu kā ieroci cīņā par mieru Pasaulē” (“Diena”, 26.sept., 2003.g.). Nav brīnums, ka politizētā un zināšanās aprobežotā vide šo ārkārtīgi tālredzīgo un svarīgo ierosinājumu nesaprata.

Mēs varam izmantot Zemes Spēka vietu spējas harmonizēt apkārtni, pastiprināt šeit lasāmo dzeju, dziesmas un tādejādi ietekmēt plašu apkārtni! Vēl svarīgāk būtu “iedziedāt” šo vietu pareizā toņkārtā – Fa mažorā, pareizā laikā un šeit pareizi novietot akmeņus, kas šo dziesmu, dzeju nesošo domu enerģiju uztvers savā rezonanses Sistēmā un izplatīs ilgi un tālu.

Eksperimenti un diskusijas

Pirmais eksperiments ar Zemes Spēka vietas ielīgošanu notika šogad (2003. gada 20 jūnijā, sk. ‘”Saulgriežu ielīgošana Zemes Spēka vietā”, “Zintnieks”, Nr.15, 2003. g) Lēdurgā, ko latviešiem jāatceras saistībā ar Garlību Merķeli, kurš Eiropas sabiedrībai lika 19.g.s. sākumā “atklāt” tādu tautu – latvieši. Jau pirms 200 gadiem Merķelis rakstīja, ka vietējā latviešu tauta ir neticami talantīga, ka talantīgu cilvēku šeit ir daudz vairāk kā citās tautās, ka šeit cilvēkiem ir reizē pat vairāki talanti. Diemžēl, viņš konstatēja, ja pāreja sabiedrība šo talanta vēlmi izteikties, attīstīties, neievēro, ignorē, tad šejienieši parasti izvēlās intelektuālo pašnāvību krogos vai viņi aizceļo uz citām zemēm. Šis Merķeļa novērojums ir spēkā arī šodien!

Zīmīga un patiesa ir vēsturnieku atziņa: “Roma iekaroja un pakļāva Grieķiju, bet grieķu tautas kultūra pakļāva romiešus”. Es to bieži atceros, kad mēs dziedam seno līvu dziesmu “Pūt vējiņi”, citas senas līvu tautasdziesmas, kad mēru, “lasu” zemē paslēptās senās enerģiju vietas, kuras līvu un senāku civilizāciju zintnieki kopa, uzturēja.

Lēdurgas Zemes Spēka vietu palīdzēja atklāt seno līvu kultūras tradīciju kopēji, jo viņi pirms ozoliņa stādīšanas nolēma nodziedāt kādas dziesmas līvu valodā un aplītis bez kādas komandas nostājās tieši ap spēcīgu enerģiju stabu… . Vēlāk nomērot, uzzīmējot enerģiju konfigurāciju, nolasot Informāciju izrādījās, ka tā vēsturiski ir “darbināta” jau pirms Ledus laikmeta un arī līvu zintnieki to labi apzinājās, tā bija iesaistīta lielajā Sistēmā. Bijusī rezonanses sistēma ir no nesaprotošiem latviešiem iznīcināta, turpat kaudzē samestas ir “detaļas” – akmeņi, tāpēc šajā apvidū, salīdzinot ar Merķeļa laiku, ir savairojies ļaunums, nenovīdība, zagšana. Vēl dzīvas Lēdurgā ir Merķeļa laika humānisma, kultūras, harmonijas idejas. Man šķiet, ka šajā pašvaldībā pašlaik vairāk ir materiālo, haosa enerģiju pārņemtie, tāpēc kā rezultātu redzam pašdarbības un kultūras “bēgšanu'” uz perifēriju, uz mājām. Kultūras aktivitāšu pazemināšanās vietā parasti pieaug alkohola patēriņš.

Izrādījās, ka līdz 20 km tālu no Lēdurgas Zemes Spēka vietas izplatījās dzejas, dziesmu nestā labestīgā enerģija, kad Saulgriežu laikā šeit dziedošie kurināja ugunskuru, apkārtnē par 35-40% palielinājās dzīvības enerģija. Dzīvības enerģija ir tā kas uztur mums optimismu, cerības uz attīstību, vēlmi dzīvot labāk, skaistāk, harmonijā ar dabu, samazina saslimšanas iespēju un nes citas mums pat nezināmas ietekmes. Ja kādā apvidū ir augstāka dzīvības enerģija, tad šeit dzimst vairāk dzīvnieku, dzīvo daudz putnu, cilvēki ir sabiedriskāki un radošam darbam aktīvāki, talantīgāki (darbīgi kori, pašdarbnieki, skanīgas vakarēšanas u.c.). Raksturīgi, ka senās cilvēku apmetnes bija vietās ar augstu dzīvības enerģijas līmeni, ko var izskaidrot arī vienkārši – šeit bija vairāk medījuma, labāk auga kultūraugi. Ja kādu iemeslu dēļ dzīvības enerģija samazinājās, piemēram, ienaidniekam izjaucot apkārtni harmonizējošo akmeņu krāvumu, tad šeit sākās slimības un tauta iznīka. Daudzas tautas iznīcināja seno dzīvības enerģijas saišu iznīcināšana. Piemēram, pamācoša ir līvu tautas traģēdija un latviešiem derētu atcerēties un izprast savu agresīvo lomu šajā procesā! Man K. Ulmaņa režīma nedemokrātisms’ ir nepieņemams jau tikai par līvu kultūras un tradīciju noliegšanu, bet viņa saimnieciskā darbība bija vērtīga, tātad, pretrunīgs K.Ulmanis .

Lai saprastu kā dziesmas, runas no Zemes Spēka vietas izplatās ārkārtīgi tālu, jāatceras bērnu dienu “diegu telefonu”. Ja ar diegu savieno divas sērkociņu kārbiņas, tad nostiepjot šo diegu varam viegli sarunāties, jo skaņu no kārbiņas uz kārbiņu pārnes nospriegotais diegs. Visām Zemes Spēka vietām ir savi raksturīgi radiāli enerģiju stari, kuri aiziet desmitiem kilometru tālu līdz nākošai Spēka vietai. Pa šo neredzamo, bet nomērāmo staru skaņa, doma aiziet ļoti tālu. Patiesībā skaņa pārvietojas pa enerģiju robežvirsmu (gradientu) līdzīgi kā mēs dabā redzam mirāžas (kā spogulis atstaro gaismu).

Senatnē Zemes Spēka vietās, atbilstoši tur esošām enerģiju konfigurācijām (“zīmējumam”) plaknē zintnieki izvietoja akmeņus. Praksē tās parasti ir vietas, kur krustojās apļveida enerģiju riņķi un no centra izejoši stari. Šajās Spēka vietās darbojās cilvēki ar Zemes dotu talantu – spēju uztvert tieši informāciju no Zemes Apziņas režģa, piemēram, par Pasaules, Kosmosa uzbūvi un tāpēc viņi prata izvietot akmeņus pareizās vietās. Arī radioaparātu būvē tikai zinoši konstruktori no pareizām detaļām un to noskaņojot uz pareizo svārstību biežumu (frekvenci), varam uztvert tālu esošo runātāju. Līdzīgi kādreiz darbojās Zemes Spēka vietās novietotās akmeņu rezonanses Sistēmas, jo tās izmanto akmeņu kristalitos esošās brīvo elektronu konfigurācijas, brīvo enerģiju.

Zināms, ka pētot no kosmosa nofotografēto Baltijas valstu teritoriju, ģeoloģijas zinātņu doktors Rišards Griškjāns jau pirms 1990. gada konstatēja, ka Latvijas teritoriju pārņem biezs augstu enerģētisku zonu tīkls, ka enerģētiski spēcīgās vietas veido rindas, ka tās krustojas, veidojot ārkārtīgi spēcīgus rajonus, piemēram, Zilais kalns. Uz Ziemeļiem šī lielā Sistēma turpinās arī Igaunijā, bet dienvidos nedaudz ieiet Lietuvā. Austrumeiropā līdz pat Urāliem tik biežu Zemes Spēka vietu tīklojumu nenovērojot, tātad, mēs varam apzināties, ka dzīvojam spēka pilnā zemē, kura spēj mums dāvāt lielus talantus (spējas), bet mēs, diemžēl, šo Mātes — Zemes bagātību vēl neapzināmies.

Ķoņu kalna mācība

Man gadījās pabūt ļoti spēcīgā vietā Valmieras rajonā – Ķoņi, kas jau ir pie pašas ziemeļu robežas, aiz Rūjienas. Raksturīgi un līdzīgi kā citviet, šeit visā apkārtnē dominējošais Ķoņu kalns (Ķēniņa, valdnieka kalns? Līdzīga nosaukuma vieta esot Liepājas apkaimē.) ir vietējās sabiedrības iecienīta saietu vieta, bet senās rezonanses Sistēmas akmeņi tur ir vienkārši sastumti kaudzē. Neviens zintnieks nav nomērījis un norādījis pareizo ugunskura vietu, bet šeit kopā sanāca pašdarbnieki pat no Igaunijas un Lietuvas, tātad, šī vieta sabiedriskos un aktīvos cilvēkus šurp “pievelk”. Tajā pašā laikā dzīvības enerģijai nodarītais ļaunums, bremzē tradīciju kopējus un uz attīstību vedošos cilvēkus. Ķoņu kalns enerģētiski (pēc R.Griškjāņa kartes) ir saistīts ar Zilo kalnu, bet otra līnija no Igaunijas (Torvas – Lilas) aiziet līdz Ventspilij.

Apbrīnojama ir Ķoņu dzirnavās strādājošā zelteņu senās vilnas kārstuves uzturēšana, vilnas izstrādājumu nestā dzīvības enerģija un šo izstrādājumu neapzinātā vērtība. Veselības spēku vietējās austās segās, rokdarbos neviens pircējs pat nezinās, bet guļot zem šīs segas paliks visnotaļ labāk. Patiesībā šajos rokdarbos tiek iestrādāta senā šīs vietās Svētība, jo arī vilna aug šajā apvidū (telefons 6424567)!

Protams, ļoti vajadzētu Ķoņu kalnā atjaunot akmeņu rezonanses Sistēmu, pastiprinot zemē jau esošo Enerģiju un Informācijas Spēku, jo Ķoņu kalna enerģētiskās saites izplatās tālu – vairāk par 40 km, 50 km. uz attīstību vedot daudzus. Šo aktivitāti visa Latvija redz, jo Rūjienas gardie saldējumi ir no vietējo gotiņu piena gatavoti, drīz Latvijā daudzi brauks ar smaržīgo rapša degvielu no Naukšēniem (raksturīga ir valsts dienestu pretošanās šai idejai — «pašu audzētā, ražotā degviela no rapša») Liepkalnu kliņģeri no vietējiem miltiem arī varētu kļūt ļoti pieprasīti, ja tur nejauks klāt importa produktus, Ķoņu segas pasargās no radikulīta un līdzīgām kaitēm, ansambļu, koru skanīgās dziesmas klausīsies daudzi. Šajā apkārtnē vajadzētu audzēt ārstnieciskos augus.

Bet… Valmierai tuvējais Zilais kalns taču vēl pavisam nesen tika “plānots” kā Vidzemes centrālā izgāztuve, kas bija ļoti labs mūsu nezinošo partejisko pelēcīšu laikmeta raksturojums! Patiesībā Zilā kalnā varētu būt paslēpts kāds Zemes Spēku Sistēmas Centrs, kas spēj uztvert pat tālo Zvaigžņu Gaismu – Balto Spēku nestās attīstības zināšanas. Šeit ir rodamas Lielvārdes jostas rakstā, pašā jostas materiālā iešifrētās senās zināšanas un šīs senās zināšanas mūs rosina darboties, atjaunot zināšanas par Zemes Spēka vietām, kuras patiesībā ir arī saite ar Pasaules Apziņu, ar mūsu tālo senatni, ar mūsu nākotni, bez dažādu maldu ticību, melu mācību uzslāņojumiem. Pieminot Lielvārdes un Latvijas Zemes Spēka vietu jostu ir vērtīgi atcerēties līdzību ar Sengrieķu dieves Afrodītes (jūras viļņu putās dzimusī) Spēka jostu, kas spēja atvairīt pat Zeva spēka zibeņus.

Seno un mūsdienu zināšanu sasaistīšanās

Ar tālās senatnes zināšanām (domāju – iepriekšējās civilizācijas, ne tumšo valdošo ļautiņu uzspiestās “tradīcijas”) mūsdienu zinātnieki tika pamatīgi pārsteigti, jo daudzas modernās zinātnes atziņas dažu tautu senči sen jau zināja, jo to viņiem “pastāstīja” Māte-Zeme, tās “atnesa” par dieviem nodēvētie cilvēki no seno civilizāciju zemēm – Lemūrijas. Atlantīdas, Hiperborejas. Vēlāk vēsturē daudzviet nākušās iekarotāju, laupītāju vēlmes (piemēram, spāņu laupītāju asiņainie “darbi” Latīņamerikā, krustnešu “civilizācijas” atnešana Latvijas cilšu teritorijā) viņu līmeņa apziņa gandrīz dzēsa seno zināšanu Gaismu.

Padomāsim – vai līvu zemēs ienākošam nezinītim bija svarīgas šeit esošās akmeņu sistēmas? Tās taču traucēja iekopt ražīgus laukus! Meliorācijas idejas, ceļu būve pāri Svētvietām, moderno pilsētu būve pat cilvēkam kaitīgās starojuma vietās radīja attiecīgu zema morālā līmeņa fonu tautā un tāda tauta meklē un izvirza sev patīkamus Melnos vadoņus, bieži vēl lielākus laupītājus, finansiāli bagātus tautas aplaupītājus. Nolasot Informāciju no kaudzēs samestiem Svētvietu akmeņiem varam konstatēt zīmīgus laikus, kad Svētvietas tika iznīcinātas un viens periods ir tas, kad šeit līvu tauta tika nospiesta, fiziski ar mēri iznīcināta. Zināmā latviešu tautas daļā joprojām populāri ir pretenziju saukļi pret citām tautām, pat valstīm, bet tieši pašu “civilizācijas” nestais ļaunuma lādiņš (gūt personīgo labumu uz citu rēķina) nemaz nav apzināts, nav pat izlabots vietējai dzīvai Dabai (noosfērai) nestais postījums – iznīcinātā Svētvietu Sistēma – dzīvības enerģijas uzturošās Sistēmas. Daudzviet cilvēki apzinās vienas vai citas Zemes Spēka vietas svarīgumu, citviet tās tiek uzskatīti gandrīz par “Pasaules nabu”, bet laiks mums saprast lielo kopsakarību jomu, ko kādreiz dēvē arī par Hermesa mācībām (Hermess – par trīskārt slavējamu dievam līdzīgu būtni senie grieķi iedēvēja Totu — atlantieti, kurš ēģiptiešiem iemācīja rakstību, kosmosa likumus un mācību par Pasaules uzbūvi). Ne bez pamata Pirmās Atmodas laikā uzskatīja, ka mūsu tautai ātri jāapgūst senās civilizācijas zināšanas (12 000. pat 15 000 gadus senas, ne tikai 2000 gadu, sk. Platona “Dialogi”), jo saknes bijām pazaudējuši.

Latvijā vardarbīgi ienestā “civilizācijas ticība”, Baznīca arī izmantoja Dabas zinības zinošos cilvēkus. Brīvmūrnieku, Rožkrustiešu biedrību slepenās zināšanas tika izmantotas ceļot Baznīcas Zemes Spēka vietās. Brīvmūrnieku slēgtās sabiedrībās atklāti runāja par baznīckungu un daudzu mācību, rituālu aprobežotību, bet viņi saprata, ka Baznīcas mācību nestās morālās prasības ir svarīgas jebkurā tautā. Piemēram, Baznīca apstādināja Latvijas vietējo cilšu valdoņu nemitīgos laupīšanas karagājienus. Parasti, iznīcinot tautā esošo tradīciju un zināšanu sistēmu, disciplinējošo valsti, tur kā pirmie iesakņojas haosa, ļaunuma, Melnie spēki, ko atceramies no 2. Pasaules kara, pašlaik redzam visās kara pārņemtās valstīs — Afganistānā, Irānā, Libērijā, bijušajā Dievidslāvijā un neviena Baznīca, ticība vairs nespēj cilvēcisko morāli noturēt. Daudzi gaišreģi Pasaulē prognozē iespējamu 3. Pasaules karu, pēc kura daudzas valstis, tautas tiks pakļautas ar psihisko ieroču palīdzību (t.sk. dezinformācija, gribas atņemšana –robotizācija), bet neatkarību un brīvību saglabās tautas, kurās būs vairāk savu talantu, kuri spēs radīt (atjaunot) specifiskas aizsargsistēmas – senās Zemes Spēka vietas, sasaistītas ar Zemes Saprāta režģi, ko sen (pirms 12000 gadiem) izveidoja Tots. Ra un Araragats – ļoti seni cilvēces Skolotāji. Lūk, esam nonākuši pie Nostradama prognozes, ka pienāks laiks, kad…”kāds no dižā Hermesa visiem Austrumu domu Cariem priekšā nostāsies…” (X.75.katrēna), kas patiesībā ir seno cilvēces zināšanu jaunapguves prognoze (sk. “Mēs un Nostradamuss”, “Zintnieks” Nr.8, 1998.g.. “Saredzēt Pasauli dzīvu””,”Zeme”, 22, jūlijs,1999.g.).

Laiks mums saprast, ka mēs vairs neesam viduslaiku līmeņa sabiedrība, ka arī t.s. “mežonīgā kapitālisma” laiks ir pagājis jau pagājušā gadu simta vidū. Kapitāla turētājiem ir jāzina, ka kapitālam ir jābūt morāli tīram, t.i. tam jāatbilst mūsdienu cilvēka morāles prasībām. Tikpat novecojuši ir primitīvie priekšstati par nācijām un tautām, uz nacionālisma lozungu pamata veidotais valdošo sludinātais princips “skaldi un valdi”. Galvenai atziņai vajadzētu būt — mēs visi Pasaulē esam saistīti daudz vairāk kā varējām iedomāties, jo mūs visus vieno arī cilvēku Apziņa, Zemi aptverošais Apziņas režģis. Ja jau mēs dzīvojam šajā -Lielo Pārmaiņu laikā, tad domāsim kopā!

2003-07-28 Andris Ansis Špats, Dr.sc.ing., Bīriņos, Limbažu rāj., talr 40 66335

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.