Senā un noslēpumainā zīme, tās izziņas ceļš

Pēdējā laikā nācies lasīt rakstus par dažādām, it kā latvju senām, svētām zīmēm. Bieži tās gan ir redzētas dažādos vēstures materiālos arī citās tautās, piemēram, astoņstūru zvaigzni (saukts par “ausekli”) esmu redzējis seno krievu karavīru kaujas vairogā (ejot pret tatāriem), rakstos no nogrimušā kontinenta Mū (Lemūrija), Latiņamerikā, seno ukraiņu izšuvumos, skandināvu tautu izšuvumos. Seno ģermāņu un Ziemeļamerikas indiaņu mistērijās astoņstūru koordinatēm ir svarīga loma, pie kam seno ģermāņu mistērijās redzam klasisko ausekļa zīmējumu. Tātad, varam par “ausekli” teikt, ka tā ir sena zīme, kura pazīstama daudzās tautās, bet nevaram apgalvot, ka ausekļa zīme ir tikai latviešu tautas zīme, vai svētzīme. Šis piemērs liecina, ka katras zīmes vēsture nav nemaz tik skaidra, kā dažiem rakstītājiem, stāstītājiem gribētos.

Tas bija ap 1993.,1994. gadu miju, kad veicu dažādus eksperimentus ar informāciju, kuru saņēmu bez sajūtu palīdzības (sk. Kanta termīnu – ārpusapziņas saprāts) no zinātniekiem jau pierastā Zemes Kopējā Informatīvā Lauka (ZKIL). Ar ZKIL parasti saprot visu Zemi aptverošu enerģētisku un informatīvu Sistēmu, ar kuru var atsevišķi jūtīgi (sensitīvi) cilvēki kontaktēties, saņemt enerģiju, informāciju, kura indivīdam ir saprotama atbilstoši viņa zināšanu līmenim. Tāpēc saprotams, ka dziļi reliģisks sensitīvs uztverto informāciju izpratīs kā kāda, viņaprāt, svētā vai Dieva sūtītu, bet ar skaidru un asu prātu apveltītais notiekošo izpratīs savādāk (sk.. seno praviešu stāstījumus, senos rakstus no dažādu tautu reliģiju vēstures), pat pieprasīs papildus Informāciju.

Tajā laikā noskaidroju, ka mans informators no KZIL ir saistīts ar t.s Lielo Septiņnieka Padomi, kurā darbojas kādreiz uz Zemes bijušie gudri cilvēku Gari, savukārt Septiņnieka Padome tiekot vadīta, konsultēta no TĒVA, bet kopumā tas viss ir kosmosa Balto Spēku virzīts process ar mērķi – ATTĪSTĪBA. Ar kosmosu gan senie ēģiptiešu priesteri, jeb atlantiešu zināšanu nesēji saprata – Pasaules uzbūves kārtību, nevis kādu Visuma telpu. Plašāk par izpētīto izziņas procesa “mehānismu” ir rakstīts “Zintniekā” 2000.g. rakstu sērijā: “Dievišķās A PRIORI zināšanas”, Nr 5.-8..

Šajā rakstā apspriedīsim vienas konkrētas zīmes noskaidrošanas gaitu manā skatījumā.

Kādā manā jautājumā par Latvijai un latviešiem “svarīgāko” zīmi, simbolu kā atbildi toreiz no KZIL saņēmu – tā ir līdzīga burtam “W”, kurā vidējais locījums ir nedaudz – par apmēram 1/3- ¼ no augstuma jānodzēš, līniju veidotie leņķi ir virs vai līdzīgi 90 grādi. Biju cerējis, ka pazīstamais auseklītis, laimes slotiņas, dzīvības koks, vai galu galā Baznīcas krusts būs tas svētākais, bet nekā… Šī zīme “W” esot pašreizējā laika posmā visspēcīgāka, jo nāk no Baltiem Spēkiem, ar tās palīdzību katrs un arī tauta var sevi aizsargāt no Melno Spēku uzbrukumiem (visdažādākā veidā). Šīs zīmes apgūšana, pieņemšana un izpratne notikšot palēnām 4, 5 gadu laikā. Latvijas senās alās šī zīme ir redzēta, tātad tā ir sena zīme.

Pēc kāda laika iepazinos ar pētnieku Arturu Gobu un viņa unikālā un tagad jau bibliogrāfiski retā grāmatā “Leģendas piedzimšana” atradu (1996.g.) visai līdzīgu viņa aprakstīto Informācijas saņemšanu no Visuma Saprāta (Augstākā Saprāta), izmantojot Informāciju Nesošās Enerģijas (INE), kuras uztver kāds jūtīgs cilvēks – Tulks enerģētiski-informatīvā vietā vai klātesot enerģiju pastiprinošam akmenim – Dieveklim (šeit izmantoju A. Gobas termīnus). Šis izziņas ceļš ir pats sen senais, ko daļa zinātnieku dēvē par mūsdienu cilvēka apziņas paplašināšanās procesu, sasaisti un apzināšanos par KZIL esamību. Reliģijās šo izzināšanas procesu dēvē par atklāsmēm, Dieva ziņām.

Artura Gobas grāmatā “Leģendas piedzimšana” 24- 26. lpp. ir aprakstīts, kā Tulkam senie Svētvietas akmeņi (enerģiju nesošie akmeņi = svētie akmeņi senlaikos, A.Š.) liek meklēt un atrast akmeņus zem sūnām, kuri veido lauztu līniju, kura līdzīga burtam W. Tulkam INE paskaidro, ka tas ir zvaigznāja Kasiopejas simbolisks apzīmējums, ka novirzes no pašreizējā zvaigznāja stāvokļa ir redzamas šajā akmeņu izvietojumā (tādejādi var precizēt zīmes izveides laiku Bitarinkalnā, A.Š.). No Kasiopejas zvaiznāja Zeme saņemot Balto enerģiju. Pirms 12 000 gadiem Kasiopejas zvaigznājā esot notikusi liela eksplozija, kuras enerģija izmainīja Zemes ass nobīdi, un rezultātā daudzas zemes atbrīvojās no ledus, citas pazuda jūras dzelmēs. Tad arī tagadējā Latvijas teritorija esot sākusi atbrīvoties no ledāja. (Protams, atklāts ir jautājums – vai tas pārnovas sprādziens Kasiopejas zvaigznājā nebija Augstākā Saprāta ierosināts, tādejādi mērķtiecīgi ietekmējot procesus uz Zemes . – Piebilde no A.Š)

A.Goba raksta, ka lauzta līnija W (vienādā augstumā zīmēta) vairāku tautu ornamentos arī esot saistīta ar Kasiopeju vai kādu no dievībām, visbiežāk Māru.

Vēl pēc dažiem gadiem (ap 1998.g.) parādījās V.Megrē grāmatas ar Sibīrijas gaišreģes Anastāsijas stāstījumiem – vēstījumiem. Pēc Anastāsijas ierosinājuma Maskavas pētnieku grupa devās uz Ziemeļkaukāza apvidu, kur tiešām atrada lielas akmens celtnes – dolmenus, kuros sensenos laikos esot devušies nomirt viszinošākie cilvēki ar domu – savas zināšanas šeit akmenī saglabāt un nodot tālākām paaudzēm, arī mūsdienās. Mūsdienu zināšanu līmenī skaidrs ir tas, ka domas, zināšanas saglabā akmenī esošā kristallitu brīvās enerģijas struktūra. Šķita pārsteidzoši, kad uz viena no dolmena priekšējās sienas ieraudzīju trīskāršu zīmes “W”- Kasiopejas simbola izkalumu. Dolmena devīze, šķiet, bija zīmīga – ATJAUNOŠANĀS. Lasot lekcijas šīs unikālās fotogrāfijas pazuda pie kādiem lieliem „interesentiem”. (Tagad – 2005.g. šie dolmeni ir kļuvuši par ievērojamiem starpvalstu tūrisma objektiem ar milzīgu interesentu pieplūdumu. A.Š.)

Iznākot sērijas “Sibirijas ciedrs” 2. grāmatai, daži nesapratnē jautāja – vai patiesi Anastāsija eksistē, jo pārāk fantastisks šķita stāstījums A. Megrē grāmatās. Man KZIL Sistēma atbildēja viennozīmīgi, ka Anastāsija ir zīmes (simbola) “W” nesēja uz Zemes un viņa pilda konkrētu Uzdevumu, kā jebkurš Balto Spēku pārstāvis, cīnītājs. Līdzīgu vēstījumu par Anastāsijas Uzdevumu – strādāt Balto spēku uzdevumā saņēma arī A.Gobas Tulks caur INE Bitarinkalnā.

Nesen man Jānis Zaķis no Valmieras atsūtīja seno sēļu – tagad lietuviešu zintnieces Anželikas Zelmas Tamašas nepublicētu rakstu: “Lietuvas PaGanu-Ārriju (Āriešu), lietuviešu dievturu senču Ticējumu filozofija.” Šis raksts nākot no senseniem laikiem kā stāstījums, kuru nodod tālāk dzimtas zinošie cilvēki, bet rakstība esot oriģināla.

A.Z.Tamaša raksta: “W” rūna apzīmē ValdMieras zvaigznāja enerģētiku (W/M).” Citur tekstā ir paskaidrots, ka ValdMieras zvaigznāju tagad dēvē par Kasiopeju. No A.Z.Tamašas sniegtās filozofijas grūti kādu atziņu atsevišķi citēt – tā ir rūpīgi jāstudē kopumā. Īsumā var pateikt, ka tajā katram burtam vārdā ir saistība ar Visuma enerģijām. Burti vēstī, tāpēc vārds “burvestības” vienā vārdā pasaka, ka senie zintnieki pratuši ar zīmju palīdzību saņemt no tālā Visuma Saprāta vēstījumus. Šodien šo lomu pilda piktogrammas labības laukos visā Pasaulē, bet tā jau ir cita – plašāka tēma.

Man ValdMiera saistās ar pilsētu Valmiera un tās tuvumā esošo vairāku enerģētiski spēcīgu vietu (N1.- visaugstākā enerģija Latvijā Zilākalna rajonā. sk.karti!) veidoto līniju krustpunktu, kas redzams pēc Dr.ģeol.sc. Rišarda Griškjāņa pētījumu kartes.

Zīmes enerģijas pārbaude

Ārste Mirdza Strautiņa ar muskuļu spēka izmaiņu palīdzību analizēja dažādu zīmju enerģijas ietekmi. Pārbaude notika šādi – uz papīra lapas ar zīmuli uzzīmēja pārbaudāmās zīmes, tās salocīja, sajauca un neredzot zīmi, pielika pie brīvprātīgā krūtīm. Pārbaudīja rokas muskuļu spēku pēc katras zīmes. Pievienojot šīm pārbaudēm zīmi “W”, konstatējām, ka tā visvairāk paaugstina muskuļu spēku, salīdzinot ar citām vienkāršām zīmēm – krusti, aplis, trīsstūri, u.c.). Šo ietekmi novērojām gan uz bērnu, gan pieaugušu cilvēku. Iespējams, ka sarežģītākas zīmju struktūras varētu dot lielāku vai specifiskāku efektu.

Zīmējot telpā zīmi “W” ar roku šķērsu t.s. “melno spēku” enerģiju līnijām, var pilnīgi sagraut to izveidoto enerģiju noraidīšanas – savākšanas sistēmu, t.i. novērst „melno spēku” inducēto ietekmi telpā. Izveidojot šo zīmi no dekoratīvām sūnām, ķērpjiem, smiltīm, akmeņiem logos, uz palodzēm, pie mājas, nopietni var sevi, savu ģimeni, māju pasargāt no dažādiem ļaunuma veidiem, to uzbrukumiem. Skaidrs, ka tā katrs varam izveidot citiem pilnīgi neredzamu enerģētisku aizsargbarjeru.

Ar zīmi” W” ieteicams zintniekiem attīrīt savu apkārtni, darba vietu (zīmējot ar roku telpā) pirms strādāt ar jūtīgām rezonanses sistēmām, piemēram, izmantojot biolokācijas metodes. Šī zīme pasargās sensitīvus no dažādiem “gadījuma sakariem” jebšu speciāliem maldinājumiem no astrālās pasaules.

Zīmi “W” izveido, paceļot delnas nedaudz virs galvas, elkoņi nedaudz ārpus krūts plaknes. Šādi tautu sveica (svētīja) jau senie Ēģiptes priesteri – zintnieki. Mūsdienās daži mācītāji, šķiet, neapzināti ar šādu zīmi arī sveic (svētī) klausītājus. Šādi sveicot auditoriju, piesaistāmies Balto Spēku enerģijām, kuras ved mūs uz attīstību (visplašākā nozīmē). Kādreiz arī mūsu Prezidente impulsīvi šādi sveica tautu, iespējams, ka arī viņa ko vairāk zina par oficiāli runāto…

7.07.2001. Andris-Ansis Špats, Bīriņos

PS

Šodien – 2006.gada martā atceros, ka tieši 2001.g. vasarā Zintnieku un dziednieku skolā Cēsu „Cīrulīšos” ziņoju par šo – no dažādām Informācijas Sistēmām nākušos apliecinājumus, kas no mana – zinātnieka viedokļa ir līdzīgs ar dažādā ceļā gūtiem pierādījumiem. Šis raksts ir izsūtīts daudziem interesentiem, bet īsti nezinu – vai tas vispār ir publicēts, jo tas varētu pārāk daudziem „nacionāli pareizi domājošiem” vai kādas „izredzētās tautas” pārstāvjiem atklāti nepatikt.

Zintniekiem, dziedniekiem esmu lūdzis savā darba praksē pārbaudīt šo simbolu – zīmi, bet līdz šim atsauksmes nav saņemtas. Mana personīgā pieredze visa ir brīnišķīgi pozitīva.

Ikdienā redzu, ka šo zīmi daudzi izmanto ne visai precīzi. Galvenā kļūda ir – zīmē W taisno līniju veidotie leņķi tiek veidoti mazāki par 90 grādiem. Šiem „dekoratoriem” varu tikai ieteikt atrast zvaigznāju katalogus un apskatīt Kasiopejas galveno zvaigžņu izvietojumu, kas ir tā pati senā ValdMiera

Ja tauta spītējot dažādām varām ir saglabājusi šī senlatviskā zvaigznāja vārdu Val(d)miera, tad derētu zināt tās tūkstošos gados skaitāmo seno saturu.

2006.g. 5. martā Andris Ansis Špats, Bīriņos

13 komentārs par “Senā un noslēpumainā zīme, tās izziņas ceļš

 1. Anta

  Andri, šo zīmi Ziedonis mums ir rādījis un stāstījis! Mēs šo zīmi esam likuši pļavā no jostām. ārkārtīgi spēcīgas izjūtas – atrodoties gan vienā gan otrā zīmes pusē.

 2. Sandra

  Cienījamais Andri, jau vairākus gadus mani nodarbina doma, vai W, ko veido līnijas abās manās plaukstās, kaut ko nozīmē. Zināju, ka tas ir Kasiopejas zvaigznājs. Vai varētu tā būt, ka tas ko nozīmē…
  PS. esmu Gaismas spēku palīgs.

 3. Puce

  Labdien,sen interesejos par zīmem un interese tieši tas ka vairaku tautu zīmes ir vienadas un tiešam nevar pateikt kam tas pieder- laikam pasaulei ;_)).
  Viena raksta atradu ļoti intersantu paskaidrojumu :”Daudz zīmes ir vienādas bet zīmes sakartojums liecina par tautu”(no Brīvdabas muzeja D.Kraukle rakstija(atvainojos ne precizs uzvards) sen bija)Interesanta gramata par zīmem valdis Cels “Latvju raksts un zīmes”izdēvejs Folkloras informacijas centrs ļoti izsmeļoša.
  Lūdzu ja ir iespēja atsūtit man rakstu A.Tamašas par “W”.paldies.

 4. daina

  Cienījamo Ansi špata k-gs !
  Paldies par Jūsu rakstīto.Pirmo reizi Jūsu vārdu dzirdēju TV raidījumā “Šeit un tagad”.Man jūsu dalīšanās savās domās un pieredzē šķiet svarīga un vērtīga- paldies!Līdz šim bieži izmantoju krusta zīmi, ļoti ticu tās baltajam spēkam.Būtu pateicīga zināt, vai varu reizē izmantot arī W zīmi.
  Sirsnībā – Daina

 5. Autors - Dainai

  Savulaik Gaiļezera slimnīcā Dr. Strautiņa ar muskuļu dinamikas metodi pētīja dažādu zīmju enerģētisko iedarbību uz cilvēku. Viņa kabatā ielika nezināmu zīmi un mērīja muskuļu spēku. Ceru, ka viņas pētījumi kādreiz tiks publicēti!
  Izrādījās, ka toreiz, man klātesot, W bija spēcīgāka par visām zīmēm. Taču arī + zīme bija stipra, ja tā bija uzzīmēta šādi – simetriska, nevis kā moku krusts- ar garo kātu.

 6. Gaizins0

  Sveicināts! Tā nu sanācis, ka tikai tagad esmu izlasījis šo rakstu. Laikam jau nebija agrāk lemts. Uzreiz brīdinu , ka esmu tikai iesācējs un tamdēļ varu arī būt kļūdains, par to jau laikus atvainojos. Nu lūk! Izbaudīju šo zīmi uz sevis un secināju, ka tā nav no sliktajām zīmēm, bet tā rada sava veida ierobežojuma izjūtu. No kā varu secināt (izjust), ka nākotnē (ja šo zīmi pielietos, kā galveno) cilvēkiem tiks atvēlēta “pašaura” (sašaurināta) dzīves telpa. Kā jau minējāt tendēta uz labāku dzīvi, tātad tiek atdalīta sliktā (ļaunā) daļa. Bet tā kā DABĀ ir līdzsvars tad tiks atņemta daļa no pozetīvās un tieši no prieka izpausmēm. Tas arī šo dzīves telpu padarīs šauru un ierobežotu (bez sakāpinātām emocijām). To es izjutu – kreiso plaukstu zem labās plaukstas, ar pāris centimetru atstatumu, iedomājos šo zīmi uz plaukstas esam, iesākumā tā paaugās līdz aizņēma visu plaukstas laukumu, tad tā pielipa pie labās plaukstas un uzsila, sajutu galvas aukšdaļā apļveidīgu iedarbi (kņudināšanu) un tad arī sapratu kas un kā.
  Vai Jūsu pieredze ir līdzīga?

 7. Autors saka:Janam, Gaizinam

  Ne visu zināmo esmu te uzrakstījis. Patiesībā šī Zīme ir kā Informācijas pievadīšanas veicinātājs, ko labi parāda Gaiziņa eksperiments. Atliek pašiem jautāt un… taps “atbildēts”.

  Man personīgi visinteresantāk bija tas, ka pieejot pie kāda sena Tempļa kalna, tieši šī zīme bija novietoa vairākās vietās gan kā “barjera”, gan kā “atslēga”. Neatšifrējot tās, tālāk arī pieeja Templī esošai Informācija tika liegta (tā ir viena no “Gaismas piļu” jeb Burtnieku piļu senām zināšanām….

  Izvietojot šo zīmi kā enerģiju aizsargvalni ap kādu māju, kāda kundzīte sapnī redzēja 2 senus karavīrus māju sargājam pa šo perimetru.

  Tātad, enerģijas vizualizācija cilvēka saprāta līmenī var pieņemt dažādus veidus

 8. ivars

  Diemžēl vispirms,dažam labam ir jānoskaidro dažādu tautu pastāvēšanas senums,veidosies secība,kas kam piederas.Un nevajadzēs murgot.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.