Kategoriju arhīvs: Zemes Spēka Vietas

Ar Dziesmu pret krīzi

(Harmonizēsim apkārtni ar dziesmu)

Ideju „Ar Dziesmu pret krīzi” mūsu vīru koris „Vecie draugi” ir nesis vairākos sadziedāšanās pasākumos un rezultāti ir visai interesanti. Pārdomājot un analizējot jau zināmo par kolektīvo sadziedāšanos  tālā senatnē un mūsdienu zinātnes atklājumos radās šis raksts.

Atcerēsimies, ka cilvēka galvenais Uzdevums uz Zemes ir izzināt Pasauli, bet pašreizējā cilvēces posmā ļoti svarīgi ir apgūt jauna veida enerģiju veidus, ka svarīga ir visu veidu dzīvības enerģijas attīstība, ka mums ir jāsaprot reālās Pasaules pretrunas ar kļūdainiem civilizācijas (reliģijas, kultūras, zinātnes) radītiem priekšstatiem, jo tie bremzē attīstību. Turpiniet lasīt

Jauno celtņu iesvētīšanai

Dažos preses izdevumos parādās kādu personu raksti pret Zemes Spēka vietu pareizu iekārtošanu, citi raksta, ka visu veco vajagot saglabāt kā muzeja „vērtību”, pat nepaskaidrojot – kas viņu priekšstatos vispār ir vērtība. Daudzi rakstos bezgala slavina kādu laikmetu paliekas, piemēram, melnos un asiņainos viduslaikus, citiem patīk iekarotāju pilis vai tautu izkalpinātāju un paverdzinātāju muižu „vēsturiskais mantojums”.

Pārāk daudz mūsu tautai ir pakalpiņu jeb verdziskas tautas rakstura īpašību. Piemēram, poļi ar cieņu stāsta par seno vēsturi, bet vienmēr tiek uzsvērts panu attieksme pret tautu, tautai uzspiestais dzīves veids. Daudzas tautas, redzot kā ar to „izdarās” valdošie negaušas, sen jau būtu savu neapmierinātību klaji parādījušās, kad mūsu tauta vienaldzīgi noraugās visā notiekošā – bezgalīgos parādos ievestā, politikāņu izzagtā valstī. Turpiniet lasīt

Aktivitātes Zilā kalnā un Neikena kalniņā

Mūsu priekšstatu realizācija un pārbaude

Dziesmu Svētku programma Dikļos 2009.gada 31.maijā ir blīva (piedalās 7 vīru kori un 5 sievu kori un maz tur brīvo ZILA KALNA ENERGIJAbrīžu (plkst. 14-os koncerts Baznīcā, 15 30 – sievu kori koncertē Promenādē, pēc tam – visu koru sadziedāšanās Neikena kalnā, tad Svētku gājiens cauri Dikļiem, bet vakarā lielais koncerts pie Dikļu pils). Turklāt Zilā kalna enerģiju publiskai aktivācijai „pret” esot dažas vietējās autoritātes – tā mums pavēsta kādi organizētāji.

Pēc ātrām pusdienām, tie kuri bija nolēmuši neiet uz Baznīcā plānoto koncertu, plkst. 13-os sēdāmies autobusā un jau 13 30 bijām 10 km attālā Zilā kalna virsotnē. Citi interesenti gāja uz Neikena kalniņu sajust tā „atmodu”.

Zilā kalnā koris „Vecie draugi” kopā ar Cēsu un citu vīru koru pārstāvjiem izvietojās aplī ap zināmo un iezīmēto centrālo staru. Sevis un vietas harmonizēšanai izmantojām jau lietoto paņēmienu – dziesmu „Mūžam zili” (K.Skalbe, E.Dārziņš), kurā pie teksta: „Sasisti senču upuru trauki, miglā tīti dzimtenes lauki”… vairākiem kāda ārēja emocionāla spēka iedarbībā „aizlūza” balss un atlika vien domās skandēt ”…zem sila sirmajiem zariem miera nav sentēvu gariem” līdz atskanēja atziņa: „Mūžam raud kokle pār Latvijas kalniem.” Turpiniet lasīt

Jura Neikena piemiņas pasākums

Ideja

Jura Neikena piemiņas pasākumā

2009. gada 31. maijā


Iespējams, ka dažiem koristiem 31.maijā būs interesanti piedalīties PIEDZĪVOJUMĀ Zilā kalnā (pēc pusdienām? 13 30), kur iecerēts (mums tas ir tapis “Ieteikts”) sekojošais:

– koristu “apļu” izveide ap centrālo – Balto staru;

– sava ķermeņu struktūru, personības, psihiskās enerģijas un Zemes Spēka vietas sinhronizācija ar dziesmu “Mūžam zili” 14 00;

Zilā kalna enerģiju sasaiste ar Neikena kalniņa Centru un Baznīcu;

– katra dalībnieka (Zilā kalnā un Neikena kalnā esošo) enerģisko centru (čakru) harmonizācija ar “Zemes etalonu”, panākot mērķus:

– atjaunot vai uzlabot veselību, ņemot vērā Šūmana rezonanses spektra izmaiņu uz Zemes;

– klātesošo emocionālās sistēmas aktivācija un jutības paaugstināšana (talants + emocijas);

– klātesošo seksuālo enerģiju atjaunošana un pamatčakras aktivēšana (vīrišķā un sievišķā enerģija).

Nobeigumā (15 00):

Izveidot katra dalībnieka sasaisti ar Zilā kalna enerģiju Sistēmu.

Interesanta ir Zilā kalna “rekomendācijas”: atvadīties ar lustīgām VĪRU dziesmām, pieminot Savējos – kādreizējos koru dziedātājus.

15 30 Mums ir jāpaspēj uz sievu koru koncertu „Promenādē”

Andris Špats

Jura Neikena uzdotās mīklas

Koru sadziedāšanos –  Dikļos 31. maijā gaidot

Umurgas kapos kopš 1868. gada guļ akmens ar uzrakstu „Pastor Georg Neiken”, kuru Latvijas inteliģentā sabiedrības daļa vairāk piemin kā koru kopā sabraukšanas organizatoru un sadziedāšanās veicinātāju, kas tagad pārveidojušies par mūsu tautai raksturīgiem Dziesmu Svētkiem.

Juris Neikens 10 gadus kalpoja par Umurgas un Dikļu mācītāju un 1984.gadā Dikļos sasauca apkārtējo 8 draudžu 120 dziedātājus trešajos Vasarsvētkos uz kopīgu sadziedāšanos. Nākošā gadā līdzīgu sadziedāšanos viņš sasauca Matīšos, bet 1986.g. – Rūjienā, kur esot gan sākusies pašlaik arī vērojamā ”tradīcija” – skandāli sabiedrībā. Turpiniet lasīt