Kategoriju arhīvs: ES

Kūdras lauku kaitējumi

Ziņojums  Eiropas Parlamenta GUE/NGL grupas rīkotā konferencē par tēmu „Baltijas jūras ekoloģiskās problēmas”. 2011.gada 30-31. maijs, Jūrmala, Latvijā

Anotācija

Ziņojums saistīts ar Kioto Protokola izpildi un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23. oktobra Direktīvu 2000/60EC, par struktūru Eiropas kopienas rīcībai ūdeņu aizsardzības politikas jomā.

Autors 50 gadus novēroja blakus esošā augstā purvā kūdras ražotnes izveidi un pēdējos 20 gadus – pamesto, neizmantoto kūdras lauku sadēdēšanu saulē. Pēdējos 19 gados veikts eksperimentāls darbs kūdras tuksnešu atgriešanu Dabā, izstrādājot vietējiem apstākļiem piemērotu Amerikas dzērveņu  un citu ogu  audzēšanas tehnoloģiju. Tas tika veikts izmantojot ASV Voluntārās organizācijas VOCA palīdzību ar padomiem, ASV Zemkopības departamenta finansēto ekspertu padomus un Fonda OPIC finansēto augšņu un ūdens analīžu atziņas.

Pētnieciskā saimniecībā „Gundegas” tagad ir jau beidzis intensīvais tehnoloģiju meklējumu laiks purva apguvē un iegūto ogu pārstrādē, kas tika paveikts galvenokārt tikai ar saviem resursiem un turpmākā attīstībai ir savi ražotie tirgus produktu nesti resursi.

Galveno problēmu līdzīgu kūdras lauku atgriešanai dabā autors saredz ES Valstu bezatbildībā par to, ka kūdras lauki mūsu platumā saulē arvien intensīvāk sadalās (1-2 cm/gadā) pastiprinātā UV-B zonas starojumā, jo vidējais ozona deficīts ir jāpieņem 10%, sekojoši no 1 ha kūdras lauka gadā izdalās no 40 t CO2/ha.g. līdz 100 t/ha.g. CO2 ekvivalentie izmeši.

Augsto purvu kūdras lauki samazinā purvā uzkrāto saldūdens ūdeņu rezerves un pārtrauc vienmērīgu ūdens piegādi pazemes sistēmai vasaras laika pa sifoniem purvu krastos. Tāpēc pat visai tālās avotu un upju sistēmās samazinās plūsma, radot vietējiem zemniekiem nepelnītas ūdens trūkuma problēmas vasarā. Praksē ūdens aizsardzības Direktīvas 2000/60EC pildīšanu kūdras ražotņu tuvumā nenovēro un tā tiek ignorēta izstrādājot ietekmes uz vidi novērtējumus jaunajām kūdras ražotnēm, vai atjaunojot vecās kūdras ražotnes. Veco kūdras ražotņu tuvumā netiek ievēroti 2007.g. 29.jūnija ES ieteikumi no Zaļās grāmatas „Adaptācija klimata pārmaiņām Eiropā”

Autors ierosina Eiropas Komisijai analizēt datus par kūdras lauku kaitējumu ozona slānim un noteikt atbilstošiem CO2 ekvivalenta izmešiem maksu un ņemt vērā CO2 kvotu savstarpējos norēķinos tāpat kā par citiem ražošanas izmešiem ( ražošana, transports u.c.). Nepieciešams noteikt grantu sistēmu par kūdras lauku atgriešanu dabas procesos ( apmežošana, purvu kultūras, purvu ogu audzēšana).

Turpiniet lasīt

Latvijas palīdzība ES radiācijas salnās

2010.gada 1.decembrī Latvijā tika  uzsākts  Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.1.1.1. aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projekts Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/116 “Liela rādiusa bezvadu sensoru tīkla izstrāde precīzās lauksaimniecības pielietojumiem Latvijā”, kuru finansē ES – 92.5% (!) un  līdzfinansē Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts(7.5%) no kopējā izmaksu apjoma  487 000 Ls. Turpiniet lasīt

Vai ES interesē mūsu domas?

Lozungi un skaudrā realitāte

Pašlaik ES pārstāvji izplata konkrētu Interneta vietni (var to atrast caur adresi: www.esmaja.lv ), kur it kā katrs varot izteikt savus priekšlikumus.

Analizējot jau lasāmos priekšlikumus, redzu, ka no Latvijas tur tikai kādi 8, vai 10ir iekļuvuši. Turklāt priekšlikumi ir bez kādiem argumentiem un neko vairāk kā prasību – „dodiet man vairāk…” nesatur.

Nolēmu tērēt jau tā pavasarī dārgo laiku un redzot, ka atļauts ir ziņot līdz 70 kbit apjomā, varēju arī pamatot domas kāpēc un kādā virzienā ES ir jāmaina attieksme pret zemkopjiem. Turpiniet lasīt

Par informācijas sistēmas svarīgumu

Tautā runā, ka Latvija drīz iestāšoties, vai tikšot uzņemta Eiropas Savienībā (ES), vēl lauksaimnieki runā par to, ka esot kādas iespējas jau tagad no ES saņemt attīstībā ieguldīto naudas līdzekļu atmaksu, sevišķi, ja pērk ES ražotu dārgo tehniku. Daudz runā par to ka īstas informācijas par šo procesu un galā gaidāmo rezultātu, zināšanu ir maz. Jā, vairāki laikraksti esot daudz ko publicējuši, bet pēdējos gados avīzes laukos abonē 1/3 –1/2 saimēs, otrkārt, sezonas darbu steigā un vakara nogurumā pat pārskatīt visu avīzi neiznāk laika. Tāpēc tos rakstus par ES palīdzību labi, ja 1/4 no lauciniekiem būs izlasījuši.

Jau vairākus gadus atpakaļ izrēķināju savus izdevumus laikrakstiem un lasīšanai patērēto laiku, to attiecināju pret sava laika vērtību. Tā nonācu pie secinājumiem, ka avīzes ir tomēr tikai kādu uzņēmēju piedāvātā prece, ka par daudzām nav vērts izdot lielu naudu, jo nepieciešamās ziņas var uzzināt skatoties ziņu pārrraides TV vai klausoties radio. Turpiniet lasīt