Svētvietu enerģiju struktūras Latvijā

la_001_xxxx_nba04_13633_0_1_png_600x375_watermark-zl_watermark-r20xb20_q85Mans studiju biedrs Ziedonis Kārkliņš daudz ir darījis lai tautas dziednieki un zintnieki apgūtu pēc iespējas vairāk citu jomu zināšanas. Tā pēc Ziedoņa uzaicinājuma nonācu dziednieku vidē kā lektors „Cīrulīšos” organizētās vasaras skolās – semināros. Aptuveni 1998.,1999. Gadu lekcijās stāstīju par Latvijas zinātnieku- fiziķu un saviem pētījumiem Zemes enerģiju pētījumos, kas kā neredzams spēks nepārtraukti iedarbojas uz visu dzīvo , piemēram, Hartmana starojums, ko Latvijā daudzi sauc par „āderu” tīklu un par Zemes Spēka vietām – apļveida enerģiju struktūrām zīmīgās vietās. Toreiz daži rīkstnieki nevēlējās pieņemt šīs zināšanas un runāja par kādām neregulārām „uguns āderēm” (sk. „Āderes, mūsu priekšstati un Pasaules zināšanas par Zemes enerģijām”)

Pēc kāda laika arī šie rīkstnieki sāka zīmēt līdzīgas enerģiju struktūras, piemēram Zilākalnā, kas pārbaudot izrādījās visai labi sakrītošas ar maniem mērījumiem. Diemžēl, bet labi iecerētā „Rīkstnieku un zintnieku brālība” dažu personu ambīciju dēļ neko reālu Latvijas izpētē nepaveica. Tāpēc vitāli nepieciešami ir Latvijas Svētvietu tīkla mērījumi, jo tā atrašana līdz šim nav notikusi. Tas visai zīmīgi raksturo vispārējo zemo mūsdienu zināšanu līmeni, jo sabiedrība joprojām dzīvo primitīvā materiālisma priekšstatos, bet lielais interesentu pieplūdums Saulgriežos dažādās vietās rāda, ka seno un mūsdienu zintnieku zināšanām ir laiks tapt vispārzināmām.

Latvijas teritorijā līdz šim esmu konstatējis 3 veidu Svētvietu struktūras:

 • A Enerģiju apļi ar 7 čakru frekvencēm atbilstošiem gredzeniem;chakras1

chakras2

 •  B Piecu enerģiju svētvietu sistēma ar vienu centrālo – 7 gredzenu apli un 4 mazāka diametra arī 7 gredzenu apļiem, kas atrodas azimutālos virzienos.
 • C Divu centrālo apļu apvienojums vienā elipses veida struktūrā sākot ar 4. – sirds čakras enerģiju gredzenu – Māras svētvietas;

Visās šīs struktūras darbojas līdzīgi – pēc Manka teorijas:

seno atlantuzintnieku būvējumi (piemēram, akmens apļi) atrodas Zemes enerģiju tīkla krustpunktos un tie…”darbojas kā Enerģiju režģa fluktuāciju regulatori”.

„Akmens apļu virsuzdevums ir sabalansēt, līdzsvarot un no jauna sadalīt enerģijas – haotiskās Zemes enerģijas (shakura, „ģeopatiskās”, stresa stāvoklis u.c.)”.

Citi zinātnieki uzskata, ka Karl Munck ir arheokriptogrāfs, kas prot izmantot zināšanas fizikā, matemātikā. Citēju dažas Manka idejas:

Enerģiju fluktuācijas rada iedzīvotāju kopuma apziņa.”

Senās civilizācijas kaitīgās Enerģiju fluktuācijas novērsa, pārvedot tās augstāku līmeņa enerģiju struktūrās pār esošo primāro situāciju”

(vai tā nav apziņas līmeņa ietekmēšana ar melodiju? (Sk. Internetā: The Code of Karl Munck).

A. Tā ka līdz šim nav veikta visas Latvijas teritorijas apsekošana, tāpēc pagaidām tikai orientējoši varam salīdzināt šīs Svētvietas struktūru grupu ietvaros pēc raksturīgo elementu izmēriem – centrālās – Baltās enerģijas staba diametrs, kopējais apļu diametrs. Pagaidām lielākā apļveida konstrukcija ir atrasta Lazdukalnā uz augstā Daugavas krasta („ Saules kalna” svētvieta) un tur diametrs ir 112 m ( atgādinu, ka Stounhendžā ārēja grāvja un vaļņa diametru rakstos uzdod kā 98m). Turaidas Jāņkalna Svētvietas diametrs ir 73,6. Tā perspektīvā izmantošana pieļauj lielu interesentu pieplūdumu, novirzot ļaudis pa pareizi orientētu plūsmu, šķērsojot visus čakru rezonanses gredzenus pa ¼ vai ½ sektoru, vai pa visu apli. Šeit svarīgi ir ievērot kustības virzienus pa labirintu. Raksturīgi, ka katrs šajos gredzenos var atrast savu vietu, kur izteikti jūt enerģiju pieplūdumu čakrai attiecīgā orgānu grupā. Šis Svētvietas var sasaistīt ar informatīvi – enerģētisko „stīgu” virzieniem uz nākošo Svētvietu. Ko zintnieki ievērojuši izliktu ar zīmīgu akmeņu rindu tālu no Svētvietas (Arturs Goba, Ojārs Ozoliņš).

7 apli

Šajā zīmējumā ir parādīta iespēja izveidot 7 čakru harmonizēšanas takas līdz nonākam 1.gredzenā, kur ir atvieglots kontakts ar Zemes Informatīvā laukā esošām būtnēm

B.  Raksturīga 5 Spēka vietu sistēma ir Mūku kalnā (Salaspilī, Daugavas krastā), kur centrālās Spēka vietas apli nosedz uzbērta piramīda ar ārējo diametru 75m, bet 4 apkārtējo Spēka vietu centri atrodas uz apli ar 180 m diametru. Šīs 4 Spēka vietas ir mazākas kā centrālā Spēka vieta – katra ar savu diametru 55m. Zīmīgi līdzīgs bija šīs Svētvietas izveides – radīšanas vecums, ko neatkarīgi noteica 2 zintnieki – zinātnieki no Latvijas un Anglijas un tas ir aptuveni 35 000 gadu. Tas liecina, ka šī Svētvieta bija iekļauta kādā Zemes līmeņa tīklā jau pirms ledus laikmeta, ko veica Atlantīdas laikmeta zintnieki. Skaidrs, ka meklējot Latvijas Svētvietu tīklu, jāsāk būs tieši ar šo – vissenāko veidojumu Sistēmu.

Nākošā lielākā 5 Spēka vietu struktūra ir nomērīta Zilākalnā, kur centrālā Spēka vieta ir ar diametru 45m, bet 4 apkārtējās Spēka vietas izvietotas uz kopējo apli 105m diametrā un to diametri ir 22m.

Šīm Svētvietu sistēmām līdzīgi kā apļveida Svētvietām ir viegli nosakāmas informatīvas saites – enerģiju „stīgas” ar citām Svētvietām.

C „Māras Svētvietas” veido divi tuvu esošu Spēka vietu centri 20-40 m attālumā, kurām katrai ir savi 3 enerģiju gredzeni, bet 4. gredzens, kas atbilst sirds enerģiju centram jau ir kopīgs un veido raksturīgu elipsi. Tālākie gredzeni arvien tuvojas apļu formai un ārējā gredzena diametrs var sasniegt visai ievērojamu lielumu 70 m un vairāk. Šādās Māras Svētvietās ir atvieglots kontakts ar senatnes izcilo un zinošo sieviešu Gariem – Māte Terēza, H.Blavatska, Māte Marija u.c. simboliskas Būtnes. Līdz šim šādas raksturīgas Māras Svētvietas esmu visai maz atradis, jo tās neatrodas pakalnu virsotnēs, tāpēc grūtāk ievērot, piemēram, pie Aglonas bazilikas pagalmā, Gaujas augštecē pie Gulbenes šosejas tilta, M.Ķirša īpašumā Mores pagastā. Šīs Svētvietas nav tik izteikti saistītas tālākos Svētvietu tīklos, bet ir saites ar apkārtnē esošiem objektiem – avotiem, upēm, ezeriem, atsevišķiem kokiem, koku grupām (Svētbirzīm). Novērojumi ļauj spriest, ka Māras Svētvietas ir veidojuši mūsu senču zintnieki, piesaistot tās apkārtējām senatnes Svētvietām.

Parasti augstāku pakalnu virsotņu rajonā varam nomērīt Svētvietas ar lielāku diametru. Daži ģeologi šo situāciju izskaidro, ka jau pirms ledus laikmeta radītās Svētvietas izstaro infrasarkano frekvenču zonā (tas ir siltuma starojums), kas veicināja ledājā beigu posmā izveidot piltuvveidīgu izkausējumu, kurā pakāpeniski satecēja akmeņu un iežu masas, ko kalna šķēlumā var novērot specifisku slāņu veidā. Gaujas krastā pie Cēsīm ceļa būves laikā (2014.g.) varēja novērot zīmīgu zilo un sarkano mālu, balto un sarkano smilšu slāņojumu.

 

 smilsu slanojums

 

Pārdomas – meditācija Zemes Spēka vietā

Ziņojums no Klāva Klaudija – Romas imperatora 41.-54.g., kurš dzīvoja no 10.g. p.m.ē. līdz 54. gadam pēc Kristus, saņemts Franča Šneidera mēdiju grupā Babenhauzenā, Darmštadtē, Vācijā ( sk. H.Šeferes grāmatu: „Dialogs ar Klaudiju”,2002.g.- kr.val.). Tās mērķis – katram atrast savu Ceļu un apzināties Mīlestību, kas ir visapkārt, lai pārejot Dzīves Upi būtu apziņa – esmu laimīgs, ka varēju dzīvot!

 1. Jūsu Zemē stingri noteiktās vietās ir enerģētisku starojumu vietas, kurās ir visas dzīvo būtņu starojumu frekvences, kas atbilst cilvēka organismā esošiem, to uzturošiem svārstību kanāliem – jūs tās saucat par čakrām. Šajās vietās katrs var saņemt nepieciešamo palīdzību. Šīs vietas zinošie ar rīkstniecības metodēm var atrast un šeit iekārtot rezonanses vietas (pārdomām, meditācijai) – līdzīgi kā senās Svētvietas, Tempļus, Pagodas, Baznīcas un Katedrāles. Ne katrā vietā visiem būs labi, jo dažādas ir cilvēku spējas, to nesošā starojuma frekvences tīrība un spēka līmenis (amplitūda), bet pats mazākais aplis ir globālā Spēka Vietu Sistēmā (Tīklā), tāpēc caur to katrs var saņemt palīdzību caur Mīlestības spēku. Varat pieņemt, ka Spēka lauki un to struktūra radās reizē ar planētu un ir saistībā ar tās Saprātu.
 2. ES … noslēdzu apli.
 3. MĒS esam gatavi attīstības lidojumam. Nekam ārpus šī apļa nav nozīmes! Lai Visuma enerģijas nonāk mūsos, kas ir Mīlestības spēks! Harmonija aizpilda telpu, ienāk mūsos un atgādina ķermenim mūsu Uzdevumu.
 4. Sajūtam kā Informācija silda mūsu ķermeni, kā izzūd nepatieso virzienu informācijas, kā atjaunojas mūsu organisma šūnas.
 5. Mūsu priekšā ir mūsu Dvēsele. Caur viņu plūst enerģija. Jūtat kā atjaunojas organisms, ieklausieties organisma un Visuma mijiedarbībā un apmaiņā.
 6. Viss ir kustībā, Viss plūst caur ķermeni – ieplūst galvā, plūst caur smadzenēm un nerviem. Enerģija plūst caur muguras nerviem, piepilda muguras smadzenes ar jaunu enerģiju. Sajūtat kā šajā vietā un šobrīd no jauna atdzimst Jūsu organisms.

Enerģija plūst tālāk – tā plūst caur vēderu uz kājām un kāju pēdām. Tur enerģija nonāk Zemē, kur tā reģenerējas (atjaunojas), attīrās un no jauna nonāk mūsos lai cirkulētu.

… laiks…pārdomas…

 1. Tagad attīrīsim asinsriti. Saņemam Impulsu no …Zemes, Kosmosa (katram šajā brīdī var rasties sapratne par viņa padomdevēju, Palīgu) uz sirds apvidu. Nebaidieties! Caur aortu asinsvados nonāk jaunā Informācija, kas caurstaro ķermeni, ar asinīm iznes no organisma visu nevajadzīgo, izdala visus sacietējumus un pārpalikumus, iznesot tos ārpus vielu maiņas.
 2. Atveram kanālu uz (griežamies pie) nierēm, aknām, gremošanas orgāniem, lai tie pieņemtu asins atnestos atlikumus. Mums atsaucas asinsrite, kas atbild par organisma dzīvību. Lai asinsrite cirkulē pa jaunam, pieņem šo attīrīšanās Informāciju un piegādā jaunu Enerģiju.
 3. Noslēgsim aprites apli. Savedīsim šeit kopā to kas pieder katram no mums – aizvadīsim kopīgi to, kas mums nav vajadzīgs. Aizvērsim tagad kopīgi pakauša čakru, lai pasargātu to, ko mums dāvāja Visvarenība – jaunu dzīvi.
 4. Esat svētīti ar to, ka Jūs uztvērāt impulsus un sajutāt, ka atveseļojošās rokas ir cieši jāsaista ar veselību lūdzošā paša iegrimšanu enerģiju plūsmā.
 5. Mēs izdalījām un aizvadījām mūsu slogu, uzņēmām jaunu Informāciju, kas veicinās visu orgānu sadarbību. Mēs noņemam blokādes. Mēs vēlamies palīdzēt atjaunot Dvēseles un Matērijas vienību!

AVE Mīlestība!

Klaudija ziņojums pārtulkoja Latvijas videi un zināšanām 2004.g. Andris Ansis Špats, jo mūsos ir vēl zināšanas no Tota, Ra, Ararata u.c. seno zināšanu nesējiem.

Izmēģiniet šo meditāciju droši – līdz sajūtat sevī enerģiju rezonanses (kā skaņas, kā krāsas). Ja konkrētā Zemes Spēka vietas tuvumā – 1., 2.,3. gredzenā kļūst pārāk smagi, pameklējiet tās rezonanses struktūrās (enerģiju apļos) sev piemērotāku vietu (4.,5.,6.,7 apļos.).

Sasaistiet savu Zemes Spēka vietu ar spēcīgāku Spēka vietu tuvumā, Latvijā, kuru Jūs zināt, vai kur esat bijuši, piemēram, Zilaiskalns. Tas nodrošinās visaugstākā līmeņa enerģiju saņemšanu.

Šo meditāciju pirmo reizi realizēsim Zilākalnā, Ziemas Saulgriežus un Ziemassvētkus iedziedot 2004.g.19.decembrī plkst. 14:00 kopā ar Valmieras vīru kori „Imanta” un viņu draugiem Kocēnos, Vidzemē. AVE!

(ave – latīņu sveiciens: esi sveicināts, lai dzīvo)

 

3 komentāru par “Svētvietu enerģiju struktūras Latvijā

 1. Aivars Kažis

  Pavilostas pilsētas tuvumā atrodas neliela enerģētiska stila SVĒTVIETA: Māras svētnīca – tā to iedēvējuši pēdējos laikos senatnes pētnieki.
  Tā ir ļoti aizkapiska lieta, – viss par to liecina, kaut arī senie cilvēki bija pie tās izveides strādājuši steigā, jo akmeņu krāvums veido neregulāras formas apli.
  Iespējams, ka svētvieta tika izveidota ne ar speciālu nolūku, bet tā radās stihiskā veidā tad, kad zemnieki senāk būvēja saimniecības ēkas – kūtis no laukakmeņiem.
  Šī Maznodupju akmens krautuve atrodas laukā, kas izcili bagāta ar akmeņiem. Manuprāt, arī šie akmeņi tika samērā pavirši un tāpēc neprecīzā apļa veidā vienkārši samesti izstieptā kaudzē, kas izveidoja vairāk vai mazāk noslēgtu apli.
  Kaut arī tas nav precīzi korekts un akmeņi tomēr nesaslēdzas vienotā krāvumā, jo vietām atrodas tukšumi, ko derētu papildināt, tomēr enerģētiski šis veidojums ir ārkārtīgi interesants tāpēc, ka daudziem rīkstniekiem – svārstniekiem te apļa vidū zūd – neitralizējas viņu iepriekšējās spējas – spēks un viņi sāk izpausties jau citādā formātā.
  Teiksim tā, šis akmens aplis izolē slikto enerģiju darbību un lieliski darbojas uz spirituāli garīgo enerģētisko vidi cilvēkam, tāpēc vietējie iedzīvotāji šo vietu dēvē par patiesu svētvietu un attiecina uz īsteno dievturību jeb vikānismu, nevis uz pagānismu – asins kultiem.
  Pie akmens krāvuma “riņķa” tika veikti arī mazbudžeta arheoloģiski izrakumi, tomēr, acīmredzot, nedeva gaidītos rezultātus, tāpēc par šiem pētījumiem nav publiski pieejamu datu.
  Ir viennozīmīgi skaidrs, ka aktivitāti pie izpētes un novērojumu darba būtu jāturpina un jāpilnveido, lai šo svētvietu izveidotu par Pasaules Kultūras objektu.
  Visu pilnveides un attīstības iespējamību nosaka arī šajā gadījumā – naudas resursi un nemitīgs finansējumu avots daudzu gadu garumā.
  Pēc sakārtošanas arī šo Akmens apli var ielikt vienota tīklā uz kartes kopā ar Zilā kalna apli.

 2. Dinārs

  Būtu labi izveidot kādu karti ar Latvijas svētvietām. Reti, kurš jūt enerģijas, bet uzturēšanās svētvietās nāk par labu visiem neatkarīgi no tā vai to jūt vai nē.

 3. V.n "Paradīzes"

  Pie mums bija Baltā ragana un teica,ka Uguns aderes ir3-4m.platas un starp simtgadigam liepam izviet l veidā ar divam galotnēm un zari no apakšas ,un norādīja Sv.v. centru. Ka varetu uzzi at kautko vairāk .

  Ar cieņu Normunds Prūsis
  T.n.22009975
  Aicinu ciemos !
  V.n.”Paradīzes”
  Bērzkalnes pag. Balvu nov.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.