Maldi un lozungi

Nesen Limbažu novada laikrakstā „Auseklis” izlasīju stāstījumu par to, ka mūsu pašvaldībā celšot jaunu Baznīcu Igatē. Jau agrāk biju ievērojis šeit gatavoto būvlaukumu un tā sagadījās, ka vienlaicīgi uzzināju – tur būvēšot jauno Dievnamu un saņēmu jautājumu par dīvainām parādībām uz šosejas tuvu upei.

Mērot konkrēto šosejas vietu izrādījās, ka to šķērso spēcīga enerģētiskā zona, kas ir spējīga ietekmēt cilvēka psihi. Viens šīs energijas zonas (to sauc „uguns ādere”- Latvijā, „dievu enerģija” – Vācijā) gals sazemojas netālu esošā avotā (iņ” enerģijas vieta), bet otrs gals tiek izstarots no pakalniņa netālu no jaunās Baznīcas būvvietas („ jaņ” vai ugunīgā enerģija).

Vēlreiz interesentiem atgādinu senās patiesības, kuras vissenāk tiek saistītas ar svētā Augustīna vārdu, kurš ieveda kristīgo ticību Lielbritānijas salās (1.g.s. pēc Kristus). Viņs rakstīja, ka jaunās ticības Tempļi ir jāceļ seno druidu un citu zinību iekoptās Svētvietas, kas iezīmētas ar akmens apļiem, turklāt altārim ir jābūt šī apļa centrā.

Lielākā daļa Pasaules izcilāko Katedrāļu un Baznīcu ir būvētas Svētvietās, ko mūsdienās zinātnieki sauc – Zemes Spēka vietas. Turklāt šīs Svētvietas uz zemes kartes veido noteiktas līnijas, struktūras („lay lines” – angliski, „enerģiju stīgas” – latviski). Šodienas zinātne spēj izskaidrot seno brīvmūrnieku un rožkrustiešu pārliecību, ka tikai tādās Zemes vietās ir jābūvē Baznīcas. Zinātniski ir pierādīts, ka mēs burtiski peldam tādu elektromagnētisko viļņu „okeānā”, kuru rada zibeņu izlāde. To jau Nikola Tesla izteica, ka zibens izlādei ir jāsūta ap Zemi elektromagnētiskais vilnis, bet ārsts Šūmanis pierādīja ar mērījumirem, ka starp Zemi un jonosfēru vienmēr ir raksturīgs elektromagnētiskais starojums, kas sakrīt ar cilvēka smadzeņu encelogrammu datiem. Tas nozīmē ka mūsu smadzenes un Zemi apstarojošais enerģiju lauks atrodas rezonansē (t.i. saskaņā). Pirmie kosmonauti bija spiesti dzīvot ārpus šī Zemes starojuma un viņiem klājās smagi līdz tika radīti nelieli aparātiņi, kas izstaro Šūmaņa strarojumu. Mūsdienās ir pierādīts, ka Šūmaņa starojumas Zemes Spēka vietās – senās un jaunās Svētvietās ir ar augstāku amplitūdu (t.i. lielāku ietekmi un spēku) kā apkārtnē, turklāt tas raksturīgi mainās arī gadalaiku ciklos, sasniedzot maksimumu Saulgriežos un Saulstāvēs. Savukārt Šūmaņa starojumu sprektrā ir izteikts maksimums 7,8 Hz -10 Hz zonā, kas ietver ekstrasensiem raksturīgo izstarojumu. Tātad, Zeme Svētvietās mūs cenšas visus pārvērst par ekstrasensiem, gribam to vai nē. Var jau būt arī tā, ka mūsdienu mācītāji ir tik tālu aizgājuši no senām zināšanām, ka tikai izmantojot kādus lozungus viņi spēj savu draudzi ietekmēt.

Te vietā ir atcerēties daudzās liecības, ka tieši Svētvietās katram cilvēkam ir iespēja viegli kontaktēties ar Garu Pasaules būtnēm, kuras mēs uztveram atšķirīgi un atbilstoši savām zināšanām (Gara, Dvēseles līmenim, garīgai attīstībai), gan kā savus priekštečus – skolotājus, gan kā savus padomdevējus – eņģeļus, gan kā ticību grāmatās aprakstītos Svētos, gan kā pašu Dievu… . Zemes Spēka vietā ir 7 enerģiju gredzeni ap centrālo – vertikālo staru un katrs gredzens atbilst savai čakras enerģijai, kas nozīmē to, ka šeit cilvēks no Mātes – Zemes var saņemt pareizu enerģiju spektru un līdzīgi kā mūzikas instruments šeit tiek uzskaņots pareizās skaņās. To saucam arī par fizisko un garīgo atveseļošanos. Arī melodijas, dziesmu teksti spēcīgāk iedarbojas uz visu Vidi, harmonizējot to, ja tās tiek atskaņotas Zemes Spēka vietās un šo likumu ievēroja jau atlantiešu Priesteri (Tots, Hermess), kuri cēla senajā Ēģiptē Tempļus, kur ar melodijām un kolektīvām dziesmām ārstēja cilvēkus un no vergiem tos padarīja par brīviem cilvēkiem, atbrīvojot cilvēka Garu… .

Skaidrs, ka kāda cilvēku grupiņa var celt savu Baznīcu kur vien viņi vēlas, jo demokrātiskā valstī mēs dzīvojam, bet viņiem der arī zināt to kā viņi visi tiek maldināti no nezinošiem, jo nepareizā vietā uzceltā Baznīcā nekādi lielie efekti nebūs iespējami, tik vien mācītāja personīgā ietekme…

Kādreiz pārbaudīju Aglonas Bazilikas enerģijas un izrādījās, ka tās priekšpusē tiešām ir sievišķīgām būtnēm raksturīgā Zemes Spēka vieta un tik tiešām šeit ir atvieglots kontakts ar senām augstas enerģijas būtnēm (Māte Marija, svētā Terēza u.c.), taču Bazilika tika uzbūvēta nepareizā vietā – visai attālu no šīs īstās Svētvietas un tāpēc tur ēkas iekšpusē nekādas pārādības nebūs, bet īstākie pārdzīvojumi (kontakti ar māti Mariju) būs tiem, kuri ārpusē šķērsos patieso Svētvietu. Līdzīgas izjūtas man ir stāstījuši paši svētceļnieki. Tātad, senā teiksma par kāda svētceļnieka redzēto vīziju Aglonā ir pamatota, bet tālākā gaitā nāca nezinošie un … uzcēla Baziliku nepareizā vietā.

Ne tikai Igatē Baznīca tiek būvēta nepareizā vietā, jo līdzīgas kļūdas ir arī citur Latvijā vērojamas, kas liecinā par šo ticību garīgo krīzi un seno zināšanu pagrimumu, jo dziļi ticīgo un daudz zinošo rožkrustiešu mācības modernā Baznīca Latvijā ignorē. Tomēr tas tā nav citur Pasaulē, kur rožkrustiešu mācības tiek izdotas grāmatās. Tāpēc nebūtu grūti tiem ticību lozungu sludinātājiem palasīt gudros un zinošos savā ticības jomā, kaut vai Latvijas zinātnieku pētījumus, kas nekad netika slēpti un ir publicēti žurnālā „Zintnieks” un manā mājas lapā – www.spats.lv.

Ko darīt nepareizās vietās celtās Baznīcās? Mūsdienās ir veikti eksperimenti kā veidot jaunas Zemes Spēka vietas struktūras, tās piesaistot apkārtnē esošām Sistēmēm. Ģimenei piemērotās Svētvietas tā izdodas izveidot, bet nav gadījies lasīt par kādu lielāku ēku, objektu piesaisti  Zemes Spēka vietu sistēmai. Tas prasa atbilstošus pētījumus. Igatē gan es pārceltu iecerēto būvi pareizā vietā, kamēr nav ieguldīts pārāk daudz resursu.

Interesanti, ka pavisam netālu no šīs Baznīcas celšanas vietas ir visai sena Svētvieta, kas veidota no dažādiem struktūrētiem akmeņu zīmējumiem, kas piesaistīti spēcīgai Zemes Speka vietai.  Šīs sistēmas tika izmantotas lai pieņemtu optimālu lēmumu plašas teitorijas interesēs. Turpat netālu ir kāda sena zintnieka stāvus uzcelts milzīgs akmens ar nobruģētu apkārtni (tas atrodas aptuveni 40 cm zem zemes kārtas, vismaz 800 gadu sens bruģis) un attiecīgi ar iekārtotām veselības vietām. Zināms, ka Amerikas indiāņu tautās senos akmens apļus arī sauc – „Veselības rati”.

Vēl interesantāk man šķiet tas, ka vietējie iedzīvotāji šīs Svētvietas slēpj no pašvaldības un arī… sabiedrības. Kaimiņu – Krimuldas pašvaldība labprāt šo seno Svētvietu iekoptu un padarītu visiem pieejamu, bet tā ir dažus simtus metru ārpus viņu novada.

Manuprāt tieši seno Svētvietu apzināšanās būtu visai veselīgi un svarīgi visai tautai, jo mūsu pienākums ir „apzināt savas saknes” (sk. seno maiju vēstījumu par 2012.g. gaidāmām pārmaiņām) un tās nav tikai kādā laika periodā šeit ievestā reliģija.

2010. gada 2. Oktobris                      Andris Ansis Špats, Bīriņos

9 komentāru par “Maldi un lozungi

 1. elza

  Kristīgā ticība pati ir viltus mācība, jo tika izveidota Romas impērijā tikai 4.gs. ar mērķi pakļaut iekarotās tautas, iznīcinot to identitāti, aizstājot iekaroto tautu vēsturi ar svešas tautas vēsturi.

  Tieši tāpēc kristiešiem nedrīkst neko stāstīt par spēka vietām, jo tajās ir jābūt latviešu svētvietām, ne viltus mācības tempļiem.

 2. Dzintra

  Pateicos par rakstu, svētvietu karti Latvijā vajag,

  lai ģimenes pašas var doties attīrīties un veidot jaunajai paaudze viedo dzīves dziņu!

  Nevis slēpt, bet mācīt, izglītot!!! Zinošus cilvēkus nevar pievilt, viņi prot analizēt un izvērtēt.

  Lai sekmes garīgajā un fiziskajā veselībā, jo abas ir cieši vienotas!!!

 3. garais

  Tas ir labi, ka baznīca netiek celta uz svētvietas. Lai svētvietas paliek neapgānītas ar dažādu reliģiju kulta celtnēm, bet lai ir pieejamas cilvēkiem brīvi, bez uzspiestu reliģisku uzskatu ietekmes. Lai varētu vieglāk valdīt pār mūsu zemes cilvēkiem, baznīckungi sabūvēja savas baznīcas uz mūsu enerģētiskajām spēka vietām. Tā viņi ieguva kontroli pār mums. Spilgti tas parādās esplanādē, kur stāv lielā katedrāle. Paskatieties kas ir zem tās zemē.
  Jebkuras āderes ir cilvēkam nepieciešamas, jo tās uzlādē mūsu ķermeņa baterijas. Galvenais, ievērot mērenību un nepārforsēt uzņemamās enerģijas daudzumu. Kas par daudz tas par skādi. Līdz šim esmu secinājis to, ka baznīcu kanceles un altārpriekšas ir uz āderu krustiem, bet pašā baznīcas telpā āderes ir noslāpētas. Tas ir panākts ar akmeņu krāvumiem un pareizu akmeņu noorientēšanu. Ar akmeņiem ir iespējams virzīt āderu enerģiju plūsmas.
  Par svētvietu kartes izgatavošanu ir jāpadomā, jo publiski pieejamas vietas tiek ātri “nolietotas”, un bieži ir enerģētiski jāslēdz ciet. Parasti cilvēkiem gribas aizbraukt uz kādu “svētvietu” un sagaidīt brīnumus. Bet spēka vietu uzdevums ir apskaidrot prātu un uztveri, dot spēku un enerģiju, lai cilvēks pats varētu veikt “brīnumus”.

 4. dox

  Tās anomāliju vietas, kuras sauc par svētvietām, ir viskaitīgākās veselībai. Tādēļ jau pesteļotāji tās izmanto, jo tur rodas gan eiforiskas sajūtas, gan šizofrēnveidīgas halucinācijas, un to šefs var pasniegt kā savu iespaidu uz auditoriju.

  Un ja jau iedarbība uz cilvēka psihi atbilst 1R radiācijas iedarbībai, tad jādomā, ka uz visu organismu, tas atstāj līdzīgu iespaidu.

  Tā ka tā ir pozitīva pieredze celt sabiedriskās ēkas ārpus šīm kaitīgajām zonām.

 5. Autors Dox

  Jūsu nezināšanas “pamatojums” kādiem apgalvojumiem ir gana muļķīgs un aprobežots jau ar to, ka izmantojat veco mācītāju leksiku, piemēram,jūsu termīns “pestreļotāji” –
  prasa jūsu interpretāciju.

  Internetā dažādās valodās varat palasīt gan par Zemes kristālisko režģi, gan kontinentāliem enerģiju struktūtrām un reģionālām enerģiju struktūrām. Tieši par zināmām un nomērāmām enerģiju struktūrām rakstā bija runa, nevis par jūsu izdomātām “anomālām zonām”.

  Jau no senās Ēģiptes kultūras laikiem visas sabiedriski nozīmīgās ēkas tika celtas pareizās enerģiju struktūru vietās , ko varam konstatēt arī senajā Grieķijā, Rietumeiropā. Anglijā u.t.t..

  Tādejādi Cilvēces vēsture ir apgāzusi jūsu iedomāto…”celt sabiedriskās ēkas ārpus šīm kaitīgām zonām”.

 6. Ēriks

  Paldies par interesanto un rosinošo rakstu.Ar prieku izlasīju versiju par svētvietas dziļākiem atrašanās pamatojumiem pēc to enerģiju frekvenču tuvības ar cilvēka bioloģiskajām frekvencēm, Šumaņa teoriju.Tikko izlasīju grāmatu par Pokaiņiem, tās atklāšanas vēsturi. Ir līdzības ar Jūsu teikto. Kādreiz manis satiktais āderists Alberts no Ķemeriem teicās, ka viņa atklātās āderes (āderistu vidē tās nosauca par Alberta āderēm) šķerso tieši Āraišu apmetnes vietu un šī vieta ir mākslīgi uzbērta…Tāpat pats , kā āderists (hobijs…) esmu secinājis, ka upuru vietas ir atradušās uz stipru, platu āderu krustpunkta, arī ļoti vecu ozolu vietā. Un interesanti, ka šo ozolu stumbra diametrs aug tik liels, kā āderu krustpunkta ievelkamā riņķa diametrs. Un tad ozols aiziet bojā…Arī fakts par baznīcu saistību ar āderu tīklu vairs nav jāpierāda, Tas tā ir. Un arī mācītāja kancele pamatā ir uz āderu krustpunka .( Novēroju ka atrodoties uz āderes cilvēka starojums stipri palielinās un savukārt viņa teiktā iespaids uz klausītāju…Tas ir, cilvēkā aktivizējās bioloģiskie procesi. Bet kā redzams, ilgi tie nevar aktivizēties un tad sākās izsīkšanas process. Ja Būsiet Rīgā, papētiet Ulbrokas baznīcas atrašanās vietu. Tā ieskauta interesantās spirālveida āderēs.

 7. Autors saka: Ērikam

  Ērikam:
  Tas tik tiešām tā ir!
  Latvijā gan ir pietiekoši daudzi, kuri domā vairāk par tikai savu patiesību, kas ir bieži tikai lokāla parādība.

  Sen Latvijā vajadzēja veikt pētījumus un mērījumus, lai kaut vai Prinča Edvarda salai raksturīgās enerģijas parādītu, vai Anglijas enerģiju kartei līdzīgas “ley lines”.
  Uz Anglijas senajām Enerģiju Spēka vietām, senām druidu Svētvietām mērķtiecīgi brauc simtiem tūkstoši. Arī Latvijā tas tā varētu būt. Piemēram, te varētu būt Intelekta un Talanta attīstības skolas – vasaras nometnes dažādās Talantu jomās – mūzika, gleznošana,
  rakstniecība, vēstures apzināšana u.t.t.

  Pagaidām Latvijā par Svētvietām “oficiāli” sauc tikai kristīgās Baznīcas, kuras savulaik precīzi būvēja ROŽKRUSTIEŠI, kuri visai asi noliedza Baznīcu izplatītā ticībā valdošās aplamības…

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.