Kas jāzina Valsts vadītājiem par Pasaules krīzi nedēļu pirms 3. Pasaules kara aktivizēšanas

Sens raksts, kurš aktuāls arī no šīsdienas skatījuma

Latvijas Valsts Ministru Prezidentam, Einaram Repšem, Dr.phis.

( Atsaucoties uz Jūsu uzaicinājumu tautai Limbažos – Jūs informēt par svarīgāko)

Ko tauta jau sen zina par iespējamo Pasaules krīzi?

Latvijas Valdībās bijušie politiķi ilgstoši ir deklarējuši par nepārtrauktu Valsts attīstību, par cerībām uz straujāku attīstību ar Eiropas Savienības palīdzību, par NATO aizsardzību, bet… nekad nav paskaidrots, ka pašu ES un Pasaules ekonomisko sistēmu var skart smaga krīze, ka NATO var zaudēt savu “lomu”, jo konsekventi kapitāla pasaulē neievēro viena no labākā ASV Prezidenta – Fr. Ruzvelta rekomendāciju – rūpēties par visas Pasaules ekonomisko attīstību (“Katrai tautai ir tiesības  uz -”…brīvību no trūkuma”…). Vismaz 3 vai 4 gadus pie Ministru kabineta strādā Krīžu komiteja, kas arī nekad nav brīdinājusi tautu par iespējamo Pasaules krīzi un kā tai sagatavoties.

Kā zinātnieks uzņemos atbildību par zināmo informāciju, vairākkārt esmu informējis Ministru Prezidentus, Prezidenti, Ministrus par iespējamo Pasaules krīzi 2003.g., bet tautai ir bijis iespējams lasīt, klausīties masu informācijas līdzekļos prognozes (to varbūtība ir vismaz 75%).

1. Andris Ansis Špats – “Pēc 7-9  gadiem gaidāmi lieli plūdi”,”Lauku Avīze”, 1995.g., 8. augustā.

Šajā rakstā aprakstīju vairākus iespējamos Pasaules krīzi izraisošos cēloņus (klimats, politiskā, ekonomiskā un ģeoloģiskā situācija), to kopsakarību un ietekmi uz ekonomiku Pasaulē, kas pēc 7-9 gadiem (2002.-2004.g.) var novest pie smagām sekām, tāpēc zemniekiem ir jādomā tālredzīgi.

2. Andris Ansis Špats – “Mēs un Nostradamuss”, “Zintnieks”, 1996. ( vai 1997.g.).

Šajā rakstā bija analizētā no Zemes Kopējā Lauka saņemtā informācija par Latvijas patiesiem ekonomiskās grimšanas cēloņiem (Valsts izzagšana no negodīgiem valdītājiem, rietumnieku izlaupīšanas darbi un austrumu ietekme), par nespēju līdz 2002.gadam atjaunot Valsts ekonomisko spēju līdz 1990.g. līmenim un tāpēc mūsu iespējamo straujo grimšanu 2003., 2004.g..

3. Andris Ansis Špats ”2003.gads,TĒVS”, Zintnieks”, Nr.13.,1998.

Šajā rakstā bija analizēts un parādīts Informācijas saņemšanas “ceļš” vai “kanāls” un  konkretizēta informācija par iespējamo Pasaules krīzi 2003.gadā, tika ironiski aprakstīta Latvijas valdības pilnīgā nespēja pat domāt par Pasaules krīzi, kur nu vēl par gatavošanos tai….

4. Andris Ansis Špats – “Dievišķās A Priori zināšanas”, “Zintnieks”, Nr5.-9.,2000.g.

Šajā – garākā rakstu ciklā bija paskaidrots, ka cilvēks var iegūt informāciju par nākotnē iespējamiem notikumiem, aprēķināt attiecīgās Sekas un tādejādi pieņemt lēmumu par ietekmi uz Cēloņiem – tas viss nebūt nav fantastika, bet daudzu cilvēku dabīgas spējas un pašu rokās ir  – uzticēties zināšanām, zinošiem cilvēkiem vai klausīt demagogus un blēžus.

5. Andris Ansis Špats “Vai iespējama attīstība KRĪZES situācijā?” “Zeme”, 2.septembrī, 1999.g.

Šajā rakstā bija analizētas iespējamo Pasaules krīžu cēloņi, to ietekme, sevišķi tika brīdināts par iespējamā 3. Pasaules kara tuvumu, uzsvērta Latvijas Goda konsula Norberta Klaucēna brīdinājuma svarīgums (par musulmānisma draudiem, par Latvijas nepieciešamību izvairīties no konfrontācijas). Ieteikumi lauciniekiem, valsts vadītājiem tā arī nav realizēti un tāpēc mēs tuvojamies krīzei nesagatavotāki  un kā muļķīši.

Par iespējamiem ceļiem kā gatavoties Pasaules krīzei ir dažas avīzes publicējušas līdzīgu manu rakstu “Par Latviju un laukiem ir jādomā citādāk” (“Jaunā”, rajonu avīzes).

6. Andris Ansis Špats “Prognozes turpmākiem 10 gadiem” ,”Zintnieks”, februāris, 2001.g.

Šo rakstu izsūtīju praktiski visām laikrakstu redakcijām, jo pētījumu darba materiālos (no 22.12.2000.g) parādījās, ka Pasaules krīzes “pūlkstenis” jau “iezīmē” 2001.g. rudeni kā Pasaules krīzes uzsākumu, 2002.g. kā Pasaules krīzes iesākšanos – virzību, bet 2003.g. būs lavīnveida sabrukums. Krīzes sākums un cēlonis ir meklējams Amerikā, tās ekonomikā, attieksmē pret citām valstīm un tautām. Latviju ekonomiski Pasaules krīze ietekmēs 2003.gadā, bet tikai 2005.g. ir gaidāmas attīstības pazīmes. Šis raksts tika izsūtīts (31.01.2001.) visām redakcijām, kuras bija publicējušas kādas personu grupas (“Vadošie ekonomikas specialisti”?) prognozi par rožainu un “nepārtrauktu attīstību ES paspārnē”.

2002.g. rudenī, kad Informācijas Sistēmās parādījās dati, ka Dž. Bušs un viņa darba grupa jau IR pieņēmusi lēmumu par karu Irākā, izsūtīju visām Bankām brīdinājumu par  USD iespējamo nepārtraukto grimšanu, par nepieciešamību atbrīvoties no $ krājumiem.

Pamatojoties uz minētiem un citiem rakstiem, to pārpublicēšanu rajonu avīzēs, uzskatu, ka pie godprātīgas preses informēšanas sistēmas tautai vajadzētu būt jau pietiekami informētai par iespējamo Pasaules krīzi un tāpēc mums nepatīk Valsts vadītāju vieglprātīgā Irākas kara atbalstīšana, jo tā izraisīs smagu krīzi Pasaulē, kurā cietīsim visi – arī Latvijas iedzīvotāji .

Informācija par Pasaules krīzes sākuma posmu

–  Kara patiesais cēlonis – ASV interese kontrolēt naftas resursus Irākā ir negodīgs un netiks Pasaules sabiedrībā viennozīmīgi atbalstīts.

–  Irākas masu ieroči nav bīstami Pasaulei un to esamība vien  nevar būt attaisnojums 3.Pasaules kara aktivizēšanai, jo sekas būs ārkārtīgi smagas – Pasaulē cietīs ļoti daudzi pilnīgi nevainīgi cilvēki, jo tas izsauks Pasaules krīzi.

–  Irākas bombardēšana sāksies 16. febrārī +-1 diena ( naktī?).

Ja tas notiks, tad…

–  Nākošā masveida bombardēšana iespējama ap 10 martu, kas liecina, ka pasludinātais “zibenskarš”nav izdevies .

–  Ap 9.,10. martu sāksies liela krīze, daudzu uzņēmumu, banku bankroti, ekonomikas un Pasaules finansu sistēmas lavīnveida izmaiņas.

–  Viena no lielajām, masveida Irākas bombardēšanām ir iespējama arī  6,7. aprilī, bet pēc tam  būs pakāpeniska militāro aktivitāšu samazināšanās, bet ASV nesasniegs deklarētos mērķus un karš sadumpos daudzas musulmāņu tautas, valstis (pret kristiešiem un viņu sludināto liekulīgo morāli).

–  Degvielas cenas un transporta izmaksas strauji palielināsies apriļa vidū un tad arī vietējai pārtikai strauji pieaugs vērtība, bet degvielas trūkumā būs apgrūtināti lauku darbi (Latvijas stratēģiskās rezerves – pārtiku un tās atjaunošanas spēju iznīcināja vairākas iepriekšējās valdības).

–  Lai arī Irākā tiks daudzi nogalināti (līdz marta vidum ap 100 000 cilvēku?), tikai 10 % būs kritušo kareivju un šis fakts šokēs Pasauli, saliedēs musulmāņu valstis, tautas, kas izraisīs kara nekontrolējamu eskalāciju…

Dabas krīzes

–  2003.gadā turpināsies jau 2002.g. novērotās klimata lielās novirzes no pierastiem parametriem, kas kopumā var ietekmēt pārtikas ražošanu vairākos Pasaules reģionos, arī Latvijā.

–  Pasaulē var tikai  palielināties zemestrīču un vulkānu aktivitāte, arī Eiropā.

–  Latvijā atkal būs ļoti karsts un sauss, bet reizēm būs spēcīgas lietusgāzes, kas arī var daudzviet iznīcināt ražu, izskalot tīrumus.

–  Pārtikas produktu cenas Pasaulē palielināsies, sevišķi sadārdzināsies tāli transportējamā importējamā pārtika.

11.februāris, 2002.g.                      Andris Ansis Špats, zemnieks, Dr.sc.ing., Bīriņos

8 komentāru par “Kas jāzina Valsts vadītājiem par Pasaules krīzi nedēļu pirms 3. Pasaules kara aktivizēšanas

 1. Aivars Kažis

  Esmu formulējis sava privātā ofšora “Zeltene” NAUDAS VIENīBU = Pāvilostas Dolars jeb Pavilosta’s $ = 314,16 Ls (LVL) kā 1.etapu priekš LR MK lavīnveida nepatikšanām sakarā ar VALSTS IESTāžU publiskajiem meliem savai tautai.
  —-
  Skaistu dienu !!!

 2. krusas grauds

  nu viss, vairs neko, tagad jau ir atnācis lielais karstums, būs virpuļviesuļi un izskalotā raža. ironiski, ka to jau nenovāktu sākuši dalīt, priecājoties par augstajām cenām, ka tik nesanāk kā tajā teicienā “dala nenomedītu lāci”..

  ko ēdīsim, stratēgisko rezervju ta nav, iztirgotas..

 3. krusas grauds

  nu re, virpuļviesuļi jau aiznesa jumtus madonā, bet nekas, būs vēl, būs pat tā, ka no deviņstāvenēm izpūtīs visu ārā, logi neturēs.

 4. Harons

  Izraksts no RTU Satversmes:
  “24. RTU akadēmisko personālu veido profesori, asociētie profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, asistenti. RTU akadēmiskais personāls veic zinātniskos pētījumus un piedalās studējošo izglītošanā. Profesora, asociētā profesora, docenta, lektora un asistenta akadēmiskajā amatā var ievēlēt uz sešiem gadiem, ja pretendents nav ievēlēts kādā no šiem amatiem citā mācību vai zinātniskajā iestādē……”
  – – – – – –
  Kad un kurā laikā Špata kungs Jūs esat ticis ievēlēts par profesoru?
  Kurā laboratorijā izstrādājāt pētījumus doktora grāda iegūšanai? Kas bija darba vadītājs? Kur aizstāvējāt promocijas darbu?

 5. Autors - Hartonam

  Ja “Harons” nāk no RTU, tad viņam ir pieejams arhīvs no 1993.g. 2.aprīļa Promocijas padomes P-01 lēmuma,kurā teikts, ka…” Andris Špats ieguvis inženierzinātņu doktora grādu (Dr.sc.ing.). Tur arhīvā jābūt arī manam ziņojumam par Latvijā uzbūvētām 5 bioloģiski aktīvo ūdens šķidumu ražotnēm lielfermās(Tā bija manu praktisko pētījumu realizācija).

  Nu nevajag “Haron” meklēt “utis”, ja pats neesat zinātnieks!

  Mēs šeit – laukos – Pētnieciskā saimniecībā “Gundegas” katru gadu apmācam vismaz 100 “jaunos kadrus” tādās lietās, kas netiek macīts nedz RTU, nedz LU, turklāt to darām BEZ VALSTS FINANSĒJUMA, jo pēc Latvijas likumiem zinātnieks ir zinātnes subjekts (man ar to pietiek!), bet… nevar saņemt Valsts finansējuma, ja viņš neatrodas kādā Zinātnes iestādē, kurā ir vismaz 10 zinātņu doktori.

  Man nav vajadzīga nedz RTU, nedz kādas Universitātes, to katedras un amati, jo man pietiek darba (pētījumi, studējošo apmācība jaunās tehnoloģijās, augstskolu diplomdarbu izstrādes vadīšana) šeit laukos.
  Visus savus eksperimentus, pētījumus finansēju ar paša izveidotās ražotnes un jauno tehnoloģiju produktiem.

  Jūsu norādītā RTU Satversme man nav saistoša un uz kādu no tās piedāvātām darba vietām nepretendēju!

 6. Autors - Haronam

  Ja “Harons” nāk no RTU, tad viņam ir pieejams arhīvs no 1993.g. 2.aprīļa Promocijas padomes P-01 lēmuma,kurā teikts, ka…” Andris Špats ieguvis inženierzinātņu doktora grādu (Dr.sc.ing.). Tur arhīvā jābūt arī manam ziņojumam par Latvijā uzbūvētām 5 bioloģiski aktīvo ūdens šķidumu ražotnēm lielfermās(Tā bija manu praktisko pētījumu realizācija).

  Nu nevajag “Haron” meklēt “utis”, ja pats neesat zinātnieks!

  Mēs šeit – laukos – Pētnieciskā saimniecībā “Gundegas” katru gadu apmācam vismaz 100 “jaunos kadrus” tādās lietās, kas netiek macīts nedz RTU, nedz LU, turklāt to darām BEZ VALSTS FINANSĒJUMA, jo pēc Latvijas likumiem zinātnieks ir zinātnes subjekts (man ar to pietiek!), bet… nevar saņemt Valsts finansējuma, ja viņš neatrodas kādā Zinātnes iestādē, kurā ir vismaz 10 zinātņu doktori.

  Man nav vajadzīga nedz RTU, nedz kādas Universitātes, to katedras un amati, jo man pietiek darba (pētījumi, studējošo apmācība jaunās tehnoloģijās, augstskolu diplomdarbu izstrādes vadīšana) šeit laukos.
  Visus savus eksperimentus, pētījumus finansēju ar paša izveidotās ražotnes un jauno tehnoloģiju produktiem.

  Jūsu norādītā RTU Satversme man nav saistoša un uz kādu no tās piedāvātām darba vietām nepretendēju!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.