Garu pasaules un Zemes tautu zinātnieku sadarbība

„Zintnieka” lasītājs Fēlikss Čeksters ierosina publicēt mūsdienu zinātnieku atziņas par to, kas notiek ar cilvēku pēc nāves, šķiet, ka vislabāk izejai no materiālistisko filozofiju mācībām derēs jau mirušo zināmo zinātnieku Garu tieši kontakti ar zinātnieku grupām dažādās valstīs. Tie mūsdienīgi pierāda, ka Garu pasaule eksistē mūžīgi.

Jau 20.g.s. sākumā izveidojās Fizisko Pētījumi sabiedrība, kurā bija daudzi Pasaulē ievērojami un zinoši zinātnieki. Šīs biedrības Prezidents sers Olivers Lodžs paziņoja Pasaulei:„Neredzamā Pasaule, kas apdzīvota ar tā sauktajiem mirušiem un viņu spējas kontaktēties ar mūsu pasauli ir pierādīti tik daudzos gadījumos, ka nav par to vairs šaubu.”

Liels zinātnieku pētījumu apjoms dažādās valstīs ir veikts entuziastu pētījumos un eksperimentos 20.g.s. beigu posmā – 80-os, 90-os gados, jo tad parādījās ideja, ka katrs cilvēks varētu tieši kontaktēties ar neredzamo Garu Pasauli. Skoulē, kas atrodas Anglijas ziemeļos sadarbojušies vairāku valstu dažādu jomu zinātnieki, skrupulozi pārbaudot katru eksperimentu etapu, faktu un šeit mērķis ir izstrādāt tehniskus aparātus lai ar balsi un arī vizuāli varētu kontaktēties ar cilvēku Garu Pasauli un arī ar tālākām Pasaules Būtnēm. Šeit iegūtie dati ir ticami, zinātniski apstiprināti dokumenti tāpat kā transkomunikācijas pioniera Konstantīna Raudives dokumentālais darbs: „Nedzirdamais kļūst dzirdams”.

Amerikā sekmīgi strādā Roberta Monro jau 1973. gadā dibinātais institūts (Lietišķo pētījumu institūts, ko Pasaulē pazīt kā Monro institūtu), kur ir patentēti smadzeņu pusložu darbības saskaņošanas paņēmieni, kas katram cilvēkam ļauj pāriet apziņas stāvoklī, kas ir līdzīgs ar Garu Pasaules frekvenci un tādejādi katrs var savā saprātā tieši kontaktēties ar viņa izvēlēto vietu, laikmetu, personu Garu Pasaulē (sk. rakstu „Zintniekā”- „Saprāts + bērns = cilvēks”, 2005. Nr1. un tālāk).

Esmu iegādājies R.Monro patentēto akustisko disku komplektu un šogad veiksim iespējamos (cik atļaus zemnieku saimniecības finansiālās iespējas) eksperimentus.

3.daļa. Skoules eksperimentu metodika un rezultāti

Pateicoties Internetā gūstamai informācijai Skoules grupas eksperimenti ir kļuvuši zināmi Pasaulei pēc 1998.,1999.gada, kad ar eksperimentētājiem sadarbojošās Garu Pasaules struktūras nolēma, ka laiks ir publicēt daudzos un dažādos eksperimentus, jo faktu materiāls ir pietiekošs, bet kopš mērķtiecīgiem eksperimentiem ar RADOŠO ENERĢIJU uzsākuma bija pagājuši 6 spraiga darba gadi (!).

Eksperimentētāju grupas kodols veidojās pakāpeniski, jo ilgāku laiku ar dažādām garu darbības parādībām Skoulē (Anglijas ziemeļos) nodarbojās plašāka grupa, kurā izmantoja senos un tradicionālos spirituālistu paņēmienus – no transā esošās personas izdalās ektoplazma, ko var nofotografēt un no šīs plūsmas Garu Pasaules PĀRSTĀVJI VEIDO DAŽĀDUS VIZUĀLI REDZAMUS UN PAT SATAUSTAMUS TĒLUS. Eksperimenti tika veikti pilnīgā tumsā un veiksmi noteica spēcīga sensitīva – mēdija klātbūtne. Klātesošie parasti redz dažādus spīdošus objektu kustības, dažādas skaņas, tēlus.

Dažādos eksperimentos izkristalizējās grupas kodols – Alans un Diāna Benneti, Robins un Sandra Foi un kā savu mērķi viņi izvirzīja pētījumus ar „radošo enerģiju” nevis ar tradicionālo ektoplazmu, tāpēc viņi ilgi nesadarbojās ar Psihisko pētījumu sabiedrību (Anglijā –SPR) un tikai 1995.g. 2. oktobrī savos eksperimentos uzaicināja piedalīties SPR vadošos zinātniekus. Visos eksperimentos bija pieņemts stingri ievērot prasību dokumentāli un pilnīgi pierādīt notiekošo procesu realitāti, materiālo priekšmetu un iegūtās informācijas pārbaudāmību.

„Pārslēgšanās” no tradicionāliem psihiskiem eksperimentiem uz „radošās enerģijas” pētījumiem ir dokumentēta ar Garu pasaules pārstāvošā kolektīva paziņojumu caur transa stāvoklī esošo grupas sensitīvu 1992.g. oktobrī: „Mani sauc Manu…. Mans pienākums ir sargāt vārtus (robežu) starp pasaulēm… Es pārstāvu Būtņu Komandu, kurā ir daudzi tūkstošu būtņu no daudzām citām Pasaulēm. Mēs strādāsim ar Jūsu grupu lai iegūtu taustāmus pierādījumus par šo citu Pasauļu (dimensiju) esamību. Mēs piedāvāsim jaunas sakaru metodes starp dažādām pasaulēm izmantojot ENERĢIJAS, nevis tradicionālo ektoplazmu.”

Kā pirmais pierādījums jaunam pētniecības virzienam telpā uz galda nokrita (no gaisa „uzradās”) senlaicīga monēta, bet pēc izskata pilnīgi jauna. Monētas krišanas skaņu ierakstīja magnetofons un kā paskaidrojums un brīdinājums iepriekš Manu balsī skanēja: „Tas ko Jūs tūlīt redzēsiet, būs zīme daudz ievērojamākām lietām, kam drīz jānotiek”.

Ko Garu Pasaule sauc par „radošo enerģiju”? Tā tiekot veidota no 3 dažādiem enerģiju tipiem. Šo Ideju un procesu radīja daudzu tūkstošu Garu kolektīvs darbs, jo cilvēku maņas, sajūtas līdz šim „radošo enerģiju” nesajūt, arī zinātnieku radītā aparatūra tās nereģistrē. Nepieciešamība „radošo enerģiju” izmantošanas sākumam esot situācijā uz Zemes, bet visa dzīvā iespējamā bojā eja nopietni satraucot dažādu Pasauļu Saprātu. Taču pašlaik cilvēcē ir jau pietiekoši daudz saprātīgu cilvēku un ir pienācis laiks viņiem uzzināt daudzas Patiesības un kā uzskatu maiņas pamats ir jāsaprot, ka dzīvība eksistē arī dažādās neredzamās Pasaulēs, ka cilvēka nāve vecajā priekšstatā kā visa dzīvā beigas – tas ir muļķību un vecu aizspriedumu maisījums. Patiesībā mēs pārejam citā enerģētiskā Pasaulē. To tradicionāli dēvē par Garu pasauli un pagaidām pie tāda termina palieku.

Manu darba gaitā pieaicināja arī citus Garus, piemēram, Patriks Makkena dzīvē bija mācītājs, Radži Gids dzīvē bija induss un par šo tēmu bieži jokoja, Čarlijs, Edvards Metjū, kurš dzīvē bija zinātnieks, sniedza konkrētu sakaru ierīču shēmas, konstrukcijas, konsultēja inženierus. Manu savu komandu raksturoja: „Daudzi no mums „šajā pusē” gatavojas piedalīties šajā darbā. Visi viņi ir ļoti dažādi – katram savas iemaņas (dzīves laikā iegūtās – A.Š) un talanti”. No citām – augstākām Garu Pasaules struktūrām tika uzaicināts Džons Pekstons, kas nodeva norādījumus tālākam darbam.

Manu paskaidrojums par „Radošo enerģiju”:Radošai enerģijai ir 3 komponentes. Pirmo mēs saucam par „garīgo enerģiju” ko mēs atnesam šeit no mūsu Pasaules. Otrā ir cilvēku enerģija (dzīvības enerģija – A.Š.), ko mēs ņemam no klāt esošiem eksperimenta dalībniekiem. Tāpēc svarīga ir galveno eksperimentu dalībnieku enerģiju saskaņotība. Trešā ir Zemes enerģija, ko mēs smeļam no enerģiju „stabiem” vai „rezervuāriem”, kas eksistē noteiktās ģeogrāfiskās vietās Jūsu Pasaulē. Senatnē zināja un izmantoja šīs enerģijas, bet tagad šīs zināšanas ir pazaudētas. Mēs cenšamies cilvēcei šīs zināšanas atjaunot.”

Lūk, kur ir meklējams cēlonis un pamatojums paaugstinātai cilvēces domātāju priekšpulka – zinātnieku interesei par Zemes Spēka vietām (ZSV) un to iespējamo izmantošanu pagaidām mums pat nezināmos veidos. Iespējams, ka tāpēc „Zintnieka” lasītājus jau vairākus gadus savos rakstos esmu virzījis uz Dabas izpratni un centos radīt interesi par Zemes enerģijām. Man ir prieks, ka vairāki pētnieki Latvijā spēja atteikties no apšaubāmās mistikas un aizspriedumiem, ko patiesībai uzslāņoja pagājušie gadsimti. Saprotams, ka katrs, kam ir pieejamas un saprotamas „radošās enerģijas” skaidri apzinās, ka saņemtās jaunās Idejas nebūt nav „paša izdomātas”, jo bieži tām nevar atrast pat loģisku un vēsturisku cēloņu – seku ķēdi. Esmu vairākkārt pārliecinājies, ka Ideju „saņemšana” notiek tad, kad sajūtu diktētā kontakta saite ar materiālo pasauli ir vājināta (miegā, dziļi aizdomājoties, aizsapņojoties, spēcīgu emociju laikā, atrodoties Zemes Spēka vietās, meditācijā).

Patiesībā šīs – jaunās Idejas tiekot izstrādātas Garu zinātnieku un talantu kolektīvos, kuros var būt tūkstošiem būtņu un vienīgā problēma līdz šim bija – sakaru kanālu efektivitātē, cilvēka spējās pieņemt jaunās Idejas. Skoules grupai tika pierādīts, ka Garu Pasaules radošie un Ideju kolektīvi ir savstarpēji saistīti un strukturāli pakārtoti atbilstoši to mērķiem un spējām risināt kopīgo Uzdevumu, tāpēc vienas un tās pašas idejas tiekot novadītas uz dažādām kontaktieru grupām, dažādās valstīs.

Skoules grupai vēlāk – pēc 1998.g sāka pienākt aicinājumi no dažādu valstu zinātniskiem kolektīviem – aizbraukt turp un demonstrēt tur uz vietas sakaru iespējas ar Garu Padomi. Tad no Garu pasaules tika ieteikts ņemt līdzi speciālu uzlādētu kvarca kristālu. Tas tika grupai atsūtīts teleportācijas ceļā – t.i. parādījās uz galda seansa laikā. Manu grupu informēja: „Šī kristāla uzlādēšanai tika izmantots daudz enerģijas, ko ieguva seansa laikā. Šī kristāla vibrācijas tika sinhronizētas ar Skoules enerģētiskiem apstākļiem, tāpēc tas nodrošinās vajadzīgos kontakta apstākļus jebkurā zemeslodes punktā”. No šīs informācijas redzams, ka senā tradīcija prombraucot paņemt smilšu sauju no mājām, ir pilnīgi pamatoti. Ja gribat iegūt kādu Informāciju no Jums pieejamās Garu pasaules kontaktiera (Sargeņģeļa – vecmodīgais priekšstats), mēģiniet domās saistīties ar Jums zināmo Zemes Spēka vietu (ZSV). Pareizāk ir turēt savā tuvumā priekšmetus, kuri saglabā ZSV enerģētisko kodu, piemēram, saktas, vietas enerģētiskai shēmai atbilstošas metāla zīmes, kuras ir jau pabijušas ZSV to aktivitātes periodos – Saulgriežos un Saulstāvēs. Sevišķi svarīgi ir tautas Svētki Zemes Spēka vietās pareizos – Zemes enerģijas maksimuma periodos.

Kādreiz mūsu tautas priekšteči zināja Zemes enerģiju cikliskumu un to izmantoja, bet tad dažādas laicīgas varas šīs zināšanas iznīcināja. Pat tautas Dziesmu svētkus mēs vairs nedrīkstam svētīt tautai vissvētākajā laikā – vasaras Saulstāvē -21.-22. jūnijā, tādejādi ielīgojot Jāņus. Smieklīgs ir fakts, ka pat daudzos 2006.gada kalendāros neatradīsim norādes, kad ir saulstāves ( solstice) un līgdienas – gadalaiku mijas – Saulgriežu svētki, bet ir daudzi kādi cilvēku izdomāti svinējumu (tie nevar būt SVĒTKI) garie saraksti. Zināms, ka Saulgriežus svēta arvien plašāk visā Pasaulē un tieši senās Zemes Spēka vietās, tādejādi tuvojoties senām zināšanām par Pasauli ( „Neopaganism” jaunais vai atjaunotais pagānisms?).

Manu raksturojot šo – lielo izmaiņu periodu uz Zemes paziņoja, ka… „viņa un citu Garu Uzdevums ir atgriezt uz Zemes to sevišķo enerģiju no seniem bijušiem laikmetiem un līdzīgi enerģiju varam atgriezt kristāliem, kas glabā senseno laiku enerģiju un informāciju, bet tās gaida lai atrastos talanti, kas tās (zināšanas – A.Š.) atbrīvos un šo zinošo (zināšanās iesvētīto) laiks tuvojas. Šis laiks ir jau klāt.” Tālāk runājot par dziesmu un melodiju lomu Manu paziņoja: ”Daudzās speciālās un slepenās vietās cilvēki nāks un ierakstīs magnetofonos skaņu vibrācijas no Zemes”…”Tieši šīs vibrācijas palīdzēs mums visiem pacelt visu cilvēci uz augstāku apziņas līmeni… Pašlaik cilvēce beidz darbu pilnveidojot savu sirds centru… Tas notiek ar personām neatkarīgi no tā vai viņš par to domā vai nē. Grupas, kuras mērķtiecīgi sevi pilnveido, palīdz citiem…. saprāts, intelekts – tas ir nepietiekoši. Sirdij jādarbojas harmonijā ar saprātu. Ja ļaudis strādā ar iedvesmu, atvērti mīlestībai, tad viņi visu dara ar mīlestību un viņi nevar kādam kaitēt. Tieši tāpēc sirds centrs ir tik svarīgs šim laikmetam…. Domājot par Zemes ļaudīm un par Zemi, jūs palīdzat aktivizēt senās vibrācijas. Tieši šim procesam pašlaik ir jānotiek.”

Misis Bredšova šo svarīgo mūsdienu Uzdevumu papildināja: „Senās Ēģiptes laikos cilvēki daudz zināja par skaņu un mūziku – prata to izmantot ārstniecībā, bet zināja arī kā to izmantot celtniecības mākslā. Šis zināšanas pašlaik pilnīgi zudušas (ir vērts palasīt ASV pētnieku ziņas par leģendāro latvieti – Edvardu Liedskalniņu (E.L.), kuros ir teikts, ka pirms viegli cēla desmitiem tonnu smagus akmeņus, viņš dungoja kādu melodiju…(E.L. dzīvojis vietā ar spēcīgu enerģiju ZSV-A.Š.). Šīm zināšanām ir jānāk virspusē. Jūs zināt skaņas spēju sagraut. Stikli saplīst ja spēcīgs operdziedātājs uzņem attiecīgo tembru. Tas pats notika ar Jerihonas sienām!… Pazaudētas tieši zināšanas par savienošanos (saplūšanu) ar skaņām, bet tās zināšanas atgriežas. Lasītājiem atgādinu publikācijas „Zintniekā” par ielīgošanu Lēdurgā un Braslavā tieši Saulstāvē – 21.- 22. jūnijā, Zemes Spēka vietās un tās ietekmi uz vides harmonizāciju. Šis eksperimentu darbs ir jāturpina, ja vien vēlamies iet kopsolī ar Laiku un Pasauli.

Interesants man šķiet padoms no Manu, ko kā līdzīgu ideju bieži esmu ieteicis lekcijās klausītājiem: „Mums gribētos lai pirms iemigšanas katru vakaru Jūs domās prasītu sasaisti ar „Visuma Harmoniju”. Tas palīdzēs Jūsu grupai tikties ar mūsu grupu (Garu Pasaulē-A.Š.) un tādejādi turpināt darbu arī miegā. Tas Jums palīdzēs arī dienas meditācijās.”

Man šķiet, ka šajā vietā ir vērts kaut nedaudz citēt zinātnieku pētījumus par skaņas iedarbību uz cilvēka smadzeņu darbību, attīstot dažādas emocijas, gaišredzību, tālredzību, saprāta īpašo stāvoklī, kad ķermenis guļ, bet saprāts nomodā. Jau 1839.gadā vācu pētnieks G.V.Davis konstatēja, ka cilvēki spēj uztvert skaņu viļņu starpību, ko saņem labā un kreisā auss. Šodienas terminoloģijā tā ir binaurālās skaņas frekvenču starpība. Parasti izmanto skaņas ar frekvenci zem 1000 Herci (1000Hz nozīmē 1000 svārstību sekundē), kas ir basu balss skaņas. Ja kāds instruments izdod skaņu 900 Hz, ko uztver kreisā auss, bet otrs – 920 Hz labajā ausī, tad kā starpību galvā rezonēs „skaņa” ar frekvenci 920 – 900 = 20 Hz. Tik zemu „skaņu” mūsu auss konstrukcija neļauj uztvert. Tātad 20 Hz svārstības mēs nedzirdam, bet tā rodas kā rezonanses parādība galvaskausā. Smadzeņu darbības pētījumi (encelogrāfija u.c.) pierādīja, ka neironu aktivitātes frekvenču diapazonā starp 12 – 42 Hz ir beta- rezonanse un saistāms ar paaugstinātu koncentrāciju, atmiņas uzlabošanu. Līdzīgi – pie citām frekvenču starpībām iegūst ietekmi uz sen aizmirstām cilvēka spējām (0,1 – 4 Hz delta svārstības – dziļš miegs, atjaunošanās, 4 -8 Hz teta- viļņu svārstības kā starpstāvoklis starp miegu un nomodu, 8 – 12 Hz ir alfa – viļņi kā atslābinājums smadzeņu darbībā). Piemēram, Roberts Monro jau 1975.g. ASV patentēja paņēmienu (US Pat. 5213562) kā izsaukt un uzturēt dažādas miega stadijas, 1993.g. – paņēmienu (US Pat. 5356368) kā izsaukt dažādas psihiskus, emocionālus un fiziskus stāvokļus, bet 1994. – patents kā izsaukt vēlamos apziņas stāvokļus. Šie patenti tiek realizēti Pasaulē plaši pazīstamos skaņu ierakstos ar ASV reģistrēto tirgus marku „Hemi-Sinc”, „HemySinc”, kas nozīmē – abu smadzeņu pusložu darbības sinhronizēšana. Jāpiezīmē, ka to sen prata panākt daudzās tautās ar speciālām dziesmām, bungām šamaņi, zintnieki. Taču mūsdienu zinātnieki ar jaunradītām skaņu kompozīcijām spēj mūsu saprātu pat senajā zintnieku, šamaņu senās Ēģiptes un Atlantīdas Pasaulē aizvest, dodot iespēju ceļot pa visiem 7 cilvēku Garu Pasaules līmeņiem un pat apzināties Tēva mājas – mūsu daudzo dzīvju gala mērķi (sk. R. Monro grāmatas – pētījumus). Tas nozīmē, ka ar šo – skaņu paņēmienu cilvēks ir ieguvis spēju jau dzīves laikā aizceļot uz to Pasaules daļu, kur viņš nonāks tikai pēc nāves, pārejot Dzīve Upi – dzīves un garu Pasaules robežu. Šajā jomā strādā zinātnieki daudzās valstīs un arī mēs Latvijā gatavojamies eksperimentos neatpalikt.

Fotogrāfiju ieguve bez aparāta.

Eksperimentu metodes, materiālus, ierīču shēmas Skoules grupai noteica partneri no Garu Pasaules, bet lai izvēlētos labāko „polaroida” filmiņas marku, cilvēkiem nācās konsultēties ar rūpnīcas speciālistiem un izmēģināt dažādas markas, piemēram, „polaroid”, „polahrom”, „polapan”, „polagraf”, „kodakhrom”. Visprecīzāk garu informāciju uztvēra ar „kodakhrom” filmiņu un tālākos eksperimentos izmantoja tikai šīs filmiņas. Fotofilmiņas tika nopirktas tieši pirms seansa, vai uz kontroli ieradušies zinātnieki to bija paņēmuši līdzi. Filmiņas pirms seansa liecinieku klātbūtnē ievietoja speciālā hermētiskā koka kastē, ko aizslēdza ar piekaramo atslēgu, bet atslēgu noglabāja ārpus eksperimenta telpas. Filmiņu pēc eksperimentu seansa tūlīt attīstīja ar speciālu ķimikāliju komplektu. Visi etapi tika kontrolēti un dokumentēti, ko parakstīja klātesošie zinātnieki. Šādos apstākļos uz fotofilmiņas pēc apstrādes parādījās dažādas grafiskas „fotogrāfijas”, teksti, grafiskas zīmes, bet vēlāk arī sejas, ainavas, kas bija iegūtas bez aparāta palīdzību hermētiskā kastē. Grāmatā kr. val. variantā „Skoules eksperiments” ir publicētas daudzas melnbaltas reprodukcijas, bet Internetā ir atrodamas arī krāsainas fotogrāfijas, kas ir no Garu pasaules tieši „atsūtītās”. Lielākā daļa „fotogrāfiju” ir uzskatāmi kā sakaru kanālu izveidei un metodikas izstrādei vajadzīgi, bet vienlaicīgi šīs bildes bieži bija klātesošo prāta spēju pārbaudei un veicināja ilgus un garus meklējumus arhīvos, cilvēces kultūras vēsturē, lai cilvēki izprastu, ko ar nosūtīto „bildi”, dzejas tekstu Garu Pasaules partneri bija iecerējuši paziņot.

Līdzīgi novērojumi ir arī citu kontaktieru ziņojumos, jo Kosmiskās Informācijas vienības tādejādi pārbauda – vai partneris no cilvēces puses spēj orientēties vēsturē un kultūrā un spēj atminēt uzdotās mīklas. Ja, nē, tad, piedodiet, bet uz ilgu laiku ziņojumi tiek pārtraukti, līdz uzdevums – „mājas darbs” tiek izpildīts. Laikā, kad eksperimentēja ar tiešiem radio sakariem izmantojot germānija kristālu, tieši ar zīmējumiem uz filmiņas Garu pasaules zinātnieki nodeva Zemes partneriem uzlabotu ierīces shēmu.

Priekšmetu materializācijas eksperimenti

Dažādi priekšmeti Skoules grupā no Garu Pasaules tika saņemti vairākkārt. Tie seansa laikā parādījās uz galda kā materializācijas parādība. Raksturīgi bija karalaika avīžu „Daily mirror” eksemplāri, kas izskatījās jauni – tikko kā nodrukāti. Papīra ķīmiskās analīzes rādīja, ka tas atbilst 40-to gadu tehnoloģijai. Garu Pasaules partneru „dāvinātie priekšmeti” parasti atbilda katra eksperimenta grupas dalībnieka gaumei un interesēm. Sevišķi svarīgs Skoules grupai bija tālo ceļojumu laikā nepieciešamais Skoules zemes enerģiju saturošais kvarca kristāls arī „uzradās” – tika materializēts eksperimentu laikā.

Garu un citu Pasauļu ainavu pārraide.

Ja sākumā Skoules grupa spēja uztvert vienkāršus gaismas – tumsas, krāsu attēlus, tad vēlāk tika pārraidīti un uztvertai dažādi portreti un citu Pasauļu ainavas. Raksturīgs ir kāda afgāņa vai irākieša portrets, ko saņēma 1994.gadā, bet no šodienas avīzēm raugās līdzīga seja, ko piedēvē kādai personai… 1995.g. tika iegūta Artura Konan Doila portrets un jāatceras, ka K.Doils dzīvē bija ievērojams paranormālo parādību pētnieks, tātad arī Aizsaulē viņš šo darbu turpina.

Speciāli vajadzētu atzīmēt, ka video filmēšanas ideja sākumā neveicās, jo pirmie eksperimenti tika veikti 1994.gada aprīlī, bet tikai 1997.g. tika radīta pareizāka spoguļu sistēma un izvietojums telpā (svarīgi izrādījās spoguļa malu attiecība, novietojums atbilstoši kompasa rādījumiem, savstarpējie leņķi starp spoguļiem un video kameru). Video kamera faktiski fiksēja šo spoguļu mijiedarbību ar garu Pasauli, jo spoguļi kalpo kā „vārti” uz citām Pasaulēm. Vēlāk video kameras darbu pētījumos iesaistījās būtnes ārpus Garu līmeņa (virs cilvēku reinkarnācijas periodā pieejamās 7. līmeņu garu Pasaules –A.Š.) un tad parādījās jauni rezultāti. Tālās Pasaules palīgi panāca, ka video kamera sāka reģistrēt signālus uz speciāla nemateriāla „ekrāna”, KAS DABĀ NEMAZ NEBIJA – gaismā (!) un tumsā. Viens no pirmajiem citas pasaules kadriem tika nosaukts – „zilais”, kas varēja būt tieši konsultants no citas Pasaules – ārpus Garu Pasaules. Man šīs būtnes galva atgādina citu zinātnieku grupu pētījumus, jo tā līdzīga būtnēm, kuras bieži novēro NLO pētnieki.

Man šķiet interesanti, ka Skoules spoguļu sistēma tika izveidota principiāli līdzīgi kā Krievijas zinātnieka N.A. Kozireva (1908. – 1983.) eksperimentos, kurš arī pierādīja iespējas tieši kontaktēties ar Garu pasauli – sarunāties un redzēt savus aizgājušos tuviniekus metāliskos spoguļos. Kozireva eksperimentos varēja piedalīties arī sabiedrības locekļi, kas bija ļoti ieinteresēti kādā informācijā. Izrādījās, ka daudzi tieši redzot dzīvus savus mirušos radus, draugus, pilnīgi un tieši ar viņiem sarunājoties, neizturēja psihiski un nonāca bezsamaņā. Tāpēc ārsta klātbūtne Kozireva eksperimentos bija obligāta. Dažreiz Kozireva spoguļu eksperimentu laikā virs ēkas parādījās NLO, kas pazuda tūlīt pēc eksperimenta beigām. Interesanti krievu zinātnieku eksperimenti bija par domu un tēlu pārraidi lielos attālumos, izmantojot Kozireva spoguļus. Šo eksperimentu laikā negaidīti spoguļos parādījās seno šumēru rakstu simboli un citas senas vēstures ainas. Šumeru rakstu zīmes pārraidot uz Angliju, Stounheindžas apkaimi (1998.g. eksperimenti) Kozireva spogulī Anglijā parādījās jauni – nepārraidīti simboli. Tātad kāds Garu kolektīvs piedalījās arī šajos starpvalstu fiziķu eksperimentos. Par Kozireva eksperimentiem katrs interesents Internetā var atrast daudz publicistu rakstu un zinātnieku pētījumus krievu valodā Internetā meklējot pēc „atslēgas vārda” „zerkala Kozireva” vai „N.A.Kozirev.” Pētniekam interesanti ir mūsdienu zinātnieku referāti H.A.Kozireva piemiņai veltītā 2004.gada izdevumā („Pričinnaja mehānika” N.A.Kozireva segodņa”- „pro et contra”), kas pilnībā ir publicēta Internetā.

Raksturīgi, ka Skoules Zemes grupas partneri – Garu kolektīvs jau sākot video tehnikas ierakstu eksperimentus ilgi aizliedza tos kādam rādīt, bet prognozēja, ka pienāks laiks un starppasauļu (pāri pasauļu robežai) kontakta kadri būs jāparāda kādā valsts televīzijā, kas Skoules grupai šķita neiespējami. Taču dzīvē notika tā, ka ar šiem eksperimentiem iepazinās Ungārijas psihisko pētījumu biedrības vadītājs Andreas Liptau-Vāgners. Sadarbības rezultātā tieši Ungārijas sabiedriskā televīzija pirmā Pasaulē parādīja citu Pasauļu būtņu pārraidītos „portretu” – t.s. „zilais” un citus starp pasauļu video kadrus, fotogrāfijas.

Kā Jūs domājat – vai kāda TV Latvijā ir spējīga kaut daļēji izgaismot Skoulē veiktos pētījumus enerģētiski – informatīvos kontaktos? Šeit daudziem TV un Radio raidījumu vadītājiem pat ieiešana kādā ticībā un tās slavināšana šķiet garīgās gaismas virsotne, kas, manuprāt, nesniedzas augstāk par 3.,4. Garu Pasaules attīstības līmeni (no 7 Saprāta līmeņiem)… .

Tiešie Garu ziņojumi caur germānija kristālu

Mums pierastā mikrofona vietā Garu zinātnieku komandas ieteica shēmu kur jutīgais elements ir germānija kristāls apvienojumā ar magnētiskām spolēm. Pēc vairākiem eksperimentiem šis aparāts deva iespēju Garu pasauļu pārstāvjiem „runāt” caur šo aparātu, ko ierakstīja mūsdienīgs magnetofons. Neskatoties uz pareizo principiālo shēmu, izrādījās, ka svarīga ir arī montāža, jo germānija kristāls bija jāievieto divu magnētisko spoļu veidotā „nekustīgā enerģētiskā laukā”, kas veidojas novietojot blakus noteiktā attālumā 5000 omu indukcijas spoles. Šajā „enerģētiskajā tukšumā” germānija kristāls spēja uztvert Garu Pasaules un tālāko Pasauļu (ārpus dzīves, „pēc dzīves” Garu apdzīvoto Pasauli) raidītos signālus un svārstības. Tādejādi… šis „tukšums” ir savdabīgi „vārti uz citām Pasaulēm”, bet germānija kristāls – „atslēga” šiem vārtiem. Šis aparāts ir jāuzskata par mūsdienu revolucionāru atklājumu, jo aparātu konstrukcijas attīstība nākotnē ļaus katram sazināties ar saviem senču gariem līdzīgi kā pašlaik sazināmies caur telefonu ar saviem draugiem, radiem.

Pirmā tiešā „radio runa” no Garu Pasaules caur viņu ieteiktās konstrukcijas uztvērēju notika 21. janvārī, 1997.gadā, kad atskanēja „Hellou, Jūs mani dzirdat? Hellou, Jūs mani dzirdat? „… „Es turpinu šo pārraidi cerībā , ka jūs mani skaidri dzirdat. Mani draugi, jūs saprotat, ka mums vēl ir daudz grūtību, bet mēs esam pārliecināti, ka tās pārvarēsim… Ir cerība, ka ar šīs sistēmas palīdzību mēs varēsim kontaktēties arī ar attālinātām dimensijām (izplatījumiem). Pēc nelielas pauzes vīrieša balss jau skaidrāk ziņoja: „Tuvākā nākotnē tiks veikti daudzi mēģinājumi lai nostiprinātu šādu kontakta veidu ar jums. Šeit daudz būtņu, kas uzskata tāpat kā es, ka šis darbs ir ārkārtīgi svarīgs cilvēcei un tāpēc viņi vēlas savu sirdi ielikt šajos eksperimentos. Paldies jums, dārgie draugi, paldies par sadarbību! Lai miers vienmēr ir ar jums! Lai svēta Jūs Kungs!” Visa šī pārraide bija 20 minūšu garumā un pilnīgi tika ierakstīta magnetofonā. Tā cilvēku eksperimentētāju grupā izsauca ārkārtīgu sajūsmu. Vēlāk noskaidrojās, ka galvenā eksperimentējošā būtne no Garu Pasaules bija Tomas, kas zemes dzīvē bijis plaši pazīstams zinātnieks un izgudrotājs. Man šķiet interesanti, ka Garu Pasaules komandas dalībnieki vispār ne sevišķi centās sniegt informāciju par savu dzīvi uz zemes.

Vēlākie eksperimenti ļāva noskaidrot, ka Zemei tuvāko Garu pasaules līmeņu (tie ir Gari, kam tieša saikne ar Zemi – bijušie cilvēki) „tiešā runa” ir atvieglotāka un var izmantot dažādu pusvadītāju konstrukcijas aparātus, bet tālāko Pasauļu būtņu (virs 7. cilvēku Garu Pasaules līmeņa, ko grieķi nodēvēja par Dievu līmeni) „pārraides” nenotiek tik viegli. Tām būs noderīgi tikai uztvērēji ar germānija kristāla jūtīgo elementu, tāpēc būs vēl nepieciešama daudzu zinātnieku sadarbība un eksperimenti.

Garu Pasaules partneri 1997.gadā paziņoja, ka viņu zinātnieki strādā intensīvi un drīz cilvēce gūs iespēju saņemt Garu Pasaules ziņojumus caur datoriem, faksa aparātiem, telefoniem un magnetofoniem. Taču lai izietu uz šo līmeni, Garu Pasaules zinātniekiem vispirms ir nepieciešami eksperimenti ar šaurāku kontakta personu grupu, kurā CILVĒKU ENERĢIJAS IR SAVSTARPĒJI SASKAŅOTAS UN HARMONIZĒTAS (tā ir „radošās enerģijas” viena komponente!). Šis nosacījums netieši paskaidro to, kāpēc no1993. g. līdz 1997.g. tieši Skoules grupas 4 pamatsastāva locekļiem – Foi un Bennetu ģimenēm izdevās paveikt mūsdienu Pasaulē visrevolucionārākos attīstības eksperimentus.

Mēs no Latvijas pētījumu pieredzes savukārt varam piebilst, ka ļoti svarīgs bija brīdis, kad Robina un Sandras Foi ģimene ceļojot ievēroja kādu savrupmāju („Strītfarmhaus”) un to vēlāk nopirka, jo šajā Norfolkas apvidū Anglijas ziemeļos atrodas planētas Zemes līmeņa Spēka vietas, kuras Pasaulē ir vien 52 un tai līdzīga ir, piemēram, Bermuda trīsstūrī…

Fizikālo parādību demonstrējumi sabiedrībai

Garu pasaules pārstāvjiem ierodoties eksperimentu telpā vispirms visi klātesošie dalībnieki to sajūt kā temperatūras pazemināšanos. Tālāk parasti sekoja kādi skaņas signāli no dažādām telpas vietām, fiziski pieskārieni. Klātesošiem lieciniekiem vai zinātniekiem – novērotājiem visinteresantāk šķita spīdošu gaismas objektu sarežģītie lidojumi pa telpu. Ja kāds klātesošais bija slims, tad spīdošā uguntiņa iegāja ķermenī, to it kā „skanēja” un rezultātā cilvēks atguva veselību. Dažreiz eksperimentos piedalījās arī dzīvnieku Gari un novērotāji varēja sajust to ķepu pieskārienus. Amerikas turnejas laikā eksperimentos sevišķi efektīga izrādījās eksperimentētāju galda levitācija (lidošana gaisā), kas turklāt spēja gaisā rotēt tā, ka nekas no tā virsmas nenokrita. Jāpiezīmē, ka tumsā visi dalībnieki bija iezīmēti ar spīdošām atzīmēm, t.sk. arī visi priekšmeti, tāpēc zinātnieki – novērotāji visu notiekošo varēja labi kontrolēt.

Skoules grupai, braucot pa dažādām valstīm un demonstrējot „radošo enerģiju” iespējas, bieži kā partneri un kontrolētāji bija izcili zinātnieki dažādās jomās. Izrādījās, ka arī Garu Pasaules komandā vienmēr ir tieši šīs jomas zinātnieku gari, kas spēja pilnīgi kompetenti ar Zemes zinātniekiem apspriest visjaunākās zinātnes teorijas tādā līmenī, ko parastie grupas dalībnieki pat nesaprata.

Skoules eksperimentu epilogs

Es ļoti ceru, ka grāmata „Skoles eksperiments” parādīsies latviešu valodā un tā mēs visi pārvarēsim mūsu desmitiem gadu ilgu atpalicību priekšstatos par Pasaules uzbūvi!

Tagad žurnāla rakstam noderēs Garu Pasaules zinātnieku novēlējums: „Lai jums ir atvērts prāts un atvērta sirds! Domāšanas un uzvedības izmaiņas radīs izmaiņas visā cilvēces eksistencē. Mēs bieži dzirdam cilvēkus: ”Es nevaru izmainīt vienu vai citu problēmu, ja tā mani neskar.” Ziniet, ka visas lietas – sajūtamas un nesajūtamas, visi notikumi – vakarējie vai rītdienas skar visus un katru. Tas ir Garīgās zinātnes fakts, ar ko mēs vēlamies dalīties ar jums. Ja pietiekoši daudz cilvēku saņems to, ko mēs viņiem tagad spējam nosūtīt un viņi ieņems ATKLĀTĪBAS, HARMONIJAS UN MĪLESTĪBAS pozīcijas savās savstarpējās attiecībās, tad visi iegūs neiedomājamus brīnumus.”

Zinātnes morāle prasa kādus eksperimentus pārtraukt

Tālejošākos eksperimentos piedalījās abas ģimenes Benneti un Foi, izmantojot visu četru personu dzīvības enerģiju „radošās enerģijas” izveidei, jo lielākā grupā šādu saskaņotu „apļa enerģiju” bija grūti izveidot. Taču vairākos pēdējos eksperimentos sāka parādīties kādi dīvaini traucējumi. Tos palīdzēja noskaidrot citu pasauļu zinātnieki. Izrādījās, ka šeit Skoulē izveidojas it kā laika un telpas vārti, kur bija parādījušās būtnes no tālas nākotnes – ar ne sevišķi skaidriem un labiem nodomiem. Šī viņu iejaukšanās varēja radīt neparedzamas un neprognozējamas sekas (tā ir ielaušanās Cēloņu – Seku kosmiskās telpas likumā). Šo „durvju” noslēgšanas paņēmiens izrādījās vienkāršs – jāsamazina klātesošo eksperimenta veicēju enerģija (dalībnieki nedrīkst būt visi 4). Tāpēc daudzi iesākti un daudzsološi eksperimenti bija jāpārtrauc jau sasniegtā līmenī. Tomēr šo darbu var turpināt pētnieku grupas citās valstīs, visos kontinentos, kas šobrīd notiek visai vērienīgi.

4. Mūžīgā dzīvības attīstība un pretējā – nekrolatrija

No mūsdienu zinātnes eksperimentiem – kontaktiem un informācijas apmaiņas ar mūžīgo Garu Pasauli atgriežoties uz „grēcīgās cilvēku sabiedrības zemi” ir jākonstatē, ka mums un mūsu sabiedrībai Latvijā ir iemācīta un uzspiesta nekrolatrija (grieķu… nekrolatreia) mirušo pielūgšana. Tā, manuprāt, pamatojas uz divu veidu emocijām – nekrofilijas, kas ir slimīga erotiska tieksme uz mirušiem un nekrofobija – psihiskas bailes no miroņiem. Jau šo priekšstatu definējums skaidri parāda, ka šeit nav un nevar būt runa par mīlestību, kas ir dzīvības attīstības pamatā un Garu Pasaules mīlestības pilnā attieksmē pret mums – zemes dzīvi ejošām būtnēm. Uz mīlestības spēku, kā tagad zinām, balstās arī daudzu dažādu tālāko Pasauļu pašreizējā informatīvā sadarbība. Tieši izjust dzīvi – dāvāt un saņemt mīlestību, tādejādi attīstot Dzīvības enerģiju Pasaulē – ar šādu mērķi uz Zemes dzīves laiku ierodas visi jau kādreiz šeit dzīvojošie Gari un arī visai tālo Pasauļu dzīvās būtnes (sk. Monro institūta pētījumus).

„Tu esi mūžīgs!”- to ģeniāli vienkārši pierādīja izcilais mūsu laikmeta domātājs Lobsangs Rampa jau 70-os, 80-os gados, bet viņa grāmata latviski bija nopērkama vien īsu brīdi deviņdesmito gadu vidū. Taču patiesībā L.Rampas paustās idejas apspriež joprojām samērā šaurās intelektuāļu aprindās, kur gan izglītības līmenim nav nekādas nozīmes.

Jautāju sev – kam nekrolatrija ir izdevīga? Vispirms redzu daudzus politiķus, kuru saprāta spējas nav sevišķi izcilas, bet ir vēlme komandēt, „politiski pareizi vadīt” sabiedrību un ar šīm darbībām labi un spoži dzīvot. Jau Tautas frontes laikā varēja ievērot šos cilvēkus ar to, ka viņi skaļi skandēja dažādus lozungus, bet konkrēta rīcības programma kā attīstīt Latviju, patiesi atbrīvot latviešu tautu no ilgstoši mācītiem meliem pēc atdalīšanās no PSRS, viņiem nebija. Atskatoties laikā redzam, ka pat līdz šim Latvijai kā valstij un tautas attīstībai nav vērā ņemamas idejas realizētas. Pat pievienošanās ES nav Valsts attīstības ideja, bet sekošana kopējā tirgus idejai, jo paplašinot tirgu „vecie” tirgoņi gūst papildus peļņu bez lieliem ieguldījumiem tirgus attīstībā. Polija, piemēram, pieprasīja kompensāciju no ES par iestāšanos un to arī saņēma!

Lūk, nekrolatrija dod iespēju bieži un publiski pieminēt kādreizējo cilvēku darbību un viņu idejas, tādejādi it kā demonstrējot piekrišanu šīm idejām, bet pēc lozungu izsaukšanas var attīstības labā neko nedarīt. Raksturīgs piemērs – pašreizējā valdība (2005.g.) esot atteikusies sadarboties ar Krieviju Eiropas Savienībai nepieciešamā gāzes vada būvē, bet tagad „mūsējie” klaigā par kādu ekonomisko interešu graušanu, meklē ieganstus kā Krievijas – Vācijas gāzes vada būvniecību Baltijas jūrā bremzēt. Mūsu valdītāju zemais intelekts šajā – Vācijai un ES izdevīgajā gāzes vada lietā kā īlens no maisa spraucas ārā.

Cilvēku iebiedēšana ir paņēmiens kā atņemt dzīvības enerģiju pat tik tālu, ka viņš zaudē vēlmi vispār pretoties negatīvajam procesam sabiedrībā un izvēlās vai nu fizisku aiziešanu no šādas dzīves telpas (pašnāvība) vai intelektuālo nāvi – nodzeroties vai aizejot narkotiku pasaulē. Jau izcilais domātājs Garlībs Merķelis ievēroja – „latvieši ir ļoti talantīga tauta, bet ja viņi nerod iespēju savu talantu realizēt, tad iet uz krogu un nodzer visu kas ir” (citēju pēc atmiņas). Savā apkārtnē redzu daudzus, kuri nodzeras jau jaunībā, jo skolās mācīja dažādas aplamus uzskatus par dzīvi, sabiedrībā runāja vienu, bet tie mācītāji darīja pilnīgi citu. Ļaunākais ir tas, ka pašreizējās valsts sabiedrībai lielākā daļa jauno talantu it kā nemaz nav vajadzīgi. Izteikti nevajadzīgi lielpilsētai Rīgai ir pašas tautas saknes – latviešu tauta laukos. Tāpēc vēl saprātīgākā lauku jauniešu daļa emigrē un maza ir cerība, ka viņi šeit – baiļu kultivētāju zemē atgriezīsies. Jā, arī tā ir tautas kultūra, kura šeit ir palēnām ievazāta no citām tautām.

Atgādinu, ka senatnē mūsu aizgājējus ceļojumā pāri Dzīves Upei pavadīja ar Godu, jo šis cilvēks atgriezās Mājās… pie Tēva – viņam radniecīgo Garu kopas ar ziņojumu par Dzīves Uzdevuma izpildi. Ko mēs tagad demonstrējam šajā svētajā brīdi? Vaimanas un žēlošanās ir vēl nekaitīgi mums, bet tās nelaiž prom mūsu aizgājēja Garu. Digitālās fotogrāfijās rudeņos bieži redzami ir daudzas enerģētiskās būtnes pie Aizgājēja pavadīšanas, bet šīs fotogrāfijas tiek „iztulkotas” visai dīvaini, jo sabiedrībā vienkārši nav patieso zināšanu.

Slimīgā erotiskā tieksme uz miroņiem (nekrofilija) sakņojas kādās nepiepildītās ilgās pēc mīlestības, ko dzīves laikā radnieciskās dvēseles nepaspēja dot vai saņemt. Bieži tās ir sekas nepareizai audzināšanai ģimenē un skolās, kurās augsto mīlestības mākslu nemaz nemāca. Šeit vietā ir atgādināt kādas senās kultūras, kur speciālos tempļos tieši sievietēm mācīja kā vīrietī attīstīt mīlestības jūtas, iedēstot tās dzīvnieciskā ķermenisko vajadzību apmierināšanas vietā. Pašlaik masu informācijā tiek izspīlētas personas, kurām acīmredzami ir bojātas mīlestības jūtas un to vietā tiek reklamēti visdažādākie seksa veidi. Monro institūta pētnieki nonākot Garu pasaulē atrada tur zemākos līmeņos lielas masas nepilnīgi uz Garu Pasauli pārgājušo dvēseļu, kuras visas veidoja ārkārtīgi lielu kaudzi, kur tārpveidīgi nepārtraukti nodarbojās ar seksu.

Vairākos neatkarīgos informācijas avotos esmu lasījis, ka Augstākā Saprāta struktūrās esot pieņemts lēmums – šādām atpalikušām dvēselēm slēgt iespēju nākt uz Zemi cilvēciskai dzīvei, jo tās nevar atmest veco vēlmju ķermeni. Viens tāds stāstījums ir nācis no Latvijas laukiem, bet neatceros autoru. Līdzīgs fakts rodams rožkrustiešu mācībās Tādejādi Zemes sabiedrības attīrīšana notiks arī Garu Pasaulē.

Šķietamā nekrofilija ir izdevīga sabiedrībā vārdiski izsakot kādus slavinājumus mirušā darbībai un paveiktajam, sevišķi liekulīgi un izdevīgi tās ir personām, kuras šī bijušā cilvēka ideju turpināšanai neko nedara. Paraugieties uz valstsvīriem, kuri nenogurstoši stāsta, ka pašlaik viņi turpinot pirmskara Latvijas ideju, bet patiesībā salīdzinot toreizējās attīstības idejas un Valsts, ģimeņu attīstības tempus 14 gados pēc 1. Pasaules kara un redzot pašreizējo reālo tautas „attīstību”, kas robežojas ar pakāpenisku un paātrinātu iznīkšanu, varam secināt, ka tās ir pilnīgi atšķirīgas Latvijas valstu idejas. Atgādinu, ka pirmie autonomas Latvijas ideju izteicēji bija uz tautas sociālo demokrātiju orientētie Francis Kemps (Latgale tad bija Vitebskas guberņā -1906.g.) un Rainis (1915.g.?). Tagad valda vairāk sīktirgotāju un valsts izpārdotāju grupas šaurie viedokļi par personīgo iedzīvošanos, nevis tautas attīstības idejas (vai tā nav valstiski mafiozā struktūra?). Lūk, lai tautai nomaskētu un pat slēptu patiesību, ir nepieciešamas daudzas un dažādas „piemiņas svinības” ar dīvaina uzspēlētā patosa pilnām runām – kā padomijas laikos, kurās nav sasaistes ar patieso dzīvi un tās runas dzīvības attīstību nemaz neietekmē.

Piemēram, citēšu dažus dialogus no H.Šēferes dokumentālā darba ”Dialogs ar Klaudiju” (tulk. no kr.val. 2002.g.). Lūk, ko uz radinieku, draugu jautājumiem atbild aizgājušo Gari.

Jautājums A: „Ko tu teiksi par savu kapu kapsētā?

Atbilde no Garu Pasaules: „Tas man pilnīgi vienaldzīgs, jo tur guļ tikai mētelis, kas neder nekam, priekš kam man tas.”

Jautājums Garu pasaules būtnei -B: „Vai jūs nevarētu pozitīvi ietekmēt jūsu bijušo sievu – atraitni?”

Atbilde: „Es centos to darīt, bet tā vietā lai mani saprastu un būtu laimīga, viņa pastāvīgi iet uz kapsētu, kur manis vairāk nav. Viņa taču nemeklē savas vecās kleitas?”

Jautājums – B: „Vai ar savām sērām jūsu sieva neietekmē jūs, nenotur jūs?”

Atbilde: „Jā, jā, jā.”

Jautājums – D: Žēl tavu nāvi tajā nežēlīgajā karā, jo tu biji tik jauns!

Atbilde: „Ak, zini, es šeit esmu tik neizsakāmi laimīgs, ka tam visam nav kādas nozīmes. Tie bija manas dzīves etapi un tie kalpoja manai attīstībai un esmu laimīgs, ka nogāju to ceļu!”

Līdzīgas „sarunas” ar aizgājušiem ir publicētas vairākos pētījumos Pasaulē un tie rāda mūsu pierasto ticējumu aplamību.

Lēmuma pieņemšana

Uz Zemes katram cilvēkam ir dota brīva izvēle – vai nu ieklausīties paša sirdī un dvēselē, kas klusi čukst paša pieņemto dzīves Uzdevumu (pirms nākšanas uz Zemes dzīvi), vai ļauties sabiedrībā valdošā pūļa skaļiem rēcieniem. Tikai garīgi stiprais spēs iet savu dzīves Ceļu, jo tas bieži būs atšķirīgs no pūlī pieņemtiem bara uzvedības nerakstītiem un arī rakstītiem likumiem. Augstāk esošais raksts patiesībā ir kā nobeigums daudziem maniem iepriekšējiem rakstiem „Zintniekā” – par Zemes Spēka vietām un par Saprātu. Ceru, ka pierādīju, ka cilvēka Saprāts turpina iet Pasaules izziņas ceļu un šajā ceļā nākas ieviest skaidrību arī vairākās cilvēku izdomātās ticībās, kuras laikmetu gaitā tika pielāgotas tieši sabiedrības pārvaldīšanai, nodevu un nodokļu saņemšanai, ko realizēja Baznīcas varas ieceltie ķēniņi, kņazi un baroni.

Ja sākotnēji dažās ticībās bija daudzi progresīvi elementi (piemēram, senās ebreju tautas uzvedības morāle kristiešu ticībā), tad tālākā gaitā pati kristīgā ticība kļuva par zemju un tautu iekarošanas, pakļaušanas idejas slēpēju, iznīcinot daudzas senas kultūras Āzijā, Eiropā un Amerikā. Es nevienam nepārmetu viņa piesliešanos vienai vai citai ticībai, jo tās pamatā ir neziņa par Pasauli un sevis neapzināšanos, sava augstākā Es neziņu. Visiem silti iesaku vispirms padomāt ar savu galvu un meklēt sevī to Dzīves ideju, ko katrs atceras vismaz līdz 7 vai 9 gadu vecumam. To sauc arī par patiesā, augstākā Es meklējumu un atklāsmi. Vardarbīgā bērnu „kristīšana” ir īsteni velnišķīgs un ienesīgs Baznīcas izdomājums, bet pat mūsdienu bērnu tiesību laikā tiek kristīti bērni, neprasot viņu – kā personības piekrišanu.

Izrādās, ka daudzi tautieši patiesību par Pasaules uzbūvi, par meliem ko mums uzspiež valdītāji uzzina tieši – viedās idejās, sapņos, vīzijās – sevišķi seno Svētvietu tuvumā dzīvojošie. Latvijas zemītē esošais visai biežais Zemes Spēka vietu tīklojums nosaka to, ka Latvijā jābūt daudziem viediem cilvēkiem – ar augstu Mātes – Zeme dāvāto talantu. Tikai bēda ir situācijā, ka Pasaulē jau pasen zināmās lietas mūsu bāleliņi vēl nav lasījuši un tad nu rodas „vēstījumi” no Sargenģeļa, no Dieva, kas patiesībā ir cilvēka Garīgā Pasaulē esošās daļas palīdzība, atbalsts un tas ir pilnīgi dabisks process.

Gada ciklā rudenī un mēnesi pirms ziemas Saulstāves ziemeļos un mūsu zemē ir visplānākais ozona slānis, tāpēc novembris, decembris ir vispateicīgākais laiks kontaktiem ar mūžīgi dzīvajiem mūsu senču Gariem, kas patiesībā ir daļiņa no mūsu Saprāta (tāpēc veļu mēneši ir dabiski un pamatoti fizikāli). Šajos kontaktos valdīs Mīlestība, ja vien paši ar savām iemācītām muļķībām sevi neiebaidīsim. Zaudēt dzīvības enerģiju ar baiļu sajūtām ir noziegums pret Dabu, tāpēc mūsu radniecīgie Gari ar šādu – iebaidītu cilvēku nemaz nemēģinās „sarunāties” pat Svētvietās. Pasaulē un arī virs Latvijas novērotā ozona samazināšanās (pašlaik reizēm samazinājums esot -10% …-20%!) ne tikai veicinās baktēriju un vīrusu izmaiņu (to mutācijas), vēža slimību biežumu, bet atvieglos arī informācijas saņemšanu no Garu Pasaules, kas ir uzskatāms par Dabas padomu un palīdzību šajā – Lielo pārmaiņu laikā.

Būsim atvērti savam patiesajam Es un arī Dabai ap mums.

2005. gada 28. novembris, decembrī -22.,, Andris Ansis Špats, zemnieks, inženierzinātņu doktors, Bīriņos , ashpats@apollo.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.