Vai daudz zināt ir mūsdienīgi?

(raksts “Auseklim” – Limbažu raj. laikrakstam) , nav publicēts

Dīvainā sakritība, jeb sinhronizācija saveda kopā “Ausekļa” ( Limbažu raj. avīze) 9.janvārī publicētos rakstus: “Smadzenes vajadzīgas arvien mazāk?”, “Korupcija Latvijā ir apkarojama”, ”Par laukiem un Latviju jādomā citādāk” (saīsināts redakcijā, cenzūra?).Šie raksti viens otru papildināja tik izteikti, ka zuda iespējamās šaubas par parādību “sinhronizācija’, kuru formulēja Pasaulē pazīstami zinātnieki – Pauli un Jungs. Tā ir , kad dažādi notikumi noved atšķirīgus procesus vienā vietā un vienlaicīgi, radot priekšstatu par t.s. “liktenīgiem procesiem”. Jā, viennozīmīgi varu apstiprināt, ka mūsu sabiedrībai (precīzāk – tās valdošai daļai) zināšanas ir vajadzīgas arvien mazāk, jo diplomus var tagad nopirkt, bet augstu amatu iedos partija. Šādā sabiedrībā pirmie to korumpēto vidi Valdībā, dažādās valsts iestādēs pameta tieši zinātnieki un augsta līmeņa speciālisti. Vairāki mani paziņas – zinātnieki ir teikuši, ka šo mantrausības situāciju Rīgas Domē (iepriekšējos sastāvos), Rīgas pašvaldībās, dažādās Valsts iestādēs nav iespējams izturēt, kur nu vēl cīnīties ar vispārīgo “ieraušanas”, pērkamības atmosfēru. Vienīgā struktūra, no kurienes ziņo – te “gaiss vēl tīrs”, ir … Valsts kontrole, bet tā zaudē acīmredzami savu asumu un cīņas sparu ( varbūt noveco). Senatnes civilizācijas rakstīja, ka zinošie pirmie pamet nederīgu valsts iekārtu… . Senatnē progresīvās, attīstībā esošās valstīs tieši zinošie vīri noteica visu valstī. Vai bieži mēs Latvijas avīzēs lasām zinātnieku rakstus? Pirms “Banka Baltija” krīzes neviena zinātnieka-ekonomista rakstu avīzēs neredzēju, vēlāk gan tās avīzes “cīnījās” par to lai visa tauta sedz zaudējumus 1/3 tautas- naudas kāro azarta spēlē, bet nekas netraucēja tos bankas klientus savu naudu ieguldīt attīstībā (to darīja citi) . Rezultāts ir bēdīgs un sen jau pierādīts– neattīstoties valsts zaudē spējas izdzīvot krīzes situācijā. Sakiet, vai daudzi ietu karot, ja mums pašlaik uzbruktu kāda valsts no Rietumiem? Labākā gadījumā rakstītu sūdzības ES, NATO, jo lielākā daļa ierēdņu cerētu, ka tajā jaunajā valstī viņiem būs labāk. Pašlaik neviens neuztraucas ka Latvija zaudē savu zemi, jo zemnieki nabadzības dēļ (Valsts radīta un nosacīta) un nākotnes bezperspektivitātē pārdod savu senču izkaroto, vairākkārt izpirkto zemi ārzemniekiem par smieklīgi zemu cenu. Tā jau ir tā pati Latvijas Valsts atdošana, pārdošana, jo bez lauku zemes tikai Vatikāna valsts pastāv – uz citu tautu pienesumiem.

Saprāta paplašināšanās – pētījumu objekts

Vismaz 20. gadsimtu Pasaules zinātniekus aktīvi saistīja cilvēka saprāta izpēte, cilvēka smadzeņu augstākās spējas, piemēram, saprāta paplašināšanās. Sasaiste ir ar 10 000 gadus atpakaļ no Hermesa ( sk. Edgara Keisi ziņojumus par Hermesu – atlantieti, kurš Eģiptē cēla piramīdas, tur atnesa Atlantīdas zināšanas) nākušiem Kosmosa , jeb Pasaules kārtības likumiem. Daži Hermesa likumi ir šādi : viss ir dzīvs (arī Zeme ir dzīva, salīdziniet senlatviešu un citu senu tautu priekšstatus par Māti – Zemi), viss dzīvais ir saistīts, visam dzīvajam ir Saprāts. Izrādās, ka uz Zemes jau ir daudz cilvēku, kuri atjaunojuši (ieguvuši) seno Zemes cilvēku spēju saprast apkārtni, dabu – Zemi ( tos sauc arī par ekstrasensiem, t.i. sevišķi jūtīgi). Tādejādi arī Zeme nav skopojusies un ir devusi šiem cilvēkiem zināšanas, kuras zinātnieki dēvē – tās ir caur apziņas paplašināšanos iegūtās zināšanas. Citi saka – tas ir Dabas dots talants, bet Daba faktiski jau ir tas pats ticīgo personificētais Dievs.

Piemēram, paanalizēsim pašlaik ļoti sarežģītos klimata procesus. Tie ir kļuvuši sarežģīti tieši ar savu neprognozējamību klasiskā veidā, jo uz Zemes ir izjaukti tie stacionārie procesi, kuri agrāk noteica vasaras, ziemas laika īpašības. Vēl pilnībā neviens nezinām, kādas drausmīgas sekas būs ozona slāņa nojaukšanai, bet muļķīgi priecājamies, kad ārvalstis sūta Kosmosā raķetes, jo katra tad izsviež simtiem tonnu vielu, kas iznīcina ozonu. Caur Zemes Kopējā Informatīvā Lauka veidoto sistēmu (man pieņemams termins), kurā ir vienotas visas cilvēku zemapziņas un augstākas Saprāta Sistēmas ( sk. rakstu “Dievišķās a priori zināšanas”, “Zintnieks”, 2000.g), mēs varam iegūt datus par IESPĒJAMIEM laika apstākļiem.

Jebkuram no mums interesanti ir zināt, cik precīzi var prognozēt gaidāmos notikumus dabā? Mana skopā 3-4 gadu pieredze, periodiski salīdzinot informāciju par iespējamiem notikumiem un reāli dabā notiekošo, rāda – vismaz 75% precizitāti novēro. Reizēm, ja prognozi izstrādā uz 1 mēnesi, pat 90% precizitāti var iegūt. Jāsaka, ka abi šie raksturojumi ir augsti, bet tas nenozīmē, ka nevar iegūt vēl precīzāku informāciju un tas ir darba uzdevums.

Varbūtīgās nākotnes skice

Daudzām redakcijām nosūtīju svarīgu informāciju no tālākas nākotnes pētījumi ( iegūti 2000.g.beigās) par Latvijas iespējamo nākotni 10 turpmākos gados. Šajā Prognozē (iegūti no Zemes Kopējā Informatīvā Lauka) ir parādīts, ka tik tiešām Latvijā ir augsts korupcijas līmenis, jo Valdības līmenī ( t.sk. Rīga) bija tikai 35% godīgo ierēdņu (godīgs ierēdnis – kuru nevar uzpirkt, kas nerīkojās personīgu interešu labā), bet pašvaldībās bija 70% godīgo ierēdņu. Raksturīgi, ka pašvaldībās godīgo skaits palielinājās pēc vēlēšanām 2001.g.- līdz 80%. Augstākā- Valsts līmenī godīgo skaits palielināsies pakāpeniski līdz 2002.g. beigām un tad strauji pieaugs negodīgums, kas rekorda līmeni sasniegs 2004.gadā. Šis negodīgo valdītāju pavairošanās cēlonis ir ārējs – Pasaules ekonomiskā krīze, kura attiecīgu krīzi izsauks arī Latvijā ( 2003-2005.g.).Toreizējā prognozē galvenais bija 2003.g.iespējamā Pasaules krīze (politiskā?), kas realizējās dabā kā ASV uzbrukums Irākai. Pašlaik redzam, ka $ vērtība Pasaulē krīt lēnām, bet neatvairāmi, tātad, smago un straujo finansu krīzi Pasaule prata novērst, bet uz cik ilgu laiku.

Mūsu visu nelaime ir tā, ka Valsti esam uzticējuši tādiem, kuri savu amatu izmanto personīgo labumu vairošanai, tātad, viņi ir pilnīgi nederīgi Valsts darbam. Zinām taču, ka jau senajā Grieķijā tika formulētas prasības demokrātiskas valsts pārvaldei – izvēlēties viszinošākos katrā nozarē, kuriem godīgums pret tautu ir augstākais mērs. Ēģiptes uzplaukumu 12 000 gadus atpakaļ nodrošināja atlantiešu atnestās zināšanas par darbu dalīšanu un prasmīgāko, zinošāko cilvēku atrašana priekš valsts pārvaldes aparāta ( pēc E Keisi liecībām par Atlantīdu). Pasaules zinātnieki, pētnieki uzsver, ka kapitāla morāle ir 20.g.s. galvenā problēma – uzdevums, kas jāatrisina. Sen ir deklarēts, ja kapitāls šo problēmu neatrisinās, šādai finansu sistēmai būs jāiznīkst Pasaules mērogā.

Latvijā godīgums, iespējams, uzvarēs pēc 2005.g. un tas nodrošinās arī Valsts augšupeju. Tātad, ārvalstu neatkarīgo valstu speciālistu atziņa par “Latvijas nozagšanu” ir pareiza un informācija ir rodama arī vislielākajā, visplašākajā saprātā – Zemes Kopējā Informatīvā Laukā , ko daudzi dēvē ne sevišķi pareizi – Augstākais Saprāts. Ticīgie varētu teikt – Dievs ir atzinis, ka šeit Latvijā daudzi ir negodīgi… .

Man bija interesanti vērot, ka šo Prognozi atteicās publicēt praktiski visas t.s. “Centrālās” avīzes Rīgā, bet atsaucīgākas bija izziņas jomā orientētās, arī reģionu avīzes. Tātad “ļaunuma“ sakne ir tiešām meklējama Rīgā… . Tomēr kā labs rezultāts ir to “rožaino” prognožu publicēšanas pārtraukšana, kurās it kā zinošie vīri rakstīja par lineārās un nepārtrauktās attīstības modeli, kam nebija uzdota ticamība. Tikpat dziļdomīgi klusē tie kungi, kuri esot izstrādājuši Latvijas attīstības koncepciju, kas, protams, arī izslēdz krīžu situācijas iespēju, jo šiem kungiem nav informācijas par to.

Vai jūtams Pasaules krīzes tuvums?

Savos rakstos “Vai iespējams izdzīvot KRĪZES situācijā”, “Par laukiem un Latviju jādomā citādāk” jau 2001.g. janvārī skaidri devu mājienu, ka mums visiem jāgatavojas daudzkārt smagākiem laikiem. Žēl, ka tieši “Lauku avīze” un rajonu avīzes (SIA) atteicās tos publicēt, laupot daudziem lauciniekiem iespēju laicīgi padomāt par izdzīvošanu. Tagad esmu saņēmis apstiprinājumu 2000.g. 22.decembrī mūsu izstrādātai prognozei – iespējamai ekonomiskai, finansiālai krīzei Pasaulē no dažādiem ārzemju avotiem. Aizpērn (1999..g.) Pasaules sociāldemokrātu kongresā (143 valstu pārstāvji) pieņēma rezolūciju par iespējamo pandēmiju, neminot laiku. Man pazvanīja kāds kolēģis, kurš ir kontaktā ar Pasaules valstīs vadošām personām un ziņoja, ka Dž. Soross esot publicējis savas pētnieku grupas brīdinājumu – šogad Pasaulē (2001.g.) var sākties liela finansu krīze.

Interesanti, ka Lielajā Ēģiptes piramīdā iešifrētās Laika Upes plūdums bija 25 826,6 gadi un tai vajadzētu beigties apmēram 2001.gada septembrī. Tagad, 2004.gadā mēs varam domāt, ka tiešām tad notika jauno izmaiņu sākums visā Pasaulē, vai jauna Zemes laikmeta sākums, kas parasti iet caur krīzi, līdzīgi kā cilvēka slimība. Tagad jāgaida seno maiju tautas priesteru iezīmētais “laika skaitīšanas gals” – 2008.gads un jāvēro kādas izmaiņas Pasaulē tad notiks. Diemžēl, no citām prognozēm or ziņa, ka ap šo gadu varētu novērot lielas ģeoloģiskas izmaiņas. Tās būs sekas cilvēka nesaprātīgai darbībai, ko jau 1992.g. Riodežaneiro politiķiem ziņoja Pasaules zinātnieki. Ja klimata smagus brīžus protam pārciest, tad pret ģeoloģiskām izmaiņām ( zemestrīces, zemes iegrimšana, pacelšanās, pola magnētiskās orientācijas maiņa) pat zinātne nespēj palīdzēt, ja par palīdzību neuzskata saprāta sniegtos padomus saudzēt Zemes Dabu.

Pašlaik ir jādomā un jāstrādā, lai noteiktu un precizētu gaidāmās krīzes parametrus un tad varētu sniegt padomus, kā pēc iespējas mazāk zaudēt, bet atceroties 1991.-1994.gadus, katrs sapratīs, kas jādara. Jāielāgo – Zeme (Gaja) arvien nežēlīgāk “atdos parādus” nedomājošai cilvēcei , tāpēc klimata un ģeoloģiskās kataklizmas Pasaulē būs pamatotas, faktiski, cilvēku darbības izsauktas. Piemēram, ja saules starojums aktivizēs mikropasauli, tad baktērijas, vīrusi, jauni to veidi sevišķi uzbruks vārgiem cilvēkiem un lielražošanā nomocītiem dzīvniekiem, jo Zemi aizsargājošais ozons iet mazumā (sk. Dr. A.Čiževska pētījumi no 30.-iem gadiem). Anglija 2001.g. pavasarī it kā modernās fermās zaudēja miljardus dolāru lopu sērgu dēļ, bet jāšaubās, vai tur saprata patiesos traģēdijas cēloņus un tās tālās sekas, jo 2003.- 2004.g. g. sērgas skar jau vairākas moderno tehnoloģiju valstis.

Skaidrs, ka Latvijā visvairāk cietīs tie, kuri ir aizmirsuši savu Tēvu zemi, savu Dzimteni, iegūtos resursus notērējuši vai ieguldījuši ārzemēs (tur krīze iespējama daudzkārt smagāka), greznuma priekšmetos (tiem nav jēgas izdzīvošanas situācijā), dabu iznīcinošās ražotnēs.

Tautas izdzīvošanai taupība, tālredzība, zemnieka prāts un darbs atkal būs sevišķi svarīgi.

Tāpēc katram ir jāpadomā ko un kur sēt, ko un cik atstāt rezervē, jo Latvijas valstij, šķiet, nekādu rezervju klimata krīzēm nav, bet cerēt uz bagāto onkuli ministrijās, ES būs veltīga nodarbe.

11.janvārī ,2001.gadā – jūnijs, 2002.g. , 2004.g.marts Andris-Ansis Špats, Dr. inženierzinātnēs

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.