”Mucā augušiem” jāizraujas!

Limbažu rajonā izdotā avīzē “Auseklis” 4. oktobrī ievēroju (precīzāk – kaut kas piespieda to ievērot) “numura jautājumu”: “Vai Jūs ticat dažādām neparastām, neizskaidrojamām parādībām?”. Reportieres satikto cilvēku atbildes bija dažādas.

Padomijas skolu mācību programmu dzīves zinības zinātnieki dēvēja par “brutālo”, jeb “primitīvo” materiālismu. Tāpēc cerēt, ka Latvijas sabiedrība ātri izrausies no veco uzskatu valgiem par Pasaules uzbūvi, cilvēka būtību un sūtību, cilvēka vietu un lomu sabiedrībā, cilvēces maldiem un attīstību, utt. būtu neloģiski. Mūsu ikdiena ir pilna ar vecās “skolas” diktētiem piemēriem, jo tāda nu ir daudzu cilvēku daba – ne sevišķi interesēties par jauno Pasaulē, bet avīžu, TV, radio informatori savukārt, cenšas vien savu uzskatu pasaulīti popularizēt, jo vēl daudzi cer dzīvot sev līdzīgu personu “bariņā”. Visvieglāk uztveramie kopības lozungi pamatojas uz līdzīgas ticības, uzskatu, vienas valodas, ādas krāsas u.c. līdzību pārsvara sludināšanu ar zemtekstu – MĒS… pret tiem pārējiem. “Skaldi un valdi” metode bija zināma sen un arī pašlaik ir spēcīga mūsu sabiedrībā, bet tā balstās uz brīvās gribas apspiešanu, izvēles iespējas liegšanu kas līdzvērtīgi dzīvības enerģijas samazināšanai.

Patiesība ir visai nežēlīga un nāks šajā Pasaulītē. Šķiet, pirms gadiem 12, pilnīgi veltīgi rakstīju samērā daudzus rakstus “Auseklim” par NLO (Nezināmie lidojošie objekti), jo Limbažu rajonam pāri iet to trase, tie ir šeit novēroti un aprakstīti jau Cara laikos, bet zinātniekiem jau ap 1985. gadu Pasaulē bija sakrāts pietiekoši plašs pētījumu materiāls. Skaidrs, ka Latvijā ārkārtīgi maz cilvēku zina, ka nesen – tikai dažus gadus atpakaļ tika oficiāli reģistrēts Pasaules līmeņa atklājums, kas pierādīja, ka uz Zemes eksistē ārpuszemes Saprāts un NLO ir viena no tā izpausmēm. Par šo tēmu ANO organizēja pat speciālu apspriedi un diskusiju. Daudzviet uz Zemes novēro sveša Saprāta veidotus raksturīgus zīmējumus – piktogrammas labības laukos vai pļavās – Anglijā, Krievijā, Austrālija un arī Latvijā. Tātad, diskusijas par to vai NLO eksistē, domas, ka tās ir kādas “pārdabiskas parādības” ir stipri novēlotas zinošā pasaulē. Jā, novērot NLO katram savā dzīvē ir ļoti maza iespēja. Labi, ja no 1000 cilvēkiem vienam laimēsies ieraudzīt, vērot NLO. Vēl retāk nonāks šajā transporta līdzeklī un saņems vēl neatšifrēta materiāla zemādas inplantu. Tas nenozīmē to, ka NLO ir kas nedabisks, pārdabisks, neticams, jo zinātnieki un pētnieki ir daudzas grāmatas sarakstījuši un pašlaik svarīgākā ir problēma – noskaidrot ko un kā šis ārpuszemes Saprāts ietekmē.

Pasaules vadošie zinātnieki faktiski ir atzinuši no Senās Ēģiptes laikiem nākušās Tota (Lielās Piramīdas celtnieks, atlantietis, kurš atnesa Atlantīdas civilizācijas zināšanas uz Ēģipti) Kosmosa likumus, kurus vairāk gan pazīstam no sengrieķu Hermesa Trimegista (trismegists – tulk. trīskārši svēts) grāmatām. Viens no šiem kosmosa (kosmoss tajos laikos nozīmēja Pasaules kārtību, nevis telpu, formu) likumiem ir: “Viss ir dzīvs”. Arī Zeme ir grandiozi liels dzīvs organisms, kas spēj reaģēt uz civilizācijas ietekmi (zemestrīces, vulkāni nav haotiski un neprognozējami gadījumi, bet Sekas cilvēku darbībai, tātad, prognozējamas). Vairākās Pasaules līmeņa konferencēs šis likums ir apspriests un pieņemts. Tātad, cilvēka neapdomīgai rīcībai pret Dabu nenovēršami sekos Mātes – Zemes reakcija (šīs zināšanas bija mūsu senčiem, Amerikas pamatiedzīvotājiem, Austrumu tautām un citām senām kultūras tautām). Zināma ir parādība, ka pēdējos gados paātrināti mirst vai nonāk intelektuālā nāvē cilvēki, kuri ir atbildīgi par dabas postīšanu. Ir lasītas domas, ka līdzīgs liktenis sagaida lielas tautas un valstis – atbildīgas par Dabas postīšanu un tāpēc mūsdienu plūdi, zemestrīces, virpuļviesuļi ir bieži konkrētās valstīs. Dažādas slimības tāpēc “uzkrīt” it kā veselīgiem cilvēkiem, kuri bremzē attīstību. Uz šādu nepierastu notikumu cēloni norāda enioloģiskie (enioloģija – jauna zinātnes nozare par enerģiju un informāciju) izmeklējumi.

Vismaz 7 gadus Pasaules zinātnieki konferencēs apspriež, ka cilvēka saprāts nav tikai viņa smadzeņu darbības produkts, bet, ka domas rodas sadarbībā ar visai plašu apkārtni, ap cilvēku esošiem Informatīviem laukiem, ka cilvēkiem ir sakari ar visu cilvēci vienojošo Saprāta sistēmu – Režģa struktūru jeb Tīklojumu. Izrādās, ka mūsu labsajūtu, spēju būt priecīgiem ietekmē apkārtnes dzīvotspēja, dzīvīgums Tāpēc nav brīnums, ka neharmoniskā, nedzīvā vai atkritumu vidē cilvēkam radīsies galvenokārt, iznīcības idejas, turpretī, skaistā un harmoniju izstarojošā vidē veidosies cilvēks ar attīstību radošām domām, viņš spēs gūt Zemes spēku lielāko dāvanu – Laimi. Salīdzināsim lauku vidē augošu bērnu ar pilsētnieku! Pērnā gadsimtā latviešu inteliģences redzamākā daļa bija dzimusi un augusi ne jau bagātās pilīs un pilsētās, bet tieši laukos. Mūsu sadarbību ar Zemes Kopējo Informatīvo lauku, kurā kā datori ir sasaistīti visu cilvēku saprāti, daži spēj kontrolēti vadīt un šādus cilvēkus zinātnieki sauc – cilvēki ar paplašinātu saprātu. Neparastus cilvēkus ar iedēvētām “ekstrasensa” spējām pagājušā gadsimtā ievēroja arvien vairāk. Angļu valodā sensitivity – jutīgums, tātad – ārkārtēji jūtīgi cilvēki pagājušā gadsimta beigās arvien vairāk parādījās parastā sabiedrībā. Zinātnieki Amerikā pirmie ievēroja, ka astoņdesmitajos gados sāka uz Zemes dzimt bērni ar ārkārtīgi lielām spējām, pilnīgi savādāku attieksmi pret Dabu, Pasauli, apkārtni. Šos bērnus iedēvēja par indigo bērniem, jo viņu auras dominējošā krasa ir indigo, kas ir arī raksturīgākā krāsa saprāta enerģijai (galvas čakrā). Viņi intuitīvi var iegūt absolūto patiesību, apkārtējie viņiem nevar samelot, jo viņi cilvēka aurā (parasti acij neredzams mikroviļņu garums 7-8 mkm ) redz patiesību. Tie ir topošie jaunie cilvēki (konstruktori, zinātnieki, mākslinieki, ārsti, Dabas pētnieki, utt.), kuri realizēs jaunās – 6. rases atnākšanu uz Zemes. Tātad, ir daudzas pazīmes, ka jaunais laikmets uz Zemes nāks caur zināšanām par Pasaules uzbūvi, noliedzot aklo ticību vecām dogmām (vecās zinātnes un reliģiju maldi).

Zināms, ka mums pierastie enerģijas veidi – benzīns, gāze, akmeņogles drīz izbeigsies. Liela daudzuma degvielas sadedzināšana pilnībā var izmainīt planētas virsmu, jo “siltumnīcas efekta” ietekmē varētu Zemes polārās cepures izkust un tad par dažiem desmitiem metru okeāna līmenim jāpaaugstinās. Tad Zemes smaguma centrs izmainīsies un tās asij būs jāieņem jauns stāvoklis, kas saprotams, kā Zemes polu un klimata zonu maiņa. Zinām no ģeoloģijas, ka kādreiz sen lielu Latvijas teritoriju klāja jūra un tāpēc arī šādas iespējamas ģeoloģiskās izmaiņas nākošām paaudzēm būs jārisina. Piemēram, jau tagad Amerikas kontinentā atsevišķi rajoni grimst jūrā, bet citi strauji paaugstinās virs okeāna līmeņa. Tāpēc zināšanas par fiziskā vakuumā esošo enerģiju, tās izdalīšanu un apguvi iezvanīs pilnīgi jaunu tehnoloģiju laikmetu un tad veidosies jaunas savstarpējās attiecības starp tautām, valstīm. Diemžēl, jaunās enerģijas nodrošinājums var kavēties, jo Pasaules naftas monopoli pārāk ilgi bremzēja jaunu tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu. Jau tagad par naftas laukiem notiek reāli kari, kas faktiski ir 3. Pasaules kara atsevišķas epizodes (Čečenija, Irāka) Tāpēc dažādi smagi krīzes gadi, Pasaules līmeņa konflikti ir pilnīgi pamatoti ar jau zināmiem cēloņiem un senās prognozes par 3. Pasaules karu nemaz tik neticamas vairs mums nešķiet.

Zināms, ka daži cilvēki ar saprāta palīdzību spēj materializēt priekšmetus no fiziskā vakuuma un pārsteigtie skatītāji redz no gaisa krītošus priekšmetus. Aprakstīti daudzi gadījumi dabā, kad nolīst varžu, čūsku, “eņģeļu matu” lietus, ko nevar vienkārši izskaidrot kā vēja virpuļa savāktus citā vietā. Zinātnieki ir izstrādājuši paņēmienus, kā novērst dažādas materializācijas parādības, ko sauc par “poltergeistu”, jeb “trakojošie gari” rada dažādus materiālus dzīvokļos – ūdeni, uguni, smēres un šajā jomā vairs nav “pārdabiskumam” vietas, jo ir nākušas zināšanas. Tātad, laiks, kad spēsim uz Zemes radīt priekšmetus no nekā, ir principiāli iespējams, kas pasakās tiek dēvēts par – priekšmetu uzburšanu. Ir zināmi piemēri, kad cilvēki ar kāda spēka pastiprināto savu psihisko enerģiju spēj radīt šķīdumus, kas satur visas indīgās kaujas vielas, ir aprakstīti eksperimenti, kuros ar psihisko spēku tika notekūdeņi attīrīti, jo kaitīgie piemaisījumi tika “aizvākti” (teleportācija). Vismaz 15 gadus vairākās slepenās pētnieciskās iestādēs pēta kā enerģētiski pastiprināt psihisko cilvēka enerģiju. Tika radīts aparāts, kas pastiprina cilvēka ideju, domu tik stipri, ka vilciena cisterna ar salā sastingušu mazutu tika 10 minūtēs padarīta par šķidru – it kā tas būtu sakarsēts. Ar līdzīgu aparātu palīdzību var ārkārtīgi paātrināt kādu baktēriju vairošanos un nebūs brīnums, ja pēkšņi vesela armija ar “lāču slimību” sēdēs krūmos, dezertēs, nevis paliks ierakumos. Kurš iedrošināsies teikt, ka šādam psihiskās enerģijas spēkam viņš spēs pretoties un domāt savas domas? Jau pašlaik masu informācijas līdzekļi atklāti izmanto psihiskās ietekmēšanas paņēmienus, jo cilvēka brīvība ir gan deklarēta, bet mēs neesam pasargāti enerģētiski un informatīvi kā personības.

Mūsdienu zinātne ir pierādījusi, ka informācijas izplatīšanās ātrums ir daudzkārt lielāks (miljons reižu) par gaismas ātrumu un tāpēc mēs varam konstatēt zvaigznes Izplatījuma punktos ātrāk, pirms atnākusī gaisma teleskopos to parāda. Tātad, informācija par iespējamiem notikumiem nākotnē ir saņemama daudz ātrāk, ko ir pierādījuši par gaišreģiem sauktie cilvēki. Patiesībā gaišredzība ir katra normāla cilvēka dabīgā spēja, ja vien viņš ieklausītos pienākošā informācijas plūsmā, prastu “ieklausīties sevī”, savā – ārpus ķermeņa esošā dvēseles daļā un caur savu zemapziņu pienākošo informāciju “ņemtu galvā” (šis tautas valodā veidots termins ir ļoti precīzs!). Ja katrs uzmanīgāk pavērotu savu informatīvo sapņu nestos mājienus un salīdzinātu tos ar reālo dzīvi, tad varētu sevi pieradināt šādu informāciju saņemt arī nomodā – vienkārši dziļi padomājot (to sauc arī – meditācija) par gaidāmo. Tikpat informatīva var būt it kā “nejauša” doma, ideja, jo visa reālā pamatā ir primārā Informācija par notiekošo. Pavirši pārlaižot skatu pār tekstu, dažreiz ievērosit dažus vārdus, kuri pēc pārdomām “pierādīs” kādas vajadzīgas domas esamību. Jāsaprot, ka ja mēs nepatīkamo gaidāmo notikumu uzzinām laikā, kad vēl darbojas cēloņi, mēs iegūstam iespēju koriģēt savu iespējamo nākotni uz vēlamo pusi. Tāpēc būtisks kļūst jautājums – vai mēs gribam savu nākotni veidot mērķtiecīgi? Līdzīgi laikā (laika koordinātēs) darbojas dziednieki, kuri spēj izdziedināt cilvēku, ja slimības cēlonis ir kādā senā notikumā (cēloņsakarība) vai pat iepriekšējā dzīvē (to sauc arī par karmas korekciju). Par cilvēka sasaistes “mehānismu” ar Zemes Kopējo Informatīvo Lauku jau 2000.gadā avīzē “Zintnieks” publicēja principiāli jaunu uzskatu sistēmu rakstu “Dievišķās A PRIORI zināšanas”, kas bija vairāku iepriekšējo gadu pētījumu rezultāts. Zinātnieki sāk runāt par cilvēku kā – “atklātu rezonanses sistēmu”. Tas nozīmē, ka cilvēks informatīvā pasaulē ir līdzīgs uztvērējantenai – kā radio, kā televizoram un tālāk pats cilvēks ir “atbildīgs” vai viņš uztvertās ziņas, informāciju “pielaidīs”, spēs saprast.

Ne tikai Latvijas zinošie cilvēki ir ieguvuši datus, ka katrai Zemes vietai ir atšķirīgas spējas stimulēt vai iznīcināt dzīvības enerģiju, attiecīgi – dot talantus tautai, pasargāt no slimībām vai veicināt slimošanu un pāragru nāvi, ka katrai vietai ir savs “kods”, “adrese”, spēki un savas specifiskās enerģijas. Zinošie cilvēki jau iepriekšējās civilizācijās (Atlantīdā pirms 12 000 gadu) prata šos Mātes Zemes spēkus izmantot, jo bija zināma specifisko enerģētisko Zemes Spēka vietu Sistēma. Dažās ģimenēs vēl atceras tās zināšanas, kas bija pirms reliģijas apvienotās Eiropas tautu dēlu ienākšanas ar zobenu Latvijas teritorijā pirms 800 gadiem (toreiz mūsu teritoriju ar militāru spēku pievienoja toreizējam Eiropas kopīgam tirgum, ievedot arī tur populārās sērgas). Tad šīs Zemes Spēka vietas (mūsdienu zinātnieku termins) tauta sauca – Svētvietas, jo par svētām sauca daudzas lietas, senās zināšanas, tradīcijas. Šīs senās zināšanas jau mūsdienu līmenī pašlaik atgriež un apgūst zinātnieki un zintnieki vairākos institūtos dažādās valstīs, bet smagākais darbs ir seno zināšanu attīrīšana no reliģijas dogmu uzspiesto maldu un melu štampiem. No Austrumiem nāk mācība Ajurvēda, kas deklarē, ka cilvēka veselību nosaka saskaņa starp ķermeni, Dvēseli un vidi. Vides enerģētiskā tīrība ir saprotama kā sakoptība, kā apzināta Zemē, apvidū esošo Ugunīgo enerģiju sakārtošana (“uguns āderu” atdzīvināšana, apzināšana ir pirmais solis šajā darbā).

Pasaules Zinātņu akadēmijas finansētā starptautiska ekspedīcija zinātņu doktora, profesora Ernsta Muldaševa vadībā Himalajos atrada senas alas, kuru dzīlēs atrodas simtiem tūkstošu gadu seni cilvēki sevišķā – somati stāvoklī. Tas ir paredzēts gadījumiem, ja visa Zemes cilvēce aizietu bojā atomkarā (cilvēces aprobežotības sekas) vai kosmiskā sadursmē. Tad šie senie cilvēces pārstāvji iznāktu uz Zemes virsmas un uzsāktu jaunu civilizāciju. Daudzu miljonu gadu seni fakti liecina, ka jau tad uz Zemes bija saprātīgais cilvēks, ka vairākas reizes Zeme ir mainījusi rotācijas virzienu, rotācijas ass stāvokli, magnētiskos polus. Tātad, lielās ģeoloģiskās pārmaiņas noteica vairāku iepriekšējo civilizāciju beigas.

Situācija Latvijā nemaz nav bezcerīga, jo daudzi sāk izrauties no “mucā augošo” bara līdzības. Latvijā ir desmitiem tūkstoši cilvēku, kuri lasa jaunākos tulkojumus par Pasaulē veiktajiem pētījumiem, Pasaules izziņas materiālus. Liels interesentu pulks lasa avīzes “Zintnieks”, “Dziednieks”, “Dziedinātājs”, žurnālu “Mistērija”, kur daudzas publikācijas ir arī par jaunumiem Pasaules izziņā (“Zintniekā” pērn bija 13 manu rakstu publikācijas). Vairākās Latvijas pilsētās darbojas interesentu grupiņas, kur notiek zinošo cilvēku lekcijas. Tās gan vēl ir samērā nelielas, jo situācija šeit ir apmēram tāda, kāda bija ap 1975. gadu Amerikā, kad tur radās Pasauli izzinošo cilvēku interese par fantastiskām, mistiskām, reliģijās esošām zināšanām, kad daudzi zinātnieki aizrāvās ar seno Austrumu zināšanu izpēti un popularizāciju. Pašlaik pārāk daudziem vadošā doma ir – ekonomiskā, finansiālā bagātināšanās, neskatoties ne uz kādiem likumiem (valsts likumi, morālie likumi tiek atklāti pārkāpti) un šādiem cilvēkiem Augstāka Saprāta, Dieva vai senču garīgās pasaules diktēti likumi ir nevajadzīgi un tikai traucējoši. Izraušanos no vecajiem maldiem realizēs jaunā paaudze, kura savām acīm redzēs melnās un noziedzīgās dvēseles katrā cilvēkā, disharmonizējošās un Pasauli ārdošās idejas valstī. Viņi veidos principiāli jaunu pasauli. Zīmīga un pareiza ir G. Merķeļa doma, ka Latvijā ir daudz talantīgu cilvēku (tas sakrīt ar mūsdienu Zemes enerģijas pētījumiem), bet ja talants netiek realizēts (t.i. cilvēks nerealizē savu dzīves Uzdevumu), tad latvietis aiziet intelektuālā pašnāvībā nodzeroties (atcerēsimies Bībeles patiesību: Dieva pirmais sods cilvēkam ir saprāta atņemšana). Pašreizējais augstais alkoholisma līmenis jau jauniešu vidū ir sekas Cerības, Ticības un Mīlestības spēku – Dzīvības enerģijas paveidu izsīkumam tautā, jo to nomāca nepareizās reklamētās domas, priekšstati (piemēram, bagātība caur finansu “piramīdu” Baltijas bankā – uz līdzpilsoņu rēķina), kas nomainīja tautas attīstības un Tautas Frontes sākotnējās idejas. Tā faktiski ir tautas zombēšana, attīstības gribas atņemšana, ko vispirms realizē ar nepareizām idejām, tad ar publiskām avīzēm, radio, TV panāk cilvēkā savu ideju un gribas izsīkumu. Tāpēc daļa šodienas jaunieši pat savas izpriecas redz tikai caur saprāta potenču samazināšanu ar alkohola palīdzību, dziedot bezdomu dziesmas. Pat dzīvē svarīgie rituāli (dzimšana, dzīves etapi, sasniegumi, aiziešana no dzīves) tiek nomainīti ar piedzeršanos vai brutālu psihisku, fizisku pazemošanu, tādejādi iznīcinot cilvēcisko pamatu. Diemžēl, arī pašlaik tautā reklamējot Eiropas Savienību, tiek uzsvērta turienes finansiālā bagātība un “palīdzība”, kas faktiski būs samaksa par mūsu tautas gara un tirgus nopirkšanu.

Pašlaik uzkrītoši tiek aizmirsts, ka attīstība sākas ar IDEJU, kas ir garīgās pasaules produkts, vissliktākais ka nedomājam – ko mēs Eiropas Savienībai dosim, ko šeit Latvijā atstāsim turpmākām 7 paaudzēm, jo tik tālu cilvēka saprātam ir jāstrādā. Iespējams, ka mūsu devums – attīstības idejas priekš Eiropas valstīm vēl ir apslēpts dziļi Latvijas laukos, mežos.

Ceru, ka agri vai vēlu “simtā pērtiķa likums” (kad pēc zināma skaita sasniegšanas, jaunā virziena domu, uzskatu lavīnveidīgi pieņem pārējie cilvēki – tā ir “kritiskā domas masa”) realizēsies arī Latvijā un pašlaik Pasaules attīstību izzinošo cilvēku simti spēs pagriezt miljonu sabiedrības saprātu uz attīstību un garīgumu!

Vai tā nav pārdabiska parādība, ka Latvijā joprojām ir dzīvi zinātnieki, kuri domā, raksta idejas pilnīgi bez jebkāda finansējuma, bet zinot vien to, ka tas ir vajadzīgs tautas garīgās attīstības ideju labā?

2003-10-11

“Zintnieks”, Nr 5, 2004

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.