Saulgriežu ielīgošana Zemes Spēka vietā Lēdurgā

Iepriekšējā informācija

Analizējot 2001.gadā notikušo tautas sadziedāšanu pie Brīvības pieminekļa (19. 08. 2001.) konstatētēju, ka tā rezultātā tuvākā apkārtne tika attīrīta no Melno spēku līnijām, zonām. Tās bija radušās no iepriekšējos gados šeit notikušiem pūļa naida, dusmu izpaudumiem, kas tracināja cilvēkus, varēja izsaukt cilvēkos iznīcību nesošas idejas, utt.. Plašāk tas aprakstīts rakstā:”Dziesma Zemi Baltu dara”, “Zintnieks”, Nr 17. 2001.. Par Zemes enerģijām, sevišķi spēcīgām vietām, to nesto enerģiju, iedarbību uz plašu apkārtni ir rakstos “Zilais kalns – Svētnīcas vieta”, “Ja Svētvieta pagalmā”. Šie raksti pamatoja domu, ka latviešu tautas dziedāšanas tradīcijas ir veicamas Zemes Spēka vietās (“Svētkus sev radīsim”, “Idejas par 4 gadalaiku mijas svētkiem”, publicēti “Zintniekā”, 2002.g.). Īsumā spriedumu ceļa loģika bija sekojoša:

 • zināmi no seniem laikiem daudzu tautu priekšstati, zināšanas par Svētvietām;
 • zināms, ka Svētvietās, pakalnu galos svinēja svētkus jau senajā Atlantīdā (pirms 12000 – 30000 gadiem), sevišķi plaši notika gadalaiku mijas svētki, kas noritēja 7-8 dienas, atzīmējot 4 stihiju spēkus, parādot tautas talantu attīstību dziesmās, dzejā, izsrādājumos;
 • mūsdienu pētījumi citu valstu enerģētiski spēcīgās senās Svētvietās pierādīja, ka šeit indiešu dzeja un senās indiešu melodijas spēj “iedarbināt” modernās cilvēces aizmirstus Zemes spēkus, kas harmonizē plašu apkārtni, samazinā haosa enerģijas;
 • mērījumi rāda, ka Zemes Spēka vietu enerģija nav vienāda visu gadu, bet izteikti spēcīga tā ir ap vasaras un ziemas Saulgriežiem un pavasara, rudens Līgdienām 5 – 7 dienu intervālā ( +-7 dienas ir psihisko enerģiju aktivitātes, +-5 d. Spēka enerģiju aktivitātes);
 • iespējams, ka mūsu kopdziedāšanas tradīcijas, tautas dziesmu, talantīgu komponistu radītās dziesmas spēj ietekmēt, attīrīt plašu apkārtni no Melno spēku enerģijām, kas ir konstatējams arī tradīcijās (māju apdziedāšanas, gadalaiku miju dziesmas);
 • ņemot vērā iepriekšējos argumentus, vajadzētu mērķtiecīgi veikt ielīgošanas pasākumu eksperimentu Zemes enerģiju maksimumu periodā (gadalaiku mija +- 7 (5) dienas).

Realizācija

Lēdurga Latvijā ir zināma kā vieta, kur savulaik strādājis Garlība Merķeļa tēvs, tātad ir saistība ar tautas inteliģences un talanta apzināšanos Merķeļa rakstos. Pēc Dr. ģeol. Rišarda Griškjāņa pētījumiem Lēdurgas apvidus ir ar paaugstinātu enerģētisku spēku, kas ir saistīts ar spēcīgāko vietu Latvijā – Zilais kalns pie Valmieras. Šeit netālu no Lēdurgas Baznīcas, Aģes upes ielejā paceļas neliels pakalns, apaudzis ar ārstnieciskām zālītēm, gar tā malu aug spēcīgi, resni un piezemēti ozoli, bet mērījumi parāda 7 koncentriskus enerģiju apļus, atbilstošus krāsu gammai, bet kopējais diametrs ir 94 metri (salīdzināms ar Stounheindžu, Anglijā). No vertikālā enerģiju stara atiet 12 stari, kuru gals ir citās enerģētiskās – Zemes Spēka vietās līdz pat 20 km attālumā esošos Saulkrastos. Mēs neuzskatām šo vietu Lēdurgā kā ko vienreizēju, jo zinām, ka līdzīgi punkti, to savstarpējās sasaistes turpinās pa visu Latviju, ietverot šajā tīklā arī daļu no Igaunijas un Lietuvas teritorijas. Iepriekš sarunās ar Lēdurgas, Vidrižu, Krimuldas, Sējas pagastu aktīviem un dziedošiem cilvēkiem nospriedām 20 jūnija vakarā sapulcēties šajā Zemes Spēka vietā un pēc koristu tradīcijām padziedāt, paklausīties dzeju.

Šis pasākums notika, lai gan iepriekš visu dienu lija lietus, bet pēc plkst 19 -iem lietus pārstāja, kas atsākās atkal naktī vienos, tādejādi sniedzot mums pirmo pieredzi. Iniciatori piedāvāja sākumā dažas tautasdziesmas par dzimto zemi, līgo dziesmas, bet kā galvenās piedāvājām nodziedāt populārās dziesmas “Svētvakars”, “Mans mantojums”. Starplaikos katrs varēja demonstrēt savu ziedojumu – talanta sniegumu (Rūta Ločmele – dzejas lasījumi, folkloras kopa “Delve”). Daudzi ievēroja Lēdurgas sieviešu ansambļa sevišķi dzidro skanējumu, bet pašas dziedātājas teica, ka labi sevi dzirdējušas – it kā telpā dziedātu. Daži dalībnieki sajuta siltumu krūšu apvidū, citi redzēja enerģiju starus, kādus enerģiju veidojumus. Vairāki teica – skaidrs, ka šeit jāatnāk vēlāk vienam un jāpadomā.

Analīze

Analīzē izmantoju ar biolokācijas palīdzību iegūstamo informāciju no Zemes Kopējā Informācijas lauka (KZIL), Akāšas hronikas, aculiecinieku novērojumus.

1. Jautājums ZKIL – vai bija jēga šim pasākumam? Atbilde: JĀ.

2. Kāda bija pasākuma realizācija, ja var , tad, lūdzu, novērtēt pēc 10 punktu sistēmas?

 • ne sevišķi pareiza, novērtējums – labi 8 punkti (no 10).

3. Kāds novērtējums pasākuma rezultātam? – labs, 9 (no 10).

4. Kāds bija/ir ietekmes attālums? – rādiuss 18 – 19 km, kur ir spēcīga ietekme, bet lielākā attālumā ietekme samazinās.

5. Cik tālu ir mērāma ietekme pa enerģētiskiem tīkla centriem? – ietekme ir pāri 3 , 4 centriem

6. Kāds ir haosu nesošo enerģiju samazinājums (entropijas samazinājums)? – par 40% (vietām 10 punkti, vietām 7 punkti).

7 Kāda ir ietekme uz lauku iedzīvotājiem, kuri dzīvo 19 km radiusa zonā? – Pozitīva, pieaugs dzīves enerģija par 30 – 40%!

8. Ja pasākuma kopējo rezulativitāti (līdzīgi kā malkas daudzumu ugunskuram ) pieņem par 10 punktiem, vai var novērtēt atsevišķu elementu ienesto daļu?

 • apkārtnes ietekme, t.sk. tās sakopšana, sagatavošana …………………1 p,
 • visu dalībnieku ienestā domu enerģija……………..1 p,
 • dzejas lasījumi………………………………………2 p,
 • dziesmu dziedājumi…………………………………3 p,
 • informatīvais materiāls…………………………..….3 p.

9. Kas vēl paziņojams? – Liela loma būs vēlākai iedarbībai, sk. kā piemēru Ingas klusi dungoto dziesmu, ko jūs dzirdējāt tālu pa radiālo enerģiju staru (400-500 m).

Līdzīgs novērojums bija Bīriņos, kur līgošana Spēka vietā bija dzirdama 1,2 km attālumā, tātad tautas dziesmā teiktais par tālo skanēšanu ir saistāms ar Zemes enerģiju “zīmējumu”, to darbību.

10. Kas vēl?… -Cilvēki vēl apmulsuši, bet būs idejas, kas papildinās, attīstīs tālāk šo domu!

11. Kā var novērtēt dažādu dziesmu grupas pēc to enerģētiskās ietekmes (maks. 10 punkti) ?

 • tradicionālie dziedājumi…………………………………………..1 p.,
 • tautas dziesmu vienkāršie dziedājumi……………………………1-4 p.,
 • tautas dziesmu apdares………………………………………..…3-7 p.,
 • mūsdienu talantīgo komponistu labākās dziesmas…..………….6-10 p..

Loģiskā prāta secinājumi:

Ielīgošanas pasākuma ietekmes zona (vēl saka – attīrītā zona) ir liela, neskatoties uz relatīvi nelielo dalībnieku skaitu (apm. 30). Tas nozīmē, ka nav visi Zemes Spēka tīkla centri jāaktivē, pietiek ar katru 6.,7.,8. mezglu (ik pēc 35 – 50 km). Līdzīga ietekmes zona (rādiuss 18 km) ir nomērīta pēc Edītes Vējas vadītā Ugunsrituāla Satezeles kalnā pie Siguldas 22.06. (ziņa no Ziedoņa Kārkliņa). Salīdzinot dažādu publisku sadziedāšanas pasākumu ietekmes rādiusu, iegūstam: Salacgrīvā (23.06.) –10–15 km, Aizkrauklē (23.06). –20-25 km, Dziesmu svētki Rīgā, jūlijā – 30-40 km, redzam laika un vietas noteicošo lomu uz šo parametru. Latvijā dziesmu estrādes reti ir celtas enerģētiski spēcīgās vietās, tās nav sasaistītas ar Zemes Spēka vietu tīklu (turpretī Baznīcas, kapi bieži ir pareizās Zemes vietās). Katrai ģimenei vajadzētu savus Svētkus svinēt tuvākajā Uguns āderes vietā – Zemes Spēka vietā! Raksturīgi, ka dažām ģimenēm atrastās pareizās ugunskura vietas bija zināmas senčiem(!).

Dzejas un dziesmu enerģētiskā ietekme ir daudzkārt lielāka par dalībnieku sabiedrības ienesto psihisko enerģiju (respektīvi, dalībnieku skaits ir mazāk svarīgs faktors). Tātad, vislielāko rezultātu – visas Latvijas attīrīšanu no Melnām enerģijām (haosu, naidu un iznīcību nesošās), dzīvības enerģijas (ticība dzīvei, attīstībai) atjaunošanu iegūsim, ja dziedātāji būs daudzviet Latvijas Zemes Spēka vietās (ik pēc 35-50 km) un vienlaicīgi dziedās iepriekš izvēlētas dziesmas, izmantojot radio kā diriģentu. Dziesmu nestā harmonizējošā enerģētiskā ietekme ir lielāka kā dzejai, kas raksturo melodijas (sk. rožkrustiešu mācības par toņkārtu ietekmi) svarīgumu.

Zināšanas (informācija) par iespējamiem procesiem, to mehanismu, nes arī enerģētiska rakstura ietekmi. Tātad caur zināšanām mēs vairojam kopējo sabiedrības psihisko spēku! Tāpēc ļoti svarīgi šī raksta zināšanas nosūtīt visiem Latvijas enerģētiski stiprajiem – dziedošajiem koristiem un dziedošiem optimistiem, jo nākotni veidosim darbā – ar dziesmu.

2003.g.19.- 28. jūnijā Andris Špats, Bīriņos

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.